AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Bury the Hatchet
September 11th, 2009

ในอดีตที่ทวีป อเมริกา เหนือ, ชาว American Indians หรือ Native Americans ที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของอเมริกา, ใช้ขวาน Tomahawk (ท้อมะฮอค) เป็นอาวุธประจำมือเวลาประจัญบานกับศัตรู, โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวยุโรปซึ่งเป็น Settlers หรือ ผู้ที่ไปอยู่อาศัยต่างถิ่น. พวกเขาได้ยุติสงครามกับชาวยุโรปโดยการทิ้งขวานของพวกเขา และ เริ่มเป็นมิตรกับผู้ตั้งรกรากใหม่ จึงเป็นที่มาของสำนวน:

Bury the hatchet หรือ ฝังขวาน ความหมายคือ To forget about arguments and disagreements with someone and to become friends with them again: ลืมเกี่ยวกับการโต้เถียง และ ความไม่ลงรอย กับใครบางคน และ กลายเป็นเพื่อนกับคนนั้นอีกครั้ง: อโหสิ.

ตัวอย่างการใช้สํานวน:
Ex1: Let us “bury the hatchet” and become friends. เราอโหสิกันเถอะ และ เป็นเพื่อนกัน.
Ex2
: It has been over 4 years since the incident. Don’t you think it is time for both of you to " bury the hatchet?" มันเป็นเวลามากกว่า 4 ปี ตั้งแต่เหตุการบาดหมาง. คุณไม่คิดว่ามันถึงเวลาสำหรับเธอทั้งสองที่จะอโหสิกันเหรอ?

Bury the hatchet ความหมายดั้งเดิมคือ Make Peace หรือ สร้างสันติ และ ชาว American Indians ก็ไม่ได้เอาขวานของพวกเขาฝังลงในดินอย่างสำนวน พวกเขาเพียงแค่วางอาวุธลงเท่านั้น. และ การที่บุคคลสองฝ่ายจะสามารถรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้ง, ทั้งสองฝ่ายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่นำเอาเรื่องที่ทะเลาะกัน หรือ เรื่องบาดหมางในอดีต มาเป็นประเด็นในการพูดคุย. อย่างไรก็ตาม, ถ้าปราศจากความจริงใจ, ก็อยู่กันไปแบบช้ำๆ. “To form or reform a deep and lasting friendship, you must add something which cannot be bought by money, and that is sincerity.”

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com