AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

The 2 Week Diet

A Foolproof, Science-Based System that's Guaranteed to Melt Away All Your Unwanted Stubborn Body Fat in Just 14 Days...No Matter How Hard You’ve Tried Before!

Famous Quotes, Famous Sayings, and Proverbs!
 
 
 
 

September 6, 2007
"Winners never quit. Quitters never wins”
ผู้ชนะไม่เคยเลิก. ผู้เลิกไม่เคยชนะ

September 5, 2007
“ํํVictory is always possible for the person who refuses to stop fighting”
ชัยชนะเป็นไปได้เสมอสําหรับบุคคลที่ปฏิเสธที่จะหยุดต่อสู้

September 4, 2007
“ํํSelf-control leads to success”
การควบคุมตนเองนําไปสู่ความสําเร็จ

September 3, 2007
“ํํMake each day your masterpiece”
ทําแต่ละวันของคุณให้เป็นงานชิ้นเอก

September 2, 2007
“ํํGive freely; give without thought of return”
ให้โดยไม่มีเงื่อนไข; ให้โดยไม่คิดว่าจะได้อะไีรตอบแทน

September 1, 2007
“ํํThe only way to have a friend is to be a friend”
วิธีเดียวที่จะมีเพื่อนคือต้องเป็นมิตร

August 31, 2007
“ํํThe greatest charity is to help a person change from being a receiver to a being giver”
บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการช่วยเปลี่ยนคนที่เป็นผู้รับให้กลายเป็นผู้ให้

August 30, 2007
“ํํDrink champagne for no reason at all”
ดื่มแชมเปญโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆเลย

August 29, 2007
“ํํThe man who cannot control himself can never control others”
คนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถที่จะควบคุมคนอื่นได้

August 28, 2007
“ํํDon’t think a higher price always means higher quality”
อย่าคิดว่าราคาที่สูงหมายความว่าคุณภาพที่สูงเสมอไป

August 27, 2007
“ํํThe first step in the order of success is preparedness”
ก้าวแรกเพื่อที่จะประสบความสําเร็จคือการเตรียมพร้อม

August 26, 2007
“ํํYou can't give what you don't have”
คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณไม่มี

August 25, 2007
“No person was ever honored for what he received, but for what he gave”
ไม่มีใครเคยถูกยกย่องสําหรับสิ่งที่เขาได้รับ, แต่สําหรับสิ่งที่เขาให้

1 2 3 4


 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2024 . Contact amornm@hotmail.com