AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
Up To 70% Off on Vitamins & Supplements only at He

Famous Quotes, Famous Sayings, and Proverbs!
 
 
 
 

August 24, 2007
“A goal without an action plan is a daydream”
เป้าหมายที่ปราศจากแผนการปฏิบัติคือฝันกลางวัน

August 23, 2007
“Don’t mess with drugs, and don’t associate with those who do”
อย่ายุ่งกับยาเสพติด, และอย่าสุงสิงกับคนพวกนี้

August 22, 2007
“Thinking is the hardest work to do which is why so few people ever do it” Henry Ford
การคิดเป็นงานที่ทํายากที่สุด ซึ่งคือสาเหตุว่าทําไมคนเพียงจํานวนน้อยทํามัน

August 21, 2007
“Tough times don’t last forever, but tough people do”
เวลาที่ลําบากไม่อยู่ตลอดไป, แต่คนที่อดทนอยู่ตลอดกาล

August 20, 2007
“The real enemy is ourselves”
ศัตรูที่แท้จริงคือตัวของเรา

August 19, 2007
“Procrastination is a thief of time”
การผลัดวันประกันพรุ่งคือโจรที่ปล้นเวลา

August 18, 2007
“Don't put off until tomorrow what you can do today”
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

August 17, 2007
“Seeking entertainment prevents greatness”
แสวงหาความบันเทิง กีดกันความยิ่งใหญ

August 16, 2007
“Man lives in hope and dies in despair ”
คนอยู่ด้วยความหวัง และ ตายด้วยความสิ้นหวัง

August 15, 2007
“The old soldier never dies, he just fades away” Macarthur, Douglas
ทหารแก่ไมมีวันตาย, เขาแค่เหี่ยวเฉาเท่านั้นเอง

August 14, 2007
“Listen to learn”
ฟัง เพื่อ เรียน

August 13, 2007
“Thoughts of doubt and fear are pathways to failure”
ความคิดสงสัย และ หวาดกลัว เป็นหนทางสู่หายนะ

August 12, 2007
“It’s over when you say it’s over”
มันจบเมื่อคุณบอกว่าจบ

1 2 3 4

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com