AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Forgive
(Please forgive me. I can’t stop ….. you)

คนหลายคนได้ยึดเหนี่ยวความเครียดแค้นใว้ในใจ, เพราะคิดว่าความเครียดแค้นได้ให้อำนาจที่ยิ่งใหญ่แก่ตน. แต่ความจริง, มันเป็นอำนาจที่ลวง และ คนที่มีความเครียดแค้นจะกลายเป็นตัวประกันของความอาฆาต, ซึ่งจะกัดกร่อนและกินชีวิตของบุคคลนั้น. It is never too late to forgive. มันไม่เคยสายเกินไปที่จะให้อภัย. Forgiving is letting someone back into your heart. This returns us to a loving state -- we feel good about ourselves and the world. การให้อภัยคือการยอมให้ใครบางคนกลับเข้ามาสู่หัวใจของคุณ. สิ่งที่ได้กลับมาแก่เราคือห้วงแห่งความรัