AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 


Confess
(To admit that you have done something wrong)

       “Confession of errors is like a broom which sweeps away the
dirt and leaves the surface brighter and clearer". Mohandas Gandhi.
การสารภาพความผิดพลาด คือ การปัดกวาดเพื่อกำจัดฝุ่นให้หมดสิ้น และ เหลือใว้เพียงพื้นที่สว่างขึ้น และ ชัดขึ้น.” มหาตมะ คานธี. เมื่อเรามีความรู้สึกผิด, เราจำเป็นต้องสารภาพ. คำสารภาพอาจทำให้เรารู้สึกบาปน้อยลง และ คงความเป็นมนุษย์มากขึ้น. สิ่งต่างๆที่เราทำในชีวิต ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และ ต่อไปในอนาคต. โดยส่วนมากเราทำเองโดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ
ชั่ว. และโดยส่วนมากเราไม่อยากบอกใครในสิ่งที่ไม่ดี. เพราะเรากลัวความอับอาย
และ การลงโทษ; ดังนั้น, เราจึงลงโทษตัวเองโดยการไม่สารภาพ. “When a man is wrong and won't admit it, he's so childish!” เมื่อผู้ชายผิด และ ไม่ยอมรับผิด, เขาเป็นเด็กอย่างมาก.  การยอมรับผิดนั้น คนขลาดมิอาจสามารถทำได้ และ ผู้หญิง และ ชาย ที่มีนิสัยคล้ายเด็กก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน.  ศัพท์ และ สำนวน ที่มีความหมายถึง ยอมรับผิดนั้น. ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มคำที่น่าสนใจ และ ควรใช้บ่อย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราทำผิด ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

1) Admit [transitive verb] to say that you have done something wrong or illegal, especially when someone asks or persuades you to do this: เพื่อที่จะกล่าวว่าคุณได้ทำบางสิ่งผิด หรือ ผิดกฏหมาย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครบางคนถาม หรือ โน้มน้าวคุณให้ยอมรับ: “ยอมรับ”.
Ex1:
Leonard admitted that he had made a mistake. เล้เหนิร์ดยอมรับว่าเขาได้ทำผิดพลาด.
Ex2: Mr. S. does not admit accepting bribes. นาย เอ็ส ไม่ยอมรับว่ารับสินบน.

2) Confess [intransitive/transitive verb] to tell the police or someone in a
position of authority that you have done something very bad, especially
after they have persuaded you to do this: บอกตำรวจ หรือ ใครบางคนในตำแหน่งที่มอำนาจ ว่าคุณได้ทำในสิ่งที่แย่มาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพวกเขาได้โน้มน้าวคุณให้ทำ: “สารภาพ”.
Ex1
: Susan confessed that she had killed her husband’s lover. ซู้ซั่นสารภาพว่าหล่อนได้ฆ่าชู้ของสามีของหล่อน.
Ex2: James confessed to being a spy for the MI-6. เจมส์ สารภาพ เป็นสายลับ เอ็มไอ-6.

3) Own up [intransitive phrasal verb] to admit that you have done something wrong, especially something that is not serious. Own up is more informal than admit or confess: ยอมรับว่าคุณได้ทำบางสิ่งที่ผิด, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่ร้ายแรง. Own up ไม่เป็นทางการมากกว่า admit หรือ confess: “รับผิด”.
Ex1
: No one owns up to breaking the vase. ไม่มีใครรับผิดทำแจกันแตก.
Ex2
: He made a few mistakes, but he owned up to them. เขาทำผิดพลาดนิดหน่อย, แต่เขาก็รับผิดต่อความผิดพลาด.

4) Come clean [verb phrase] Informal: to finally tell the truth or admit that you have done something wrong: ไม่เป็นทางการ: สุดท้ายแล้วบอกความจริง หรือ ยอมรับ ว่าคุณได้ทำบางสิ่งผิด: “เปิดปาก”.
Ex1: I think you should come clean about where you were yesterday. ฉันคิดว่าเธอควรเปิดปากเกี่ยวกับที่เธออยู่เมื่อวานนี้.
Ex2: The US eventually comes clean and admits it has made a mistake. อเมริกา ในที่สุดแล้วเปิดปาก และ ยอมรับว่า ประเทศได้ทำผิดพลาด.

5) Fess up [intransitive phrasal verb] especially American, informal: to admit that you have done something wrong, but not something that is very serious: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อเมริกัน อังกฤษ, ไม่เป็นทางการ: ยอมรับว่าคุณได้ทำสิ่งที่ผิด, แต่ไม่ใช่สิ่งที่ร้ายแรง. จริงๆแล้ว, คำนี้มีความหมายเหมือน own up: “บอกมา”.
Ex1
: Come on, fess up! Who smokes? เถอะน่า, บอกมา! ใครสูบบุหรี่?
Ex2
: If you don’t fess up, you'll be grounded for a week. ถ้าเธอไม่บอกมา, เธอจะไม่ได้ออกนอกบ้านหนึ่งสัปดาห์.

       นักกวนเมือง และ นักโกงเมืองทั้งหลาย จะมีภาษิตนี้ประจำใจตนเสมอคือ
“Never retreat and never admit a mistake”. ไม่เคยถอย และ ไม่เคยรับผิด. ถ้าถอยก็เสียหน้า และ ถ้ารับผิดก็ติดคุก, ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากของบรรดานักธุรกิจการเมืองที่ถือปรัชญา พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เจริญรุ่งเรือง ส่วนบ้านเมืองจะล่มจม, สังคมจะด่า, อณาธิปไตยจะสูญเสียไป ก็ไม่เป็นไร. การยอมรับผิดไม่แตกต่างจากการขับรถไปบนถนนที่คดเคี้ยว และ ขรุขระ, แต่เราจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากออกจากเส้นทางที่ยากลำบาก. “Be the person to admit I am not perfect and I make mistakes”. จงเป็นบุคคลที่ยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบ และ ตัวเองทำผิดพลาด. การยอมรับผิดไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น, แต่ยังทำให้เราเข้มแข็งขึ้น, ฉลาดมากขึ้น, มีความรับผิดชอบมากขึ้น, และ ระมัดระวังมากขึ้น. “Nothing is more unbearable than to have to admit to yourself your own mistakes, and the admitting is often very difficult. Hence, we will need the courage to admit our own faults.”

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com