AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Butter Someone Up
August 22nd, 2007

Butter

เมื่อไรก็ตามที่เรามีความประสงค์ให้ใคร
ทำอะไรให้แก่เรา, เราจำเป็นที่จะต้องขอ
ร้องบุคคลนั้น หรือ เราอาจจะต้องใช้วา
จาที่ไพเราะเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราต้อง
การ. การพูดจาที่หวานหูนั้นเป็นสิ่งที่ทุก
คนชอบฟัง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูด
แต่ในสิ่งที่ดีของคนนั้น. การพูดจาไพ
เราะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการคือ:

Butter someone up: to say nice
things to someone so that he/she
will do what you want:
กล่าวสิ่งที่ดีแก่
ใครบางคนเพื่อที่จะให้ เขา/หล่อน ทำใน
สิ่งที่คุณต้องการ, ซึ่งคือการพูดเอาใจ
และไม่พูดอะไรที่ขัดหููบุคคลนั้น. จะเรียก
ว่าเป็นการประจบก็ไม่เชิง.

ตัวอย่างการใช้สํานวน:
Ex1: Don't think you can butter him up that easily. อย่าคิดว่าคุณสามารถที่จะพูดเอาใจเขาได้ง่ายๆ.
Ex2:It's no use trying to butter Robin up – she’s not changing her mind. มันไม่่มีประโยชน์หรอกที่จะพูดเอาใจร๊อบิ่น –หล่อนจะไม่เปลี่ยนใจของหล่อน.

ยังมีการพูดอีกแบบหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือ Flatter [transitive verb], ซึ่งคือการพูด
แต่่สิ่งที่ดีต่อคนใดคนหนึ่ง, แต่คุณไม่ได้มีความจริงใจเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ

– ภาษาไทยน่าจะเป็น พูดยกยอ หรือ ตอแหล คงไม่ผิด.

ตัวอย่างการใช้:
Ex1: Flatter her a little – tell her she’s cute. พูดตอแหลกับหล่อนนิดหน่อย – บอกหล่อนว่าหล่อนสวย.
Ex2: Don’t try to flatter me. อย่าพยายามยกยอฉัน.

โปรดจดจำเสมอว่า“Beautiful words are not always truthful. Truthful words are not always beautiful” คำพูดที่สวยงามใช่ว่าจะจริงใจเสมอไป. คำพูดที่จริงใจใช่ว่าจะสวยงามตลอด. ซึ่งเป็นคำกล่าวของ Lao-Tsu also Lao-Tse (6th century BC: a Chinese philosopher who is considered to be the person who began Taoism, and who wrote the Tao Te Ching)

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com