AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 


Famous Quotes, Famous Sayings, and Proverbs!
 
 
 
 

September 19, 2007
"When love is so strong, there is no right or wrong"
เมื่อรักแรงกล้า, ไม่มีคําว่าถูก หรือ ผิด

September 18, 2007
“Think of yourself like a fine bottle of wine. You're only getting better with age"
คิดว่าตัวเองเหมือนไวน์ที่ดี. คุณจะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอายุ

September 17, 2007
We all die a little bit”
เราทั้งหมดตายทีละน้อย

September 16, 2007
"Sometimes, the lie makes us happier than the truth”
บ่อยครั้ง, การหลอกลวงทําให้เรามีความสุขมากกว่าความจริง

September 15, 2007
"We make our lives out of chaos, hope, and love”
เราทําชีวิตของเราจากความยุ่งเหยิง, ความหวัง, และ ความรัก

September 14, 2007
"Risks are what make life worth living”
การเสี่ยงคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่า

September 13, 2007
"Jealousy is the oldest motive for murder in the world”
ความหึงหวงเป็นเหตุจูงใจสําหรับการฆาตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

September 12, 2007
"Be adventurous but not reckless”
เป็นผู้ที่ชอบผจญภัย แต่ไม่ประมาท

September 11, 2007
'If you want to find something, you have to stop looking”
ถ้าคุณต้องการหาบางสิ่ง, คุณต้องเลิกมองหา้

September 10, 2007
“Never too early to celebrate friendship"
ไม่เคยเร็วเกินไปที่จะฉลองมิตรภาพ

September 9, 2007
"The very young do not always do as they are told”
เด็กน้อยไม่เสมอไปที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกบอกใ้ห้ทํา

September 8, 2007
"Trying is the first step towards success”
ความพยายามเป็นก้าวแรกสู่ความสําเร็จ

September 7, 2007
“Faith, family, and friends can change people”
ความศรัทธา, ครอบครัว, และเพื่อนสามารถเปลี่ยนคนได้

1 2 3 4

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2024 . Contact amornm@hotmail.com