AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Finally
(Finally, you left me alone)

            การรอคอยเป็นสิ่งที่ทุกคนรังเกียจ – ไม่ว่าจะรอคอยให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้น หรือ รอคอยสิ่งที่เลยร้ายที่จะต้องประสบในอนาคต. อย่างไรก็ตาม, การรอคอยสิ่งที่ดีย่อมรู้สึกดีกว่าการรอคอยสิ่งที่ร้าย. สาเหตุที่ผู้คนไม่ชอบการรอคอยเพราะการรอคอยใช้เวลา, และไม่สามารถคาดเดาผลลงเอยในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแน่นอน. “The sure thing is there is nothing sure” เมื่อการรอคอยจบสิ้นลง, ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ได้ปรากฏขึ้นและเป็นที่ประจักษ์แล้ว. และ, ผลลัพธ์เป็นได้ทั้งดีและร้าย. การที่เราได้ทราบผลลงเอยของบางสิ่งไม่ต่างอะไรไปจากการยกภูเขาออกจากอก – จะรูสึกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งถ้าสิ่งที่รอคอยเป็นสิ่งที่ดี หรือ ไม่เลวร้ายอย่างที่คาดการณ์ไว้. เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นหลังจากการรอคอยเป็นเวลานาน, ท้ายสุดแล้วสิ่งนั้นก็ได้บังเกิดขึ้นทั้งที่ได้คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง; ดังนั้น, จึงมีศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับการจบสิ้นของบางสิ่งหลังจากการรอคอยที่ยาวนาน, และศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้, ซึ่งคือคำที่น่าสนใจเหล่านี้:

1) Finally/Eventually/In the end [adverb] after a long period of time, especially after a lot of difficulties or after a long delay. หลังจากช่วงเวลาที่ยาวนาน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากฝ่าฟันความยุ่งยากที่มากมาย หรือ หลังจากการเลื่อนที่ยาวนาน.
Ex1: After several (เซ้ฟฝรัล) delays we finally took off at six o'clock. หลังจากการเลื่อนแล้วเลื่อนอีก ท้ายสุดเราก็ได้ขึ้นเครื่องเวลาหกนาฬิกา.
Ex2: Eventually, she got a job and moved to Bangkok. ในที่สุดหลังจากต้องรออย่างยาวนาน, หล่อนก็ได้งานที่กรุงเทพ.
Ex3
: In the end, I decided that the best thing to do was to ask Tim for help. ในที่สุด, ฉันตัดสินใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือขอความช่วยเหลือจาก ทิม.

2) At (long) last [adverb] use this when something good happens after you have waited for it for a long time: ใช้คำนี้เมื่อสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหลังจากคุณได้รอคอยมาเป็นเวลาที่ยาวนาน.
Ex1
: At last it was time to leave. ในที่สุดมันก็เป็นเวลาที่จะต้องไป. คงอยากหนีเต็มที. 
Ex2: Now, at last, they are coming home. ตอนนี้, ในที่สุดแล้ว, พวกเขากำลังกลับบ้าน. ก็คือคนที่คุณรักจะกลับมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี.

3) Sooner or later [adverb] If something is going to happen sooner or later, it will certainly happen but you do not know exactly when: ถ้าบางสิ่งจะเกิดขึ้น เร็วๆนี้ หรือ ภายหลัง, มันจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่คุณไม่รู้ว่าเมื่อไร.
Ex1
: Sooner or later he would be out of a job. เร็วๆนี้ หรือ ภายหลัง เขาจะต้องจากงานแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไร.  
Ex2
: I'm sure Thomas will show up sooner or later. ฉันแน่ใจว่า ธ๊อหมัส จะมา เร็วๆนี้ หรือ หลังจากนี้.

4) One day [adverb] use this to say that something will happen at some time in the future, especially something that you hope will happen, although you do not know exactly when: ใช้คำนี้เพื่อกล่าวว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นในบางเวลาในอนาคต, โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางสิ่งที่คุณหวังว่าจะเกิด, แม้ว่าคุณไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร.
Ex1
: I'd like to go and visit the States one day. ฉันมีความประสงค์ที่เดินทางไป สหรัฐ สักวัน
Ex2: “One of these days” (some time soon) I'm going to walk right out of here and never come back. สักวันหนึ่งเร็วๆนี้ ฉันจะจะเดินออกไปจากที่นี และ จะไม่กลับมาอีกเลย. อาจจะเป็นคำพูดที่กล่าวกับภรรยา, เพราะไม่สามารถทนต่อเสียงว่า และด่าได้.

5) End up [intransitive phrasal verb not in progressive] If someone or something ends up in a particular situation or condition, he/she eventually comes to be in that situation or condition - use this especially about something bad that happens. ถ้าใคร หรือ บางสิ่ง จบลง ในสถานการณ์ หรือ เงื่อนไขใด, เขา/หล่อน ท้ายสุดแล้วต้องอยู่กับสถาการณ์ หรือ เงื่อนไขนั้น – ใช้คำนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น.
Ex1: He came around for a coffee and we ended up in bed together. เขาแวะมาเยี่ยมดื่มกาแฟ และ เราก็ลงเอยด้วยการนอนดวยกัน. กาแฟชนิดใหน? ยี่ห้ออะไร? คนที่จำหน่าย รวยตาย ขายคงไม่ทัน ขวดหละหมื่น หรือ พัน คนนั้นก็แย่งกันซื้อ.  
Ex2
: Leonard ended up in prison for not paying his taxes. เล็นเนริด ลงเอยในเรือนจำ เพราะไม่จ่ายภาษี.

6) Last but not least [adverb] use this when you are mentioning the last person or thing in a list, to emphasize that it is just as important as all the others: ใช้สำนวนนี้เมื่อคุณอ้างถึงบุคคล หรือ สิ่งใดในรายการ, ใช้เพื่อเน้นว่ามันมีความสำคัญเท่ากับสิ่งอื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้ว.  
Ex1
: Last but not least, let me “introduce” (อิ่นทระดู๊ส/US) Jane, our new secretary. ท้ายสุด แต่ ใช่ว่าสำคัญน้อยที่สุด, ขอให้ฉันแนะนำ เจน, เลขาธิการคนใหม่ของเรา.
Ex2
: Last but not least, I would like to thank my wife for her support. ท้ายสุด แต่ ใช่ว่าสำคัญน้อยที่สุด, ผมขอขอบคุณภรรยาของผมสำหรับการสนับสนุนของหล่อน.

ผลลัพธ์ของสิ่งใด หรือ ท้ายที่สุดของสิ่งใหนก็ตามโดยส่วนมากมาจากผลของการกระทำ. ด้วยเหตุนี้, จึงกล่าวได้ว่า “Actions create results” หรือ การกระทำสร้างสรรค์ผลลัพธ์. แม้บ่อยครั้งผลลัพธ์ หรือ เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นหลังจากการรอคอยที่ยาวนานจะน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งใว้, มากกว่าที่คิด, หรือ ผิดพลาดมหันต์, ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมที่ไม่มีความเที่ยงแท้และแน่นอนยกเว้น ภาษี และ ความตาย; และคงไม่มีใครที่จะกล้าปฎิเสธในเรื่องนี้. In the end, every one will die sooner or later no one knows so be prepared. Last but not least, take care because I care, but most importantly y’all take it easy. Adios

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com