AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Escape and Evade

             ผู้ร้าย หรือ บุคคลที่ทำผิดกฏหมาย รอดพ้นการจับกุม หรือ ไม่ได้รับโทษ ส่วนมากจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย; ด้วยเหตุนี้, กฏหมายจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่ผิดเสมอคือผู้ที่มีรายได้น้อย. การรอดพ้นการจับกุมมีอยู่ด้วยกันสองคำที่ควรรูที่มีความหมายที่แตกต่าง, ซึ่งได้แก่:   
Escape ออกเสียงว่า เอสเกพ ไม่ใช่ เอสเคพ เนื่องจาก C หลัง S ต้องออกเสียงเป็น ก ไก่ เช่น Scrub สกรับ ไม่ใช่ สครับ, Scrape สเกรพ ไม่ใช่ สเครพ, Scold สโกลด์ ไม่ใช่สโคลด์, Scout สเก๊าท์ ไม่ใช่ สเค๊าท์ ฯลฯ.
Escape เป็นทั้ง intransitive verb และ uncountable and countable noun: to get away from a place or dangerous situation when someone is trying to catch you or stop you: การหนีจากสถานที่ หรือ สถานการณ์อันตราย เมื่อใครบางคนพยายามที่จะจับคุณ: “รอดพ้น, หนีรอด”.
ตัวอย่างการใช้:
Ex1: He broke down the locked door and “escaped”. เขาพังประตูที่ล็อค และ หลบหนีไป.
Ex2: The prisoner has no chance of “escape”. นักโทษไม่มีโอกาสเลยที่จะหนีได้.

Evade [transitive verb] to escape from someone who is trying to catch you: รอดพ้นจากใครบางคนที่พยายามจะจับคุณ: “หนีทัน, หนีก่อน, หลบหนี, หลบเลี่ยง”:
ตัวอย่างการใช้:
Ex1: He managed to “evade” the police. เขาสามารถรอดพ้นตำรวจ คือ รอดพ้นโดยการหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมา.
Ex2:  So far he has “evaded” capture. เขาหลบนีการจับกุมจนทุกวันนี้.

   ความแตกต่างของ Escape และ Evade. Escape คือ การรอดตัวเมื่อถูกจับ หรือ ถูกกักกันสถานที่ ถูกจับแล้วแต่หนีได้, แต่ Evade คือ การรอดพ้น หรือ หลบหนีการจับกุม ก่อนที่จะมีการจับ คือ หนีได้ก่อนที่จะโดนจับ. ไม่มีใครหนีกฏแห่งกรรมได้, และกฏแห่งกรรมไม่ไล่ใครหนี หรือ ไปจับผู้ใด เพียงแค่ไปมอบในสิ่งที่คนนั้นเป็นเจ้าของ. ทำดีก็มอบสิ่งที่ดีให้. ทำชั่วก็มอบนรกในใจและมอบทุกข์ภัยให้แก่ร่างกาย.

Daily Deals Up to 50% Off - Shop Now!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com