AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Compliment and Complement

            Compliment และ Complement เป็นคำที่สะกดที่คล้ายกันมาก และ ออกเสียงเหมือนกันอีก. Compliment และ Complement ออกเสียง ค๊อมเพลอะเหม่นท์, ซึ่งทำให้คนฟังหรือเขียนสับพอสมควร; ดั้งนั้น, จึงต้องยึดปริบทของประโยคเป็นหลัก.
            Compliment ค๊อมเพลอะเหม่นท์ (countable noun) & (verb) เป็นได้ทั้งนามที่นับได้และกิริยา.
Compliment (countable noun): a remark that shows you admire someone or something: คำพูดที่แสดงว่าคุณชื่นชอบใครบางคน หรือ ชื่นชมบางสิ่ง: “คำชมเชย, คำยกยอ, อภินันทนาการ”.
ตัวอย่างการใช้:
Ex1: Being compared to Abba is a great “compliment”. ถูกเปรียบเทียบกับ Abba (แอ็บบะ) ถือว่าเป็นคำชมที่สุดยอด.
Ex2
: This soup (ซูพ) is delicious; my “compliments” to the chef. ซุปนี้อร่อย; คำชมเชยของฉันขอมอบให้พ่อครัว คือ ซุปอร่อย บอกพ่อครัวด้วย.
Ex3
: Please accept these tickets with our “compliments”. โปรดรับตั๋วเหล่านี้ที่เป็นอภินันทนาการของเรา.
Compliment (verb): to say something nice to someone in order to praise him/her: กล่าวสิ่งที่ดีต่อใครบางคนเพื่อยกย่อง เขา/หล่อน: “กล่าวชมเชย, กล่าวยกย่อง”:
ตัวอย่าง:
Ex1: Tom “complimented” me on my new hairstyle.ทอม กล่าวชมเชย ผมทรงใหม่ของฉัน.
Ex2: She blushed when men “complimented” her.หล่อนหน้าแดง (เขินอาย) เมื่อผู้ชายกล่าวชมเชยหล่อน.

Daily Deals Up to 50% Off - Shop Now!

Complement
ค๊อมเพลอะเหม่นท์ (countable noun) & (verb) เป็นได้ทั้งนามที่นับได้และกิริยา.
Complement ค๊อมเพลอะเหม่นท์ (countable noun): someone or something that emphasizes the good qualities of another person or thing: ใครบางคน หรือ บางสิ่ง ที่เสริมคุณภาพที่ดีของบางคน หรือ ของสิ่งของ: “ทำให้ดีขึ้น, เพิ่มคุณภาพ, ทำให้สมบูรณ์, ส่วนประกอบ”:
ตัวอย่างการใช้:
Ex1: This wine would be a nice “complement” to grilled dishes. ไวน์นี้จะเพิ่มรสชาดกับอาหารย่าง คือ ดื่มไวน์นี้และอาหารที่ย่าง จะเพิ่มรสชาดอาหาร คือ ทั้งสองจะเข้ากันได้ดี.
Ex2
: The spa is a perfect “complement” to yoga. สปา เป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์ของโยคะ.
Complement ค๊อมเพลอะเหม่นท์ (verb): to make a good combination with someone or something else: เป็นการรวมกันที่ดีของคน หรือ สิ่งของ: “ส่งเสริมกัน, เข้ากันดี, เหมาะสมกัน”:
ตัวอย่างการใช้:
Ex1: John and Jim “complemented” each other well. จอห็น และ จิม เข้ากันได้ดี คือ ทั้งสองคนต่างเสริมบารมีให้กันและกัน.
Ex2
: White wine makes an excellent “complement” to fish, pork, chicken, seafood, and Asian food. ไวน์ขาวเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมยิ่งกับ ปลา, หมู, ไก่, อาหารทะเล, และ อาหารเอเชีย.

สรุป: Compliment คือ ชมเชย, ยกย่อง, เยินยอ, สรรเสริญ. และ Complement คือ เสริมกันและกัน, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้สมบูรณ์.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com