AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Rain

LinkCollider - Website Ranking Tool Using Social Media

    “Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค. จึงกล่าวได้ว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ. “It takes both rain and sunshine to make a rainbow” มันต้องมีทั้ง ฝน และ แสงแดด เพื่อที่จะสร้างสายรุ้ง. ความหมายที่แท้จริงคือถ้าเราเผชิญกับปัญหา และ ฟันฝ่ากับอุปสรรค เรานั้นจะเป็นบุคคลที่เข้มแข็ง. ในทางตรงกันข้ามถ้าเราหลีกเลี่ยงปัญหา และ อุปสรรค, เราคงไม่มีทางที่จะเป็นคนที่แกร่งกล้าได้. ฝนคือ Rain (เรอิน: พูดรวบเร็วๆให้เป็นพยางค์เดียวเสียงคล้ายๆ เรน จริงๆแล้วไม่ถูกต้องแต่อนุโลมได้) [uncountable noun] [intransitive verb] Ex1: I walk in the rain to cover my tears. ผมเดินฝ่าฝนเพื่อปกปิดน้ำตาของตัวเอง. Ex2. Rain, wash away my pain. Take away my sorrow. Happy rain. ฝน, ชะล้างความเจ็บปวดของฉัน. เอาความเศร้าใจของฉันไป. ฝนแห่งความสุข. ฝนจะตกมากในฤดูฝน, ซึ่งจะมีหยดน้ำจากท้องฟ้าโปรยปรายสู่พื้นดินแทบทุกวัน. ฝนนั้นอาจจะตกไม่แรง หรือ แรง; นาน หรือ ไม่นาน, ซึ่งขึ้นอยู่กับความกดดันของอากาศ. จึงมีศัพท์ และ สำนวนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

1) It’s pouring: Spoken: use this to say that it is raining very hard. ภาษาพูด: ใช้คำนี้เพื่อกล่าวว่าฝนกำลังตกหนัก.
Ex1: As soon as I got outside it started pouring. ทันทีที่ฉันออกข้างนอกฝนเริ่มตกหนัก.
Ex2
: It was pouring with rain and she had forgotten her umbrella. มันมีฝนตกอย่างหนัก และ หล่อนก็ได้ลืมร่มของหล่อน.

1.2) Bucket down [phrasal verb] to rain very hard. ฝนตกอย่างหนัก.
Ex1: It's been bucketing down all night. มันมีฝนตกอย่างหนักทั้งคืน.
Ex2: It began to rain again, and soon it was bucketing down. มันเริ่มมีฝนตกอีกครั้ง, และ ทันใดนั้นมันเริ่มตกอย่างหนัก.

1.3) Rain cats and dogs: Spoken: it is raining very hard. ภาษาพูด: ฝนกำลังตกอย่างหนัก.
Ex1: It's raining cats and dogs, I would rather stay home". ฝนกำลังตกอย่างหนัก, ฉันอยู่บ้านดีกว่า.

1.4) Pelt [intransitive and transitive] to be raining very heavily. ฝนกำลังตกอย่างหนัก.
Ex1: It's pelting down out there.ฝนกำลังตกอย่างหนักข้างนอก.

2) It’s drizzling (ดริ๊ซซะลิ่ง): Spoken: use this to say that it is raining a little, with very small drops of rain.ภาษาพูด:ใช้คำนี้กล่าวเพื่อกล่าวว่ามีฝนกำลังตกนิดหน่อย, ด้วยหยดฝนที่เล็ก. 
Ex1
: The rain isn't too bad - it's only drizzling. ฝนไม่ได้ตกแรง – มันกำลังตกนิดหน่อย.
Ex2: I think I'll walk to work - it's only drizzling. ฉันคิดว่าฉันจะเดินไปทำงาน – ฝนกำลังตกเพียงนิดหน่อย.

2.1) It’s sprinkling (ปรี้งกลิ่ง): American spoken: use this to say that it is raining a little, usually when it will not last long. อเมริกัน อังกฤษ ภาษาพูด: ใช้คำนี้เพื่อกล่าวว่ากำลังมีฝนตกนิดหน่อย, ปกติแล้วใช้เมื่อฝนตกไม่ยาวนาน. 
Ex1
: "Is it raining outside?" "It's just sprinkling." มันกำลังมีฝนตกข้างนอกใช่ใหม? มันกำลังตกเพียงนิดหน่อย.

3) Shower (เช้าเอ่อะ) [countable noun] a short period of rain, especially light rain. ฝนตกไม่นาน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนที่ตกไม่หนัก.
Ex1: More heavy showers are forecast for tonight. คาดว่าจะมีฝนตกไม่แรงและไม่นานสำหรับคืนนี้.
Ex2
: A few wintry (วิ๊นถริ่ adjective: cold or typical of winter) showers are likely. น่าจะมีฝนตกไม่แรง, ไม่นาน, และมีอากาศเย็นซึ่งมากับฝน.

4) Wet/Rainy [adjective] If the weather is wet or rainy, it rains a lot. ถ้าอากาศ เปียก หรือ เต็มไปด้วยฝน, หมายความว่ามีฝนตกมาก.
Ex1: It's been wet all week. มันได้มีฝนตกทั้งสัปดาห์.
Ex2
: I hate rainy weather. ฉันเกลียดอากาศที่มีแต่ฝน.

5) The wet [noun phrase] Spoken: wet weather outdoors. ภาษาพูด: อากาศเปียกชื้นข้างนอก.
Ex1: The “path” (a track that has been made deliberately or made by many people walking over the same ground) is “steep” (ชัน) and dangerous in the wet. ทางเดินชัน และ อันตรายเมื่อเปียก.
Ex2: Come on in out of the wet. เข้ามาข้างในออกจากอากาศที่เปียก.

6) The rainy season/the Monsoon: [singular noun] a time of the year when it rains a lot in hot countries. ช่วงเวลาหนึ่งของปีที่ฝนตกมากในประเทศร้อน,ซึ่งเป็นเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม เช่นใน อินเดีย และ ประเทศเอเชียใต้.
Ex1
: To avoid the rainy season, travel mid-December to mid-May. เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงฤดูฝน, เดินทางกลางธันวาคม ถึง กลางพฤษภาคม.
Ex2
: Before the Monsoon, the river is at its lowest. ก่อนฤดูฝน, แม่น้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด.

    “The drops of rain make a hole in the stone, not by violence, but by often falling” หยดน้ำจากสายฝนทำให้หินเป็นรู, หาใช่ใช้ความรุนแรง, แต่เกิดขึ้นจากการหยดอย่างต่อเนื่อง. เปรียบได้ดั่งชัยชนะหากปราศจากความอดทน และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคงเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ใด. แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด,  แม้ว่ามรสุมชีวิตจะยิ่งใหญ่แค่ใหน, แม้ว่าโลกภายนอกจะมืดมนและมีพายุฝนตกรุนแรงสักเท่าไร, แต่ถ้าตราบใดเรายังยิ้มสู้ สักวันดวงอาทิตย์นั้นจะโผล่หน้าออกมา และส่องแสงที่สว่างใสวพร้อมกับยิ้มที่อบอุ่นแก่เราเพื่อแสดงความยินดีกับชัยชนะที่เรามี.
       “Remember even though the outside world might be raining, if you keep on smiling the sun will soon show its face and smile back at you" May you always have walls for the winds, a roof for the rain, tea beside the fire, laughter to cheer you, those you love near you and all your heart might desire. "May a rainbow be certain to follow each rain. May the hand of a friend always be near you” Adios!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2024 . Contact amornm@hotmail.com