AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Bored

     ความเบื่อเป็นอาการป่วยทางจิตใจและเป็นเชื่อโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในอารมณ์ และ ความรู้สึก. มันไม่เพียงที่จะพรากความสุขไปจากชีวิต, แต่มันยังพรากความคิดที่สร้างสรรค์ไปด้วย. “Perhaps the world’s second worst crime is boredom. The first one is a boreบางทีอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดอันดับสองของโลกคือความเบื่อ. อาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดอันดับหนึ่งคือ คนน่าเบื่อ. คนน่าเบื่อคือคนที่พูดเมื่อเราปราถนาให้เขาฟัง. และคนน่าเบื่อคือคนที่ไม่มีอะไรพูดแต่ยังพูดและพูดมาก. อย่างไรก็ตาม, no one should ever be bored with life – ไม่ควรมีใครที่จะเบื่อหน่ายชีวิต, ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นคิดสั้น หรือ มีชีวิตที่เหี่ยวเฉา รอวันถูกฝัง หรือ เผา – ช่างเป็นชีวิตที่น่าเศร้า และ เป็นโศกนาฏกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง. เมื่อพูดถึงความเบื่อ, หวังว่าผู้อ่านคงไม่เบื่อคอลัมน์นี้.  ศัพท์ และ สำนวนที่มีความหมายว่า เบื่อ หรือ เซ็ง, ซึ่งอ่านแล้วไม่น่าเบื่อได้แก่คำเหล่านี้:

1) Bored บอร์ด [adjective] Tired and impatient because you do not think something is interesting, or because you have nothing to do: เบื่อ และ ไม่มีความอดทน เพราะว่าคุณไม่คิดว่าบางสิ่งน่าสนใจ, หรือ เพราะว่าคุณไม่มีสิ่งใดทำ: “เบื่อ”.
Ex1
: Are you bored with your present job? คุณเบื่องานปัจจุบันของคุณใหม?
Ex2: There's nothing to do here - I'm bored. ไม่มีอะไรทำที่นี่ – ฉันเบื่อ.

2) Bore บอร์ [transitive] To make someone feel bored, especially by talking too much about something they are not interested in: ทำให้บางคนรู้สึกเบื่อ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการพูดมากเกินไปเกี่ยวกับบางสิ่งที่คนไม่สนใจ: “ทำให้เบื่อ”.
Ex1: He's the sort of person who bores you at parties. เขาเป็นบุคคลที่ทำให้คุณเบื่อที่งานเลี้ยงทั้งหลาย.
Ex2: Am I boring you? ฉันกำลังทำให้คุณเบื่อใหม?

3) Boring บ๊อริ่ง [adjective] Not interesting in any way: ไม่สนใจอะไร: “น่าเบื่อ”.
Ex1
: It's so boring here. I wish we lived in L.A. มันน่าเบื่อมากที่นี่. ฉันหวังว่าฉันอยู่ใน แอลเอ.
Ex2: The job is dull and boring. งานไม่น่าสนใจ และ น่าเบื่อ.

4) Fed up [adjective] Especially spoken: bored and annoyed with something that has continued for too long: โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้พูด: เบื่อ และ รำคาญกับบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานเกินไป: “เซ็ง”.
Ex1: I'm really fed up with this constant rain. ฉันเซ็งมากกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง.
Ex2
: In the end, she just got fed up and left. ในที่สุด, หล่อนก็เซ็ง และไป.

5) Be tired of/be sick of [verb phrase] Spoken: to feel very annoyed and bored with a situation that has continued for too long, or with a person who has done something for too long: ภาษาพูด: รูสึกรำคาญ และ เบื่อมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานเกินไป, หรือ กับบุคคลที่ได้ทำบางสิ่งนานเกินไป: “สุดเซ็ง/สุดเบื่อ”.
Ex1: People are tired of hearing politicians make promises that they never keep. ผู้คนสุดเซ็งที่ได้ยินเหล่านักกการเมืองที่สัญญามากมายแต่ไม่รักษาสัญญา.
Ex2: I'm really sick and tired of him - he's always criticizing me. ฉันสุดเซ็ง และ เบื่อเขามาก – เขาต่อว่าฉันเสมอ.

6) Have had enough [verb phrase] Spoken: to be so bored with something that has continued for a long time that you decide to leave, do something different, or change the situation: ภาษาพูด: เบื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณตัดสินใจจากไป, ทำบางสิ่งที่แตกต่าง, หรือ เปลี่ยนสถานการณ์: “พอแล้ว”.
Ex1
: After 20 years of teaching, Thomas has had enough. หลังจาก 20 ปีของการสอน, ธอมัส ก็พอแล้ว.
Ex2
: I've just about had enough of your stupid remarks. ฉันพอแล้วกับความเห็นที่โง่ๆของคุณ.

7) Someone's eyes glaze over, If someone's eyes glaze over, they look as if they are going to fall asleep, because they are very bored, especially by what someone is telling them: ถ้าใครบางคน glaze over, เขาดูเหมือนว่ากำลังจะหลับ, เพราะว่าเขาเบื่อมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใครบางคนกำลังบอกเขา: “เริ่มอาการเบื่อ”.
Ex1
: By the second chapter, your eyes begin to glaze. พอถึงบทที่สอง, คุณจะเริ่มเบื่อ.
Ex2
: I could see her eyes were glazing over, so I quickly suggested a break. ฉันสามารถที่จะเห็นหล่อนกำลังเริ่มอาการเบื่อ, ดังนั้นฉันก็แนะนำให้พักทันที.

     ทุกคนเป็นบุคคลที่น่าเบื่อต่อใครบางคน, แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ. สิ่งที่สำคัญที่สุด และ ต้องหลีกเลี่ยงคือเป็นคนน่าเบื่อต่อตัวเอง. “The man who lets himself to be bored is even more contemptible than the bore”. คนที่ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนเบื่อน่ารังเกียจกว่าคนน่าเบื่อ. ถ้าคุณเบื่อหน่ายชีวิตของคุณ, คุณไม่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยไฟปราถนาที่จะทำสิ่งใด - คุณไม่มีเป้าหมายในชีวิต. วิธีแก้ไขใช่ยาก. หาสิ่งที่คุณชอบทำสักอย่าง. แล้วทำมันด้วยความทุ่มเท, ให้ทั้งใจ, อยู่เพื่อสิ่งนั้น, ตายเพื่อสิ่งนั้น, แล้วคุณจะค้นพบความสุขที่คุณคิดว่าไม่เคยมี. That’s all for this issue. If you’re tired of Thai girls, you are tired of this world. If you are tired of Thai food, you’re tired of your life. I mean it. If you’re tired of Amornie, you’re tired of this city. =:)..

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com