AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Bribery
(Money and a sexy woman can’t buy me)

     ทีมทนายความของอดีตผู้นำประเทศหนึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหา “Contempt of court” หรือ ดูหมิ่นศาล, ซึ่งคือการ “Violate court's authority” หรือ ละเมิดอำนาจศาล. และศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุก 6 เดือนโดยไม่มีการอุทธรณ์. อย่างไรก็ตาม, ยังมีอีกหนึ่งข้อหาที่ร้ายแล้วมาก และ ทำให้กระบวนการยุติธรรมสูงสุดต้องมลทินคือข้อหา “bribe court officials” หรือ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ศาล และ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี. บุคคลที่ยังมีสติ และ ปัญญาที่ปกติสามารถที่จะใช้บริการสมองของตัวเองที่อยู่ในหัว คงคิดได้ว่าแหล่งที่มาของเงินนั้นมาจากใหน. ยกเว้นคนที่มีสติ และ ปัญญาที่บกพร่องเนื่องจากมีฝีที่สมอง, ปวดหัวอย่างมาก, หรือ ศรีษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงคงไม่มีคำตอบสำหรับแหล่งที่มาของเงิน 2 ล้านบาท. ประเทศที่ยังพัฒนาไม่เทียบเท่าประเทศของเราอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ได้ปราบปราม และ มีมาตการการลงโทษอย่างหนักต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมทั้งได้ออกกฎหมาย “The International Anti-Bribery and Fair Competition Act” หรือ พระราชบัญญัติต่อต้านการติดสินบนระหว่างประเทศ และ การแข่งขันที่เป็นธรรม, ซึ่งเป็นกฎหมายลงโทษบริษัท และ ชาวอเมริกันที่ติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่ต่างชาติในต่างประทศ. การติดสินบนนั้นมีหลายรูปแบบ และ ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินตราเสมอไป. เช่นเดียวกับศัพท์ และ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนไม่ได้มีเพียงแค่ Bribery. มีกลุ่มคำที่น่าสนใจดังนี้:

1) Dishonesty [uncountable noun] behavior in which you deceive or cheat people: พฤติการณ์ที่คุณหลอกลวง หรือ โกง ผู้คน: “ไม่สุจริต”.
Ex1
: Are you accusing me of dishonesty? คุณกำลังกล่าวหาฉันไม่สุจริตใช่ใหม?
Ex2: Dishonesty will not be tolerated in this agency. การไม่ซื่อสัตย์จะไม่ยอมทนในองค์การนี้.

2) Corruption [uncountable]    dishonest, illegal, or immoral behavior, especially from someone with power: ไม่สุตจริต, ผิดกฎหมาย, หรือ พฤติกรรมผิดศีลธรรม, โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากใครบางคนที่มีอำนาจ: “ทุจริต”.
Ex1: The country's government has been accused of corruption and abuse of power. รัฐบาลของประเทศได้ถูกกล่าวหาว่าทุจริต และ ใช้อำนาจในทางที่ผิด.
Ex2: We have a severe corruption problem in this country. เรามีปัญหาการทุจริตอย่างรุนแรงในประเทศนี้.

3) Bribery [uncountable noun] when someone offers money to a politician or government official in order to persuade them to do something: เมื่อใครบางคนเสนอเงินให้แก่นักการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้ทำบางสิ่ง: “การติดสินบน”.
Ex1: We tried everything - persuasion, bribery, threats. เราลองทุกอย่าง – เกลี้ยกล่อม, ติดสินบน, ขู่.
Ex2: Officials said the bribery investigation would continue. เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสืบสวนการติดสินบนจะดำเนินต่อไป.

4) Graft [uncountable noun] American English: dishonest behavior by politicians who accept money from companies in return for helping them. อเมริกัน อังกฤษ: พฤติการณ์ไม่สุจริต โดยเหล่านักการเมืองผู้ซึ่งรับเงินจากเหล่าบริษัทแล้วช่วยเหลือเพื่อเป็นการตอบแทน: “ฉ้อราษฏร์”.
Ex1
: Robin was in court yesterday facing charges of graft and tax evasion. ร๊อบิ่น ไปศาลเมื่อวานเผชิญข้อกล่าวหา ฉ้อราษฏร์ และ เลี่ยงภาษี.
Ex2
: He promises to end graft in public life. เขาสัญญาจะหยุดฉ้อราษฏร์ตลอดชีวิตการทำงาน.

5) Sharp practice [uncountable noun] British English: behavior, especially in business, that is dishonest but not illegal: อังกฤษ อังกฤษ: พฤติการณ์, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในธุรกิจ, ที่ไม่สุจริต แต่ไม่ผิดกฎหมาย: “ลับลมคมใน”.
Ex1
: He's been guilty of sharp practice in the past. เขามีความผิดทำธุรกิจลับลมคมในแต่อดีต.
Ex2
: Any kind of sharp practice will ruin your future. ธุรกิจลับลมคมในจะทำลายอนาคตของคุณ.

6) Dirty tricks [plural noun] dishonest activities that are designed to gain political advantage, for example by spreading false information about your opponents: กิจกรรมที่ไม่สุจริต มีเจตนาเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมือง, ตัวอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งขันของคุณ: “อุบายสกปรก”.
Ex1:
To discredit opposition leaders, they are using a dirty tricks campaign. เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือเหล่าผู้นำฝ่ายค้าน, พวกเขากำลังใช้อุบายสกปรกในการหาเสียง.
Ex2: Carter denied that members of his election staff had been involved in dirty tricks. ค๊าร์เท่อะ ปฏิเสธว่าสามาชิกของทีมงานเลือกตั้งของเขาได้เกี่ยวข้องกับอุบายที่สกปรก.

      “Money and a sexy woman can’t buy me” เงินและสตรีที่เซ็กซี่ซื้อชายคนนี้ไม่ได้ คือ ภาษิตประจำใจของชายที่ต่ำต้อยผู้ซึ่งไม่ต่ำช้า นามว่า อามอร์นี่. เงินที่เขาได้รับ ได้มาจากหนึ่งสมอง และ สองมือ. เขาสามารถพูดได้ไม่อายปาก และ กระดากใจว่าเงินตราที่ได้มาไม่ได้ทำร้าย หรือ ทำลายสังคม, สิ่งแวดล้อม, และ บุคคลใด. และที่สำคัญที่สุดไม่ได้มาจากการทุจริต หรือ ทำผิดศีลธรรม.“Honesty is the best policy” ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด และมนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด. แต่น่าเศร้าใจที่คนจำนวนมากขายจิต, วิญญาณ, อุดมการณ์, ตัวตน, ความเป็นคน, และ ความถูกต้อง เพื่อแลกกับ เงิน, ตำแหน่ง, และ ความสบาย โดยไม่คำนึงถึงผลเสียของประเทศชาติ และ สังคม. ถ้าคุณสามารถปฏิเสธสิ่งที่ยั่วยวนคุณได้, ยิ่งยั่วยวนใจคุณมากเท่าไรแล้วคุณปฏิเสธ มันยิ่งทำให้ตัวคุณเองยิ่งมีอำนาจมากขึ้น. Love has its own time, its own season, and its own reasons from coming and going. You cannot bribe it or coerce it or reason it into staying. You can only embrace it when it arrives and give it away when it comes to you.

 

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com