AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Ace in the hole
Semtember 18th, 2009

            การแข่งขัน หรือ การต่อสู้ เราทุกคนล้วนแต่ต้องการชัยชนะ; ดังนั้น, แต่ละคนต้องมีความพร้อมของร่างกาย, จิตใจ, อุปกรณ์, และ กลยุทธ์.  กลวิธีที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้นั้นสำคัญยิ่ง และ เมื่อการแข่งขันใกล้จะสิ้นสุดทุกคนจะมีไพ่ใบเด็ดของตัวเอง. ไพ่ใบเด็ดตรงกับสำนวนอเมริกัน อังกฤษ คือ:

            Ace in the hole:
something that you keep secretly to use when you need it: บางสิ่งที่คุณเก็บไว้อย่างลับๆเพื่อใช้เมื่อจำเป็น: “ไพ่ใบเด็ด”, ซึ่งคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณได้เปรียบและใช้มันเมื่อจำเป็น.

ตัวอย่างการใช้สํานวน:
Ex1: This diamond ring is my “ace in the hole”. แหวนเพชรนี้ เป็นไพ่ใบเด็ดของฉัน.
Ex2:
You are my “ace in the hole”. We can win the game if we wait until the last quarter. เธอเป็นไพ่ใบเด็ดของฉัน. เราสามารถชนะการแข่งขันถ้าเรารอกระทั่งควอเตอร์สุดท้าย.

         ซุน วู หรือ Sun Tzu (ซัน ซู) กล่าวไว้ว่า “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the results of a hundred battles.” ถ้าคุณรู้จักศัตรู และ ตัวคุณเอง, คุณไม่ต้องห่วงผลของการต่อสู้. รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งนั้นเอง, ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์. ถ้าต้องการรบชนะ, รู้จักศัตรู หรือ ตัวเราเองยังไม่พอ ต้องรู้จักสภาพอากาศด้วย.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com