AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Dangerous

     ทันทีที่มีชีวิตเกิดขึ้นอันตรายก็ตามมา. เมื่ออันตรายเข้ามาใกล้, เราต้องตื่นตัว. เมื่ออันตรายมาถึง, เราต้องไม่หวาดหวั่น. “We cannot banish dangers, but we can banish fears”. เราไม่สามารถขับไล่อันตรายได้, แต่เราสามารถขับไล่ความกลัวได้. จริงๆแล้ว, ถนนทั้งหลายที่ผู้คนเดินค่อนข้างที่จะปลอดภัย, แต่คนทำให้ไม่ปลอดภัย - อันตรายจึงเกิดขึ้น. เช่นเดียวกับปืน: “ปืนไม่ได้ฆ่าคน. คนฆ่าคน” (Guns don’t kill people. People kill people). ไม่มีใครที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่น, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่คิดว่าทุกคนเป็นอันตรายต่อตน, แต่ผู้ที่ไม่คิด หรือ สิ้นคิดยิ่งทำให้ชิวิตของตน และ บุคคลอื่นอันตรายมากขึ้น. อันตรายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต. ศัพท์ ที่มีความหมายถึงอันตราย – รู้แล้วจะไม่เป็นอันตราย. ในทางตรงกันข้าม, จะทำให้ชีวิตปลอดภัยมากขึ้น, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

1) Dangerous: เด๊นเจอรัส [adjective] someone or something that is dangerous is likely to cause death or serious harm: ใครบางคน หรือ บางสิ่งที่อันตราย มีความเป็นไปได้ที่จะให้เสียชีวิต หรือ อันตรายอย่างมาก: “อันตราย”.
Ex1:
It's dangerous for a woman to walk alone at night. มันอันตรายสำหรับผู้หญิงที่จะเดินลำพังเวลากลางคืน.
Ex2
: Some of these prisoners are extremely dangerous. นักโทษเหล่านี้บางคนอันตรายอย่างยิ่ง.

2) Risky [adjective] if you do something risky, it is easy to make a mistake that might cause death or serious harm - use this about things that you decide to do although you know they may be dangerous: ถ้าคุณทำบางสิ่งเสี่ยง, มันง่ายที่จะพลาดซึ่งอาจะเสียชีวิต หรือ อันตรายอย่างมาก: “เสี่ยง”.
Ex1: A doctor says it's too risky to try and operate. หมอกล่าวว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะลอง และ ผ่าตัด.
Ex2: Buying a secondhand car is a risky business. การซื้อรถยนต์มือสองเป็นธุระกิจที่เสี่ยง.

3) Poisonous พ้อยซะนัส [adjective] something that is poisonous will make you ill or kill you if you swallow it or breathe it: บางสิ่งที่เป็นพิษจะทำให้คุณป่วย หรือ ฆ่าคุณ ถ้าคุณกลืน หรือ หายใจเข้าไป: “เป็นพิษ”.
Ex1: Some mushrooms are extremely poisonous. เห็ดบางชนิดเป็นพิษอย่างยิ่ง.
Ex2: The berries are poisonous to birds. แบรี่ส์ เป็นพิษสำหรับพวกนก.

4) Hazardous แฮ้เซอร์ดัส [adjective] especially written a hazardous activity or journey is one that is dangerous: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียน: กิจกรรม หรือ การเดินทางที่เป็นอันตราย คือสิ่งที่อันตราย ใช้คำนี้เป็นการเตือนบนป้าย: “เป็นอันตราย”.
Ex1
: The chemicals in paint can be hazardous to health. สารเคมีในสีสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
Ex2
: Smoking is hazardous to your health. การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ.

5) High-risk [adjective only before noun] a high-risk job, situation, place, or type of behavior is likely to be dangerous: งาน, สถานการณ์, สถานที่, หรือ พฤติกรรม บางอย่างที่น่าจะเป็นอันตราย: “เสี่ยง-สูง”.
Ex1: Buying a restaurant is a high-risk investment. การซื้อร้านอาหารเป็นการลงทุนที่เสี่ยง-สูง.
Ex2: Of course, high-risk patients should get flu shots. แน่นอน, ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง-สูงจะได้รับการฉีดยาป้องกันไข้ใหญ่.

6) Treacherous เทร็ชชะรัส [adjective] places or conditions that are treacherous are very dangerous for anyone who is walking, driving, climbing etc in them: สถานที่ หรือ เงื่อนไขที่อันตรายอย่างมากสำหรับใครก็ตามที่กำลังเดิน, ขับรถ, ปีน ฯลฯ: “เป็นภัย”.
Ex1
: Strong winds and loose rocks make climbing treacherous. ลมแรง และ หินที่ร่วง ทำให้การปีนเป็นภัย.
Ex2
: They traveled on horseback over treacherous Himalayan footpaths. พวกเขาเดินทางบนหลังม้าบนเส้นทาง หิมาเลยั่น ที่เป็นภัย.

7) Perilous แพ้ระลึส [adjective] written a perilous journey, situation etc is very dangerous - used especially in literature: งานเขียน: การเดินทาง, สถานการณ์ ฯลฯ ที่เป็นภยันตราย อันตรายมาก – ใช้โดยเฉพาะในงานวรรณคดี: “ภยันตราย”.
Ex1
: Nothing is too perilous for him to attempt. ไม่มีสิ่งใดที่เป็นภยันตรายสำหรับเขาที่จะทำ.
Ex2
: It is always a perilous trip to Kenya. มันเป็นการเดินทางที่มีภยันตรายเสมอสู่ เค็นยะ.

     เราไม่ควรหันหลัง และ วิ่งหนีให้กับอันตราย. ถ้าเราทำ, จะทำให้อันตรายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า. แต่ถ้าเราเผชิญกับอันตรายอย่างฉับพลัน และ ปราศจากความหวาดกลัว – เราจะลดอันตรายได้ครึ่งหนึ่งในทันที. การเผชิญหน้ากับอันตรายย่อมดีกว่าการรอคอยมัน. การมีชัยโดยปราศจากภยันตรายคือการพิชิตที่ปราศจากเกียรติศักดิ์. “No one that encounters prosperity does not also encounter danger. Biggest profits mean gravest risksไม่มีใครที่ประสบกับความมั่งคั่งโดยไม่เผชิญหน้ากับอันตราย. กำไรที่มากมายคือการเสี่ยงภัยที่ยิ่งใหญ่. “The most dangerous people are the ignorant and illusion”. คนที่อันตรายมากที่สุดคือคนที่ไม่รู้อะไร และ คนที่คิดผิด. That’s all folks. It’s better to meet danger than to wait for it because waiting isn’t fun. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com