AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Choose
(Take on me)

     เราไม่มีทางที่จะไปถีงใหนถ้าปราศจากการตัดสินใจที่จะเลือก. ทุกทางเลือกพาเราไปใกล้เป้าหมาย หรือ พาเราไปไกลกว่าเดิม. People are where they are because that is exactly where they really want to be. คนอยู่ตรงที่พวกเขาอยู่เพราะว่านั้นคือตรงที่พวกเขาต้องการอยู่. We all must try to be the best person we can: by making the best choices, by making the most of the talents we've been given. เราทั้งหมดต้องพยายามที่จะเป็นคนที่ดีที่สุด: โดยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด, โดยการทำให้ดีที่สุดกับความสามารถที่เรามี. วิธีการที่จะจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์คือการเลือกผลลัพธ์ที่คุณต้องการที่จะได้รับ. ถ้าคุณจำกัดสิ่งที่คุณต้องการโดยอยู่บนพื้นฐานของ ความเป็นไปได้ หรือ ความมีเหตุผล, คุณได้ทำการแยกตัวของคุณเองจากสิ่งที่คุณปราถนาอย่างแรงกล้า, และสิ่งที่คุณจะได้มาเป็นเพียงแค่สิ่งที่เหลือหลังจากคนอื่นได้ทำการเลือกแล้ว หรือ เป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกให้แก่คุณ และโดยส่วนมากเป็นสิ่งที่คุณไม่ประสงค์. คุณเป็นเพียงบุคคลเดียวผู้ซึ่งต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้า, ถอยหลัง, หรือ อยู่กับที่. ฉนั้น, เราสามารถกล่าวได้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมีคืออำนาจที่จะเลือก. ศัพท์ที่มีความหมายว่า เลือก มีคำที่น่าสนใจดังนี้:

1) Choose: ชูซ [intransitive/transitive verb] to decide which one of several things or possibilities you want: การตัดสินใจจากหลายสิ่ง หรือ จากความเป็นไปได้หลายอย่าง.
Ex1: It took us ages to choose a new carpet. มันใช้เวลาที่นานมากสำหรับเราในการเลือกพรมใหม่.  
Ex2
: He chose his words carefully as he spoke. เขาเลือกใช้คำพูดของเขาอย่างระมัดระวังในขณะที่พูด.

2) Pick [transitive verb] Informal: to choose something, especially without thinking very carefully about it: ไม่เป็นทางการ: การเลือกบางสิ่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราศจากการคิดอย่างรอบคอบ.
Ex1: I don't know which color to pick. ฉันไม่รู้ว่าจะเลือกสีใด.
Ex2
: Pick a number from one to five. เลือกหมายเลขจาก หนึ่ง ถึง ห้า.

3) Select: ซะเล็กท์ [transitive verb] Formal: to choose something by carefully thinking about which is the best or most suitable. เป็นทางการ: การเลือกบางสิ่งโดยการคิดอย่างรอบคอบว่าสิ่งใหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด. เลือกเฟ้น ใกล้เคียงกับ choose แต่ select มีการไตร่ตรองค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วน.
Ex1: He has hopes of being selected for the national (แน้ฉะนั่ิ่ล: แห่งชาติ, ของชาติ) team. เขามีความหวังว่าจะได้ถูกคัดเลือกสำหรับทีมชาติ.
Ex2
: Simon's been selected to go to the conference (ค๊อนเฟร็นส์/US; UK/ค๊อนเฟอะเร็นส์: a large formal meeting where a lot of people discuss important matters such as business, politics, or science, especially for several days). ไซมั่น ได้ถูกคัดเลือกให้ไปร่วมการประชุมใหญ่.

4) Go for [transitive phrasal verb] Spoken informal: to choose something because you think it is the most attractive, interesting, or enjoyable. ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ: การเลือกบางสิ่งเพราะคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูด, น่าสนใจ, น่าสนุกมากที่สุด.
Ex1
: I don't usually go for horror (ฮ้อเรอะ) movies. ฉันไม่ค่อยเลือกดูหนังที่น่ากลัว.  
Ex2
: Whenever we eat out, she always goes for the most expensive thing on the menu (เม้นนิว). เมื่อไรก็ตามที่เราทานนอกบ้าน, หล่อนเลือกสิ่งที่แพงที่สุดที่อยู่ในรายการอาหาร.

5) Make a choice [verb phrase] to make a decision, especially a difficult decision, about which thing to choose: การตัดสินใจ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจที่ยาก, เกี่ยวกับสิ่งที่จะเลือก.
Ex1
: Sean's decided to study law - I hope he's made the right choice. ชอนได้ตัดสินใจเรียนกฎหมาย – ฉันหวังว่าเขาได้เลือกถูกต้อง.
Ex2
: He has to make some important choices. เขาต้องทำการเลือกที่สำคัญ.

6) Take your pick [verb phrase] If someone can take their pick, they can choose exactly the thing that they want without anything limiting their choice: ถ้าใครบางคน take his/her pick, เขา/หล่อน ได้เลือกในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยปราศจากการจำกัดการเลือก: มีให้เลือกไม่อั้น.
Ex1: She showed me the box of kittens (คิ้ททึ่น: ลูกแมว) and told me I could take my pick. หล่อนแสดงกล่องของลูกแมว และ บอกฉันว่าฉันสามารถเลือกได้ไม่อั้น.
Ex2
: With so many houses for sale, buyers with cash can take their pick. มีบ้านจำนวนมากมายที่ต้องการขาย, ผู้ซื้อที่มีเงินสดสามารถเลือกได้โดยไม่จำกัด.

     When you fall, you can lay down and die, or you can get up and fight, it’s your choice. เมื่อคุณล้ม, คุณสามารถนอนลงแล้วตาย, หรือ คุณสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วสู้, มันแล้วแต่คุณจะเลือก. We can change our lives. We can do, have, and be exactly what we wish. Always remember that you are everything you choose to be. เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา. เราสามารถทำ, มี, และ เป็นในสิ่งที่เราปราถนา. ขอให้จำเสมอว่าคุณสามารถเป็นได้ทุกสิ่งเพราะคุณเลือกที่จะเป็น.  อย่างไรก็ตาม, ระหว่างความไม่ดีทั้งหลายที่มี, ไม่ต้องเลือกอะไรเลย; แต่ระหว่างความดีที่มีอยู่, เรานั้นต้องเลือกมันทั้งหมด. That’s all for this issue. Be miserable (มิ้ซเสอะเรอะเบิล: น่าเวทนา, ทนทุกข์ลำบาก). Or motivate (โม้เทอะเวท: กระตุ้นให้) yourself. It’s always your choice – a successful person knows which one to choose. Sleep tight and see you in my dream tonight. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com