AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Customer

บุคคล หรือ กลุ่มคนที่เป็นหัวใจหลักของทุกธุรกิจ คือ ลูกค้า.  ลูกค้าคือผู้ซื้อสินค้า และ บริการจากผู้จำหน่าย. ด้วยเหตุนี้, จึงกล่าวได้ว่าผู้จับจ่ายคือเจ้านายของผู้ให้บริการ และ ยังเป็นเจ้านายของ เจ้าของกิจการอีกด้วย. ลูกค้ามีอยู่ด้วยกันหลายประเภท, ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านอายุ, เพศ, วัย, ศาสนา, เชื้อชาติ, เผ่าพันธ์, ความเชื่อ, และ สีผิว. อย่างไรก็ตาม, ลูกค้าแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ, ซึ่งได้แก่
1)
ลูกค้าที่ได้รับการบริการจากการซื้อบริการ: One who receives services,
2)
ลูกค้าที่ได้รับสินค้าจากการซื้อสิ่งของ: One who receives products, และ
3) ลูกค้าที่ได้รับทั้งสินค้าและบริการพร้อมกัน หรือ อย่างหนึ่งอย่างใดก่อน: One who receives both services and products.
คำว่า ลูกค้า ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายคำ, ซึ่งมีความคล้ายคลึง และ แตกต่างกันจึงน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

1) Customer: คั๊สทะเม่อะร์ [countable noun] someone who buys goods from a particular shop, restaurant, or company. ใครบางคนผู้ซึ่งซื้อสินค้าจากร้านค้า, ร้านอาหาร, หรือ บริษัท: “ลูกค้าที่ซื้อสินค้า”.
Ex1
: We've had “several” (เซ็ฝฝรั่ล: a number of people or things that is more than a few, but not a lot) letters from satisfied customers. เราได้รับจดหมายจำนวนมากจากลูกค้าที่พอใจในสินค้า.
Ex2:  He's one of our regular (เร็กกิวเล่อะร์) customers. เขาเป็นหนึ่งในลูกค้าขาประจำ.

2) Client: ไคล๊เอ่นท์ [countable noun] someone who pays for services or advice from a professional person or organization: ใครบางคนผู้ซึ่งจ่ายค่าบริการ หรือ คำปรึกษาให้แก่เหล่าผู้มีอาชีพเฉพาะ เช่นทนาย, จิตแพทย์, ที่ปรึกษา หรือ จ่ายให้แก่ องค์การ: “ลูกค้าที่ได้รับบริการ”.
Ex1
: Thomas has a meeting with an important client tomorrow. ธ๊อมัส มีการพบปะกับลูกค้าที่สำคัญพรุ่งนี้
Ex2: Amornie normally meets with clients in the afternoon. อาม๊อร์นิ่ ปกติแล้วพบลูกค้าในตอนบ่าย.

3) Clientele: ไคลเอนเทล [singular] the people who regularly use a particular shop, restaurant etc, or the services of a professional person: คนซึ่งไปซื้อสินค้า หรือ บริการจากร้านใดร้านหนึ่ง หรือ จากคนใดคนหนึ่งเป็นประจำ: “ลูกค้าประจำ”.
Ex1
: The restaurant (เร็สทะรอนท์/เร็สตร่อนท์) attracts a young clientele. ร้านอาหารดึงดูดลูกค้าประจำที่เป็นคนหนุ่มสาว.
Ex2: The hotel's clientele includes diplomats (ดิ๊โพลแม็ท n. นักการทูต) and Hollywood celebrities (ซะเล้เบร่อะทิ่: ชื่อเสียง, คนมีชื่อเสียง). ลูกค้าประจำของโรงแรมมีตั้งแต่นักการทูต และ คนดังฮออลีวูด.

