AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Election Version 2.0
(I wash my face in a dirty sea)

      การเลือกตั้ง หรือ “Election” คือ การที่ผู้คนเลือกใครบางคนเข้ามา เพื่อดำรงตำแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล, เอกชน, องค์การ ฯลฯ. การเลือกตั้งคือการแข่งขัน; ดังนั้น, จึงจำเป็นต้องมีผู้แข่งขัน. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ ผู้ที่ได้รับเลือกให้แข่งขัน คือ “Candidate” [countable] someone who is being considered for a job or is competing in an election.
Ex: Currently, there are only four candidates running for “mayor” (แม หรือ เม), and one of them is a young lady, who likes to wear light blue. ขณะนี้, มีเพียงสี่ผู้สมัครลงแข่งขันนายกเมือง, และหนึ่งในนั้นเป็นสุภาพสตรีสาว, ผู้ซึ่งชอบใส่สีฟ้า. คงไม่ได้หมายความว่าสตรีสาวผู้นี้ feeling blue. แต่ Amornie is feeling blue too often, not once in a blue moon. อามอร์นี่ ผิดหวังบ่อยๆ, ไม่ค่อยนานๆครั้งเลย.

     เมื่อมี candidates แล้ว, จะต้องมีผู้ลงคะแนน; ไม่อย่างนั้น, จะเป็นการจัดตั้ง หรือ set up. ผู้ลงคะแนนคือ “Voter” [countable] someone who has the right to vote in a political election, or who votes in a particular election.
Ex: Thai voters have shown that they are not ready for a change of government. ผู้เลือกตั้งไทยได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่. อย่างไรก็ตาม, ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปเลือกตั้งแม้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะเลือก (eligible: เอ็ลละจะเบิ่ล to vote) ก็ไม่ไปใช้สิทธิ์ของตน, และถ้ามีคนจำนวนมากไม่ไปใช้สิทธิ์ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “voter apathy (แอ้พะธิ่: ความรู้สีกไม่สนใจ หรือ ห่วงใย เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เกี่ยวกับชีวิต)”: a situation in which a lot of people who have the right to vote do not vote.
Ex: Voter apathy is especially high among young people. เหตุการณ์การไม่ไปใช้สิทธิ์ส่วนมากเกิดขึ้นในหมู่คนหนุ่มและสาว.

     ก่อนจะมีการเลือกตั้ง, จะต้องมีการหาเสียง. การหาเสียงคือการ “Campaign”, ซึ่งผู้ที่เป็นกุนซือด้านการประชาสัมพันธ์ และ เชิญชวนให้ voters เลือก candidate ของตนคือ “Campaign Manager”. การหาเสียงต้องใช้ “Canvasser” (แค้นฝัสเส่อะ) หัวคะแนน, สื่อ, หรือ ใช้เงินซื้อเสียง (vote buying), ซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้ที่หวังเอากำไรเมื่อได้เข้าไปนั่งในสภา. “Debate” คือการโต้วาที, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงวิสัยทัศน์.
Ex: He has made a good impression in a televised debate. เขาได้ทำความประทับใจที่ดีในการโต้วาทีทางโทรทัศน์.

     ผู้นำที่ดีจะต้องเป็น “Visionary” หรือ ผู้มีวิสัยทัศน์คือบุคคลที่สามารถคาดเดาอนาคตข้างหน้าได้.
Ex: He is a visionary; hence, we vote for him. เขาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์; ดังนั้น, เราเลือกเขา. ผู้นำที่ดีนอกจากเป็นผู้มีวิสัยทัศน์แล้วจำเป็นต้องมี “Moral” (ศีลธรรม: รู้จักผิด และ ถูก) สูงกว่าคนทั่วไป – อย่างน้อยต้อง 70% ถ้าจะให้ดีต้อง 80%. ผู้นำ คือ แบบอย่าง. ถ้าหากคุณปราถนาแบบอย่างที่เลว, คุณจงเลือกผู้นำที่ชั่ว. การหาเสียงจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และ ยุติธรรม คงเป็นไปได้ยาก, เนื่องจากการลงทุนสูง. ด้วยเหตุนี้, จึงมีคณะกรรมการ การเลือกตั้ง หรือ “Election Committee (คะมิดดิ่)” เพื่อดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต.
Ex: The election committee is responsible for clean and fair election. คณะกรรมการ การเลือกตั้ง รับผิดชอบต่อการเลือกตั้งให้สะอาด และ ยุติธรรม.

     บุคคลที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็น “eligible voter” หรือ ผู้มีคุณสมบัติเลือกตั้ง. เมื่อเรามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วเราก็ไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง หรือ ไป “Vote” [intransitive and transitive] to show by marking a paper, raising your hand etc which person you want to elect or whether you support a particular plan. เป็นการแสดงเจตนาว่าคุณต้องการเลือกใคร หรือ คุณสนับสนุนแผนการใดด้วยการกาเครื่องหมายบนกระดาษ, หรือ ยกมือของคุณ ฯลฯ.
Ex: I have voted Republican all my life. ฉันได้เลือก ริพับลิกั่น มาตลอดชีวิตของฉัน.

