AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 Famous Quotes, Famous Sayings, and Proverbs!
 
 
 
 

August 11, 2007
“No one’s education is ever complete”
ไม่มีการศึกษาของใครจะจบสิ้น

August 10, 2007
“If you can count your money, you can’t be a millionaire”
ถ้าคุณสามารถนับเงินของคุณได้, คุณไม่สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได

August 9, 2007
“Lose a battle to win the war"
แพ้ศึกเพื่อชนะสงคราม

August 8, 2007
“If you cannot win, you have to lose”
ถ้าคุณชนะไม่ได้, คุณต้องพ่ายแพ

August 7, 2007
“Failing to plan is planning to fail”
ละเลยที่จะวางแผน คือการวางแผนที่จะล้มเหลว

August 6, 2007
“There is no failure except in no longer trying”
ไม่มีความล้มเหลวนอกจากหยุดพยายาม

August 5, 2007
“You may have to fight a battle more than once to win”

คุณอาจต้องสู้มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อที่จะชนะศึก

August 4, 2007
“Everything is possible for him who believes”
ทุกอย่างเป็นไปได้สําหรับคนที่เชื่อมั่น

August 3, 2007
“The harder you work, the luckier you will get”
คุณยิ่งทํางานหนักมากเท่าไร, คุณยิ่งจะมีโชคมากขึ้นเท่านั้น

August 2, 2007
“Things don’t just happen. You must make them happen”
สิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆีมันจะเกิดขึ้น. คุณต้องทําให้มันเกิดขึ้น

August 1, 2007
“Believe in yourself and there will come a day when others will have no choice but to believe with you”
เชื่อมั่นในตัวของคุณเอง และจะมีสักวันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายจะไม่มีทางเลือกแต่จะ ต้องเชื่อในตัวคุณ.

July 31, 2007
“A perfect man is a guy who never tries to do anything”
ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ไม่พยายามที่จะทําอะไรเลย

1 2 3 4

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com