AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Would/do you mind?


ClickBank University Our Clients Have Earne $3.5 Billion, It's Your Turn!

         วิธีที่จะทําให้ใครบางคนทําอะไรหรือให้อะไรแก่เรามีหลายวิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอเงินตรา,ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง. วิธีเหล่านี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นวิธีที่ดีมาก, เพราะคนส่วนใหญ่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว. แต่ที่แน่ๆ, คงมีเพียงคนไม่กี่คนที่ชอบให้ถูกสั่ง, ด่า, หรือว่า, แล้วจึงปฎิบัติตามสิ่งที่เราประสงค์. การขอร้องเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทําให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอร้องแบบสุภาพและคนจํานวนมากนิยมใช้วิธีนี้; ยกเว้นกลุ่มบุคคลที่มีเงินตรามหาศาล, มีบ้านหลายหลัง, มีคลังอาวุธ, เป็นมนุษย์ที่มีอํานาจและบารมีทั่วทุกตารางนิ้วของปฐพี – พวกเขาเหล่านี้ต้องการอะไรไม่จําเป็นต้องขอร้องใคร – สั่งอย่างเดียว. จะมีใครสักกี่คนที่กล้าพูดว่า “ไม่”? การขอร้องแบบสุภาพในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายสํานวนซึ่งน่าจดจํา, และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะของภาษาให้ดีขึ้นและสวยงามอีกด้วย. สํานวนแรกที่ใช้บ่อยและสุภาพ:

1) Would/do you mind? : Use this to ask someone politely to do something for you or to let you do something. ใช้เพื่อขอร้องใครบางคนอย่างสุภาพเพื่อให้ใครคนนั้นทําบางสิ่งแก่คุณหรืออนุญาตให้คุณทําสิ่งที่คุณต้องการ.
Ex1: I would like to ask you one question - do you mind? ฉันต้องการถามคุณหนึ่งคําถาม – คุณรังเกียจใหม?
Ex2
:
Would you mind if I kissed you? คุณรังเกียจใหมถ้าผมจะจูบคุณ? สตรีใดที่ได้ยินคําพูดนี้จากผมคงจะใช้อวัยวะเบื้องล่างที่ใช้ย่างก้าว, ซึ่งเรียกว่า “เท้า” สัมผัส อวัยวะเบื้องบนที่คนใช้เคี้ยวอาหารและทานข้าว, ซึ่งเรียกว่า “ปาก” สักครั้ง. อัตราความเร็วและความแรงคงไม่น้อยไปกว่าการเตะลูกหัวมุมของกีฬาฟุตบอล, ซึ่งอเมริกันเรียกว่า soccer ในข้อหาไม่เจียมตนและเป็นคนตํ่าต้อย.


2) Would/could you do me a favor? : Use this to ask someone to do something for you or help you with something. Using do me a favoralone is more informal than saying would or could you do me a favor. ใช้เพื่อขอร้องใครบางคนเพื่อให้ใครคนนั้นทําบางสิ่งแก่คุณหรือช่วยเหลือคุณในบางสิ่ง. การใช้ “do me a favor” อย่างเดียวมีความไม่เป็นทางการมากกว่าการกล่าว “would or could you do me a favor”. พูดง่ายๆ do me a favor ไม่เป็นทางการเท่าไรและค่อนข้างจะเป็นกันเอง.
Ex1: Would you do me a favor and call Susan to tell her I'll be late for dinner? ผมขอรบกวนคุณช่วยกรุณาโทรหาซูซั่นและบอกหล่อนว่าผมจะไปช้าสําหรับอาหารเย็นได้ใหม?
Ex2: Do me a favor – mail this letter by 4. ฉันขอรบกวนหน่อย – ช่วยส่งจดหมายนี้ก่อน 4 โมง.