     มี 2 สำนวนที่มีความหมายเหมือน vote ได้แก่: 1) “Cast a vote/cast a ballot” (แบ้หลัท): “หย่อนบัตร” [verb phrase] to vote in a political election. ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการเมือง
Ex1
: In 2004, 10,000 people cast votes for mayor. ในปี 2004, 10,000 คนหย่อนบัตรเลือกนายกเมือง.
Ex2: The majority of eligible voters said they would rather not cast ballots. ผู้มีคุณสมบัติเลือกตั้งส่วนมากกล่าวว่าพวกเขาไม่น่าจะไปหย่อนบัตร.
2) “Go to the polls”
: [verb phrase] if the people of a country or area go to the polls, they vote in a political election - used especially in newspapers and on television or radio: ถ้าผู้คนของประเทศ หรือ พื้นที่ไปเข้าคูหา, พวกเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางการเมือง – ส่วนมากใช้สำนวนนี้ในหนังสือพิมพ์ และ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ: “เข้าคูหา”.
Ex3: The people of Pattaya will go to the polls this May to elect a new mayor. ผู้คนเมืองพัทยาจะไปเข้าคูหาเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเลือกนายกเมืองคนใหม่.

     อย่างไรก็ตาม, มีคนจำนวนมากมีความประสงค์ที่จะเลือกตั้งก่อนเพราะไม่สะดวกในวันเลือกตั้งจริง. การเลือกตั้งล่วงหน้าคือ “Advance election”.
Ex: You must register for advance election. คุณต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งล่วงหน้า. โดยส่วนมากการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจะเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศ, ซึ่งคือ General (เจ็นนะรั่ล) election หรือ National (แน็ทฉะนั่ล) election.
Ex: General Election will be held on February 14. การเลือกตั้งใหญ่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์. รักคนใหนก็เลือกคนนั้น. แต่ถ้าไม่รู้จะเลือกใครให้ถามตัวเองคำถามนี้: “อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของผู้สมัครที่ลงแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้?” ถ้าท่านผู้สมัครคนใดต้องการบอกเจตนาที่ลงแข่งขันในครั้งนี้, โปรดส่งมาทางอีเมลล์. ผมจะแจ้งให้ผู้อ่านทราบใน พัทยา โพสท์. ไม่น่าจะเป็นคำถามที่ยากเกินไปสำหรับผู้สมัครที่มีวิสัยทัศน์. ใช่ใหม?

     หลังจากการเลือกตั้งผู้สมัครได้รับชัยชนะ, และได้การรับรองจาก คณะกรรมการ การเลือกตั้ง. ผู้สมัครจะเปลี่ยนสถานภาพของตนเป็นนักการเมือง (Politician: พอละทิชชั่น) ทันที. นักการเมืองที่เป็นนักโกงเมืองจะเริ่มหาช่องทางกินเมืองในทันทีเช่นกัน. นักการเมืองที่เป็นนักโกงเมืองไม่สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้. นักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรมสูงกว่าคนธรรมดามาก, และจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏหลักสองข้อนี้: One: people’s interest always comes first. หนึ่ง: ผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อน. Two: never break the first rule. สอง: ไม่เคยละเมิดกฎแรก.

     การขายเสียงคือการขายชาติที่ถูกที่สุด และผู้ซื้อได้กำไรสูงสุด. น่าเห็นใจบรรพบุรุษที่สูญเสียเลือดเนื้อ และ ชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติ, แต่ลูกและหลานของตนขายไปเพียงไม่กี่บาท. น้ำทะเลที่เน่าทำให้ปลาตาย, กลายเป็นมลพิษ, และเราไม่ควรเสี่ยงชีวิตลงว่าย. เช่นเดียวกับบรรดานักการเมืองที่เป็นนักกินเมือง พวกที่ไม่พัฒนาบ้านเมือง, แต่ทำให้ครอบครัวตัวเองรุ่งเรือง. เราต้องไม่เลือกบุคคล หรือ กลุ่มคนเหล่านี้อีกเป็นอันขาด. ถ้าคุณล้างหน้าของคุณในทะเลที่สกปรก, หน้าของคุณจะแสบ และ คัน. เช่นเดียวกันกับการเลือกอันธพาลมาบริหารบ้านเมือง. ไม่มีทางที่จะรุ่งเรืองได้. “Enough is enough”. พอคือพอ. พวกเราต้องแสดงให้พวกเขาประจักษ์ว่าเวลาของพวกเขาหมดแล้ว. ทำได้ง่ายๆโดยไม่เลือกคนพวกนี้. ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินก่อนจะสิ้นใจ. ไม่สายเกินไปที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง. Do the right thing. Choose wisely. You have power in your hand. All bad things must come to an end. This is the time and the time is now! Dearest friends, until we meet again, may every step you walk in life be filled with peace and full of love. Adios.

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2024 . Contact amornm@hotmail.com