AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Drag your feet
August 8th, 2007

Dragingค.ต.ส.  คือ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือ The Asset Examination Committee (AEC).  ตามประกาศ ค.ป.ค. ฉบับที่ 30, ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน อดีตคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลที่ผ่านมา. ตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 30 [1] ลงวันที่ 30 กันยายน 2007.คตส ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบว่าสาเหตุที่ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากข้าราชการประจำกระทรวงโดยการซื้อเวลา หรือ พูดแบบชาวบ้านคือ “เตะถ่วง”.

การเตะถ่วงนั้นตรงกับสำนวนภาษา อังกฤษ Drag your feet/heels: to take too much time to do something because you are unwilling to do it: ใช้เวลานานเกินไปในการทำบางสิ่งเพราะว่าคุณไม่เต็มใจที่จะทำ.

ตัวอย่างการใช้สํานวน:
Ex1: The Asset Examination Committee has accused government employees of dragging their feet. คตส ได้กล่าวหาข้าราชการประจำว่ากำลังเตะถ่วง.
Ex2
: The authorities are dragging their feet over banning liquor advertising. ผู้มีอำนาจทั้งหลายกำลังเตะถ่วงการห้ามโฆษณาสุรา.

คนส่วนมากหากไม่ต้องการให้ความร่วมมือแก่เราก็จะซื้อเวลาด้วยการเตะถ่วง. “It's useless to put your best foot forward - and then drag the other” มันไม่มีประโยชน์ที่จะใช้เท้าที่ดีที่สุดของคุณก้าวไปข้างหน้า – แล้วลากอีกข้าง. ทำอะไรต้องทำเต็มที่ หรือ ไม่ทำเลยดีกว่า. สำหรับพวกที่ยังคงเตะถ่วง ระวังห่วงจะผูกขา.


ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com