AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Come clean
August 24th, 2007

Come clean

ความแตกต่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
ที่เห็นได้ชัดเจนคือความรับผิดชอบ,
ซึ่งเด็กทั้งหลายมักจะไม่ค่อยมี.
จึงกล่าวได้ว่า, ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคือ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบ และ
กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ.
การสารภาพความผิดต่อสิ่งที่ตนเอง
ได้กระทำนั้นถือได้ว่าเป็นความกล้า
ที่น่ายกย่อง. เมื่อไรก็ตามที่เราสาร
ภาพผิด หรือ ต้องการให้ใครสารภาพ
ผิด, เราสามารถใช้สำนวนง่ายๆ และ
สั้นสำนวนนี้:

Come clean: Informal: to tell the truth about something you have done
something wrong
: ไม่เป็นทางการ: บอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ทำบางสิ่งที่ผิด, ซึ่งตรงกับสำนวนไทยคือบอกมาดีๆ หรือ บอกความจริง.

ตัวอย่างการใช้:
Ex1: I think you should come clean about where you were last night. ฉันคิดว่าเธอควรจะบอกมาดีๆที่ซึ่งเธออยู่เมื่อคืนวาน.
Ex2: The bank eventually came clean and admitted they had made a mistake. ธนาคารท้ายที่สุดแล้วก็บอกความจริง และยอมรับว่าพวกเขาได้ทำผิดพลาด.

เมื่อเราทำผิด, เราต้องกล้ารับผิด และ เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น. “Honesty is
the best policy
” หรือ ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด,
ซึ่งคือหนึ่งในหลาย
นโยบายที่ อามอร์นี่ ได้ถือปฏิบัติ และ อยากให้ทุกคนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน. การเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตน
เอง, ครอบครัว, สังคม, และ สิ่งแวดล้อม.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com