AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Cold Weather
(So cold. So cold to me. So cold, how can you be)

     “People die of cold, not of darkness; many get married because it is so cold, and many die of marriage”. คนตายเพราะความหนาว, ไม่ใช่ความมืด; คนจำนวนมากแต่งงานเพราะอากาศหนาวมาก, และ คนจำนวนมากตายเพราะการแต่งงาน. แต่ครอบครัว หรือ คู่รัก ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักจะอบอุ่นทุกฤดูหนาว. คนที่อยู่ใกล้เตาผิงไฟแต่ไร้รักอยากนักที่จะมีความอบอุ่น. ช่วงนี้เป็นฤดูหนาว และ อากาศเริ่มเย็นอามอร์นี่ขอส่งความรักที่แสนอบอุ่นแด่ผู้อ่านทุกท่าน. และขอนำเสนอศัพท์ และ สำนวนที่เกี่ยวกับความหนาว, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

     1) Cold [adjective] something that is cold has a low temperature: สิ่งที่เย็นมีอุณภูมิที่ต่ำ: “หนาว”.
Ex1: The house felt cold and empty. บ้านรู้สึกหนาว และ ว่างเปล่า.
Ex2: Today is bitterly cold. วันนี้หนาวมาก.

     2) Chilly [adjective] cold, but not extremely cold: หนาว, แต่ไม่หนาวมาก: “ค่อนข้างหนาว”.
Ex1: It's a little chilly out here. มันค่อนข้างหนาวข้างนอก.
Ex2: Getting chilly, isn't it? ค่อนข้างหนาว, ไม่ใช่เหรอ?

     3) Nippy [adjective] Informal: a little cold [= chilly]: ไม่เป็นทางการ: หนาวเล็กน้อย เหมือน chilly: “ค่อนข้างหนาว”.
Ex1: It's a bit nippy out there. มันค่อนข้างหนาวข้างนอก.
Ex2: I'm going indoors. It's a little nippy out here. ฉันจะเข้าไปข้างใน. มันค่อนข้างหนาวเล็กน้อยข้างนอก.

     4) Wintry [adjective] cold with snow or rain, and typical of the weather you often have in winter: หนาวและมี หิมะ หรือ ฝน, และ เป็นอากาศปกติที่คุณเผชิญฤดูหนาว: “หนาวหน้าหนาว” .
Ex1
: We can expect a few wintry showers tomorrow. เราสามารถคาดหวังอากาศหนาวที่มีฝนตกเล็กน้อยพรุ่งนี้.
Ex2: Flagstaff, AZ is a cold wintry city. แฟล็กสแต็ฟฟ์, เอซี๊ เป็นเมืองหนาว.

     5) Frosty [adjective] very cold, when everything is covered in a thin white layer of ice, and the sky is often bright and clear: หนาวมาก, เมื่อบางสิ่งถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งขาวบาง, และ ท้องฟ้าบ่อยครั้งสว่าง และ สดใส: “หนาวมีน้ำแข็ง”.
Ex1
: They were both shivering slightly from the frosty air. พวกเขาทั้งสองตัวสั่นเล็กน้อยจากอากาศที่หนาวจนเป็นน้ำแข็ง.
Ex2: Sunday was a beautiful frosty morning. วันอาทิตย์ตอนเช้า เป็นวันที่หนาวจนเป็นน้ำแข็งท้องฟ้าสวยสดใส.

     6) Freezing [adjective] especially spoken: extremely cold: โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้พูด: หนาวมาก: “หนาวมาก”.
Ex1
: It's freezing in this house. มันหนาวมากในบ้านนี้.  
Ex2: Close the window - it's freezing in here. ปิดหน้าต่าง – มันหนาวมากในนี้.

     7) Cold snap [countable] a sudden short period of very cold weather: หนาวมากอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สั้น: “หนาวแป็บเดียว”.
Ex1
: It was an unexpected cold snap in the afternoon. มันหนาวแป็บเดียวโดยที่ไม่ได้คาดคิดในตอนบ่าย.
Ex2: Despite the cold snap, he was still outside. แม้ว่ามันหนาวแป็บเดียว, เขายังอยู่ข้างนอก.

     8) Cold spell [countable] a period of several days or weeks when the weather is much colder than usual: ช่วงเวลาหลายวัน หรือ สัปดาห์ เมื่ออากาศหนาวผิดปกติ: “หนาวผิดปกต”.
Ex1
: Last year's cold spell killed hundreds of old people. ปีที่แล้วอากาศที่หนาวผิดปกติฆ่าคนแก่หลายร้อยคน.
Ex2: The price of firewood usually shoots up during cold spells. ราคาของฝืนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงที่หนาวผิดปกติ.

     “One kind word can warm three winter months”. Japanese proverb. “คำพูดที่ดีหนึ่งคำสามารถทำให้ฤดูหนาวสามเดือนอุ่น”. ภาษิตญี่ปุ่น. จิตใจมนุษย์เย็นกว่าน้ำแข็ง และ โหดร้ายกว่าอากาศที่ขั้วโลกเหนือและใต้. สังคมอบอุ่นเพราะสมาชิกรู้จักให้, เสียสละ, และ แบ่งปันความสุขแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า. “ใจ และ กาย สามารถหนาวได้, แต่อย่า เลือดเย็น เป็นอันขาด”. That’s all for this issue. Some people love cold, rainy weather, but I hate being cold and I hate being wet. And about 60% percent of my life is cold and another 40% percent is wet, so my life is not the best for me. Anyway, make sure y’all keep warm! Ciao.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com