AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

 

พรบ คุ้มครองสัตว์ (Animal Protection Act) ของไทยต้องแก้ไขโดยด่วย

   

พรบ คุ้มครองสัตว์ (Animal Protection Act) ของบ้านเราเอามาจากประเทศที่เจริญแล้วแค่ครึ่งเดียว, เพราะถ้าหมาที่เห่าหอนเกินไป (excessive barking), หมาจรจัด (stray dogs), หรือ หมาที่ทำร้าย หรือ ทำลายคน, สัตว์, หรือ สิ่งของ (Dogs Causing Injury or Damage) หมาเหล่านี้ถือว่าสร้างความรำคาญแก่สาธารณะชน (Public Nuisance) ละ เป็นภัยต่อสังคม (Danger to Society) ะถูกกำจัดโดยการวางยานอนหลับ (Euthanasia).

พรบ คุ้มครองสัตว์ควรต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน, เพราะ พรบนี้ไม่สมบูญณ์เนื่องจากสิทธิของคนถูกละเมิดและไม่ได้ความคุ้มครองเมื่อเทียบกับการคุ้มครองหมา. รวมทั้งเจ้าของหมาต้องถูกดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยแล้วแต่กรณีโดยพนักงานอัยการ,  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีรัฐจ่ายซึ่งมาจากภาษีคน. ดังนั้น, จึงควรแก้ไขโดยเร่งด่วน

The Animal Protection Act
Dogs Causing Injury or Damage
(1) Any person may destroy a dog if the person finds the dog:
(a) running at large; and
(b) attacking or viciously pursuing a protected animal.

เป็น พรบ ของชาติที่เจริญแล้ว พรบนี้อนุญาตให้กำจัดหมาที่ทำร้าย หรือ ทำลายคนหรือสิ่งของ , หมาจรจัด, และหมาที่ทำร้ายพวกสัตว์สงวนได้. พูดง่ายๆถ้าหมากัดคน, หมาตัวนั้นจะถูกวางยานอนหลับไม่ให้ตื่นอีกเลย และ คนที่ถูกหมากัดไม่ต้องไปฆ่าหมาและได้รับค่าชดเชย (Punitive damages or exemplary damages) จากเจ้าของหมาด้วยโดยรัฐให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายต่อเหยื่อของหมาทันทีเหมือนกับหมาได้รับ.

"มื่อหมากัดคนครั้งหนึง, หมาตัวนั้นก็จะกัดคนอีกและจะกัดต่อไปจนกลายเป็นนิสัย. นี้คือสาเหตุที่กฏหมายของประเทศที่เจริญแล้วเค้าต้องกำจัดหมาตัวนั้น".

ถ้า พรบ นี้ไม่แก้ไข, คนต้องทนฟังเสียงหมาเห่าหอนทั้งวันทั้งคืน และ โดนหมากัด แล้วจ่ายค่ายาเอง – ไม่ตายถือว่าโชคดี.

พรบนี้ไม่ควรที่จะผ่านเป็นกฏหมายตั้งแต่แรก, เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ กรมปศุสัตว์ ที่ยังไม่มีความพร้อมใดๆเลยเนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณ, บุคคลากร, และ สถานที่ควบคุมหรือกักขังสัตว์. ถ้าหมาเห่าหอนรบกวนเสียงดังหนวกหู ไม่ว่าตํารวจ หรือ เทศบาล ก็ช่วยไม่ได้, เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมปศุสัตว์, ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เพราะไม่มีความพร้อมเลย.

ในประเทศที่เจริญแล้ว, ทางเทศบาลจะจ้างคนจับหมา (dog catcher) ออกตระเวนจับหมาจรจัด หรือ หมาที่เป็นอันตราย หรือ สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชม, แต่บ้านเรายังไม่มีเพราะไม่มีงบประมาณและไม่รู้เมื่อไรจะมี; แต่กฏหมายนี้ออกมาได้และใช้บังคับได้?

พรบนี้เป็น พรบ Half-baked (of an idea or philosophy) not fully thought through; lacking a sound basis) สุกแค่ครึ่ง หรือ อบแค่ครึ่ง เพราะคุ้มครองแต่หมา, แต่ไม่คุ้มครองผู้ที่เป็นเหยื่อของหมา และ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มีความพร้อม.

คนเสียภาษี, แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านกฏหมายเพราะต้องไปแจ้งความดำเนินคดี และ จ้างทนายเอง, ซึ่งคงไม่คุ้มค่าเงินและค่าเวลาที่ต้องเสียไป. หมาไม่เสียภาษี, แต่หมาได้รับความช่วยเหลือทางกฏหมายโดยทันที. หวังว่ากฏหมายนี้จะได้รับการแก้ไขโดยด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนที่ได้รับความเดือนร้อนจากหมา และ สิทธิของคนนี้ได้รับความรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ.

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2024 . Contact amornm@hotmail.com