4) Patron: เพ๊ทรั่น [countable] Formal: someone who uses a particular shop, restaurant, or hotel. เป็นทางการ: ใครบางคนผู้ซึ่งใช้บริการที่ร้าน, ร้านอาหาร, หรือ โรงแรม.
Ex1
: Our restaurant (เร็สทะรอนท์/เร็สตร่อนท์) has “facilities” (ฟะสิ๊ละทิ่: rooms, equipment, or services that are provided for a particular purpose) for disabled patrons. ร้านอาหารของเรามีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าพิการ.
Ex2: Patrons are asked to “refrain” (Formal: to not do something that you want to do) from smoking. ลูกค้าได้ถูกขอร้องมิให้สูบบุหรี่.

5) Shoppers: ช็อปเป่อะรส์ [plural noun] the people in a shop or town who are buying things. คนที่อยู่ในร้านหรือในเมืองผู้ซึ่งกำลังซื้อสิ่งของ: “นักจับจ่าย”.
Ex1:  The streets are crowded with shoppers. ถนนเต็มไปด้วยนักจับจ่าย.
Ex2
: There aren’t many shoppers on Mondays. ไม่มีนักจับจ่ายมากในทุก วันจันทร์.

6) Buyer: บ๊ายเอ่อะร์ [countable noun] someone who buys something expensive such as a house, company, or painting, usually from another person, not a shop or company. ใครบางคนที่ซื้อบางสิ่งที่มีราคาแพงเช่น บ้าน, หรือ ภาพวาด, ปกติแล้วซื้อจากตัวบุคคล, ไม่ใช่จากร้านค้า หรือ จากบริษัท
Ex1
: There are several “potential” (โพเท้นเชียล: [adjective only before noun] a potential customer, problem, effect etc. is not a customer, problem etc. yet, but may become one in the future) buyers. มีลูกค้าที่จะซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก.
Ex2: Lower house prices should attract more buyers. ราคาบ้านที่ลดลงน่าจะดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้น.

7) Consumer: คอนซู้มเมอะรส์ [countable noun] someone who buys and uses goods and services - use this especially to talk about people who buy things in general.ใครบางคนผู้ซึ่งซื้อสินค้าบริการ: “ผู้บริโภค”
Ex1: Consumers will soon be paying higher airfares. ผู้บริโภคในอีกไม่ช้าจะต้องจ่ายค่าเครื่องบินในราคาที่สูงขึ้น.
Ex2
: Consumer spending was down by 1% last month. การจับจ่ายของผู้บริโภคได้ลดลง หนึ่ง เปอร์เซน จากเดือนที่แล้ว.

8) Market: ม๊าเก็ท [singular noun] the number of people who want to buy a product, or the type of people who want to buy it.  จำนวนของคนผู้ซึ่งต้องการซื้อสินค้า หรือ กลุ่มคนผู้ซึ่งต้องการสินค้านั้น.
Ex1
: The market for academic (แอ็กคะเด๊มิค: relating to education, especially in a college or university) books is pretty small. ตลาดหนังสือทางการศึกษาเล็กมาก.
Ex2
: Is there a market for his invention? มันจะมีตลาดสำหรับสิ่งที่เขาคิดค้นใหม?

ผู้ให้บริการ หรือ พนักงานขาย (Sales representatives) ทั้งหลายต้องให้บริการลูกค้าด้วยไมตรี และ รอยยิ้มต่อลูกค้าเสมอ. ถ้าลูกค้าที่ได้รับบริการ หรือ ซื้อสินค้าเกิดความประทับใจ,พวกเขาจะบอกต่อกันไปและกลับมาเป็นลูกค้าของท่านอีกอย่างแน่นอน. ราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการดึงดูดลูกค้า. อย่างไรก็ตาม, การบริการ และ การบริการหลังการขายก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง. ฉนั้น, การห้าหั่นกันด้านราคาจึงไม่เพียงพอที่จะได้ใจของผู้จับจ่าย – การบริการ และ การบริการหลังการขายจึงเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ. That’s all for this week. Folks I’ve got my own radio show now and don’t forget to listen to my show. It’s on this station: FM 101.25 MHz.  You can listen to my show Monday thru Friday at 5 PM – 7 PM. You can call in as well if you wish to request a song for yourself or for your loved ones. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com