AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Fit for a king
Semtember 30th, 2009

            “It’s good to be king” หรือ มันดีที่เป็นกษัตริย์ เป็นประโยคที่ฝรั่งใช้บ่งบอกว่าเป็นกษัตริย์แล้วดี เนื่องจากมีเงินมากมาย, มีชีวิตที่สบาย, จะประหารใครก็ได้ ฯลฯ หรือ ใช้เพื่อสื่อว่าชีวิตของตนมีความสุขเหลือเกินเพราะมีแต่คนเอาใจและอยากได้อะไรก็ไม่มีใครขัดหรือกล้าขัด. Elvis Presley เป็น King of Rock and Roll, Michael Jackson เป็น King of Pop, Celine Dion คือ Princess of Pop, ฯลฯ. กล่าวได้ว่าทุกคนอยากเป็นกษัตริย์, และกษัตริย์ต้องได้รับการบริการหรือได้สิ่งของที่เหมาะสมกับฐานะตน. ด้วยเหตุนี้, จึงเป็นที่มาของสำนวน:

Fit for a king
: of very good quality, worthy of nobility, luxurious: คุณภาพที่ดีมาก, คู่ควรกับคนชั้นสูง, หรูหรา, ราคาแพง: “เหมาะสำหรับกษัตริย”.

ตัวอย่างการใช้สำนวน:
Ex1: The meal they provided was “fit for a king”. อาหารที่พวกเขาจัดให้คุณภาพเยี่ยมมาก.
Ex2: This hotel is “fit for a king” and I can’t afford a room here. โรงแรมนี้หรูหราราคาแพง และ ฉันไม่สามารถพักที่นี้. 

       มีเงินมากมายและความสะดวกสบาย, แต่ไม่เคยมีความสุขหรือจะสู้มีพอดีและมีดิ้นร้นบ้าง. ถ้ามีสุขบนความทุกข์ของคนอื่นก็บาป, สู้ลำบากบ้างแต่ไม่เดือดร้อนใครสบายใจกว่า.
แม้คุณจะไม่มีบ้านใหญ่, อัญมณีที่มีค่า, รถที่หรูหรา, กินอาหารราคาแพง, ฯลฯ, โปรดจำเสมอว่าทรัพย์สินที่แท้จริงคือปัญญามิใช่เงินตรา และ ความดีมีค่าเหนือวัตถุใดๆเพราะ ความดีไม่มีซื้อขาย. ถ้าอยากได้, ต้องทำเอง. “Goodness cannnot be bought. If one wishes to get, one had better do it oneself ”

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com