AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Bore, Bored, and Boring

            Bore, Bored, และ Boring เป็นศัพท์ที่คนจำนวนมากใช้ผิดและสับสน. เมื่อต้องการบอกว่ารู้สึกเบื่อ, แต่ดันไปพูดว่าตัวเองเป็นคนน่าเบื่อ; ด้วยเหตุนี้, ความหมายจึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง. หลักการใช้ทั้งสามคำมีดังนี้:

             Bore: บอร์ (transitive verb) to make someone feel bored, especially by talking too much about something they are not interested in: (สกรรม กิริยา) ทำให้ใครบางคนรู้สึกเบื่อ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดมากเกินไปเกี่ยวกับบางสิ่งที่พวกเขาไม่สนใจ: Bore แรกนี้เป็น สกรรม กิริยา หรือ กิริยาที่ต้องมีกรรม, ซึ่งมีความหมายว่า: “ทำให้เบื่อ” ตัวอย่าง:
Ex1: He is a kind of person who likes to “bore” people at parties. เขาเป็นคนประเภทที่ชอบทำให้คนเบื่อที่งานเลี้ยง.
Ex2: Cut to the chase. Stop “boring” me with all the details. เข้าประเด็นเลย. เลิกทำให้ฉันเบื่อด้วยรายละเอียดทั้งหลาย.
Ex3: Am I “boring” you? ฉันกำลังทำให้เธอเบื่อไหม?

            Bore: บอร์ (countable noun) something that is not interesting to you or that annoys you or someone who is boring. บางสิ่งที่คุณไม่สนใจ หรือ ที่รบกวนคุณ หรือ ใครบางคนที่น่าเบื่อ. Bore ตัวนี้เป็นนามที่นับได้, ซึ่งมีความหมายว่า “สิ่งน่าเบื่อ” ตัวอย่างการใช้:
Ex1: Waiting is a “bore”. การรอคอยเป็นสิ่งน่าเบื่อ.
Ex2: Washing the dishes is a “bore”. การล้างถ้วยชามเป็นสิ่งน่าเบื่อ.
Ex3: He turned out to be “a crashing bore”.  เขากลายเป็นคนที่น่าเบื่อมากๆ.

Daily Deals Up to 50% Off - Shop Now!
            Bored: บอร์ด (adjective) tired and impatient because you do not think something is interesting, or because you have nothing to do: เหนื่อย และ หมดความอดทน เพราะว่าคุณไม่คิดว่าบางสิ่งน่าสนใจ, หรือ คุณไม่มีสิ่งใดทำ. “เบื่อ” หรือ “รู้สึกเบื่อ” เมื่อคุณต้องการบอกว่าคุณรุ้สึกเบื่อ หรือ มีอาการเบื่อ, ให้ใช้ Bored และออกเสียงเหมือน God. ตัวอย่าง:
Ex1: After a while he    got “bored” and left. สักครู่เขาเกิดอาการเบื่อและจากไป.
Ex2
: Are you “bored” with your present job? คุณเบื่อกับงานปัจจุบันของคุณไหม?
Ex3: Can we go home now? I am “bored!” เราสามารถกลับบ้านตอนนี้ได้ไหม? ฉันเบื่อ.

Netfirms Web Hosting for Small Business
            Boring: บ้อริ่ง (adjective) not interesting in any way: ไม่น่าสนใจเลย หรือ “น่าเบื่อ”. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: I am “boring” that’s why she dumps me. ฉันเป็นคนน่าเบื่อนั้นคือสาเหตุว่าทำไมหล่อนเลิกกับฉัน.
Ex2: He is the most “boring” person I have ever met. เขาเป็นบุคคลที่น่าเบื่อที่สุดที่ฉันเคยพบ.  
Ex3: The job was dull and “boring” so I quit. งานไม่น่าสนใจ และ น่าเบื่อ ดังนั้นฉันเลิก.

            *สรุป* ถ้าคุณเบื่อหรือรู้สึกเบื่อ, พูดว่า “I am bored”. ถ้าคุณเป็นคนน่าเบื่อ, พูดว่า “I am boring”. ถ้าคุณทำให้ใครบางคนเบื่อ, พูดว่า “I bore someone” หรือ “I am boring someone”. ถ้าสิ่งใหนที่น่าเบื่อ, คุณพูดว่า “It is a bore”.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com