3) I would be grateful if you could/I would appreciate it if you could: use this in formal language or business letters to ask someone to do something for you. ใช้สํานวนเหล่านี้ในภาษาที่เป็นทางการหรือในจดหมายธุระกิจเพื่อขอร้องใครบางคนทําบางสิ่งสําหรับคุณ.
Ex1: I would be grateful if you could send the information about your company to us. ฉันจะขอบคุณถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณแก่เรา.
Ex2: I would appreciate it if you could confirm your order by Monday. ฉันจะซาบซึ้งถ้าคุณสามารถยืนยันการสั่งสินค้าของคุณก่อนวันจันทร์.

4) Could you/would you/can you? : Use this to ask someone to do something for you. Could you and would you are more polite than can you. ใช้สํานวนเหล่านี้เพื่อขอร้องใครบางคนทําบางสิ่งสําหรับคุณ. Could you และ would you สุภาพมากกว่า  can you.
Ex1
: Could you hold this bag while I get my keys? คุณช่วยกรุณาถือถุงนี้สักครู่ขณะที่ฉันเอากุญแจของฉันได้ใหม?
Ex2
: Would you get me a pen, please? คุณจะช่วยโปรดกรุณาหาปากกาให้ฉันได้ใหม, ได้โปรด?
Ex3: Can you come back again when I need you? คุณช่วยกลับมาอีกครั้งเมื่อฉันต้องการคุณได้ใหม? ผู้หญิงพูดประโยคนี้กับผมบ่อยมาก. ผมจะมีค่าเมื่อพวกหล่อนมีปัญหา.

5) Excuse me/pardon me: use this to politely get someone's attention or to interrupt what he/she is doing when you want to ask him/her something. Pardon me is slightly old-fashioned and is more formal than excuse me. ใช้คําเหล่านี้เพื่อให้ได้รับความสนใจหรือขัดจังหวะขณะที่ เขา/หล่อน กําลังทําบางสิ่งอยู่เมื่อคุณต้องการขอร้อง เขา/หล่อน บางสิ่ง. Pardon me ค่อนข้างเป็นภาษาเก่าและเป็นทางการมากกว่า excuse me.
Ex1
: Excuse me, could you scoot over? ขอโทษนะ, คุณช่วยขยับหน่อยได้ใหม?
Ex2
: Pardon me, do you know what time it is? ขอโทษครับ, คุณรู้ใหมว่ากี่โมง?

          การใช้อารมณ์และการสั่งการโดยใช้นํ้าเสียงที่สูง (High-pitched tone of voice) โอกาสที่จะได้ดังหวังคงน้อย, เพราะคนส่วนมากไม่ชอบถูกด่าและถูกว่า – ตัวเราเองยังไม่ชอบเลยแล้วคนอื่นจะชอบหรือ? It’s not what you say. It’s how you say it. มันไม่ใช่สิ่งที่คุณพูด. มันอยู่ที่คุณพูดอย่างไร. ถ้าคุณอยากให้ใครทําอะไรให้, คุณต้องพูดกับบุคคลนั้นดีๆและมีเหตุผล,ซึ่งบุคคลที่ยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่คงจะสนองตอบต่อความต้องการของคุณ. If you have any question regarding the English language, I would appreciate it if you could write to amornm@usa.com, which is my personal email address – I do check email every week. That’s it for this week. I’ll miss y’all. Catch y’all later. Adios.


***Note***: การใช้ Will you…..? จะเป็นคําสั่งหรือบอกให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
Ex: Make me a cup of tea, will you? ทําชาให้ฉันถ้วยสิ, ได้ใหม?
คนส่วนมากเข้าใจผิดและคิดว่า will you เป็นการขอร้อง
; ฉะนั้น, โปรดจงระวัง. อย่าไปสั่งใครนอกเสียว่าคุณยิ่งใหญ่หรือเหนือกว่าบุคคลนั้น. “ขอให้จําเสมอว่าถ้าจะขอร้องใครห้ามใช้ will you โดยเด็ดขาด, และโปรดช่วยกรุณาบอกต่อคนอื่นด้วย” Mucho garcia mi amigos!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2024 . Contact amornm@hotmail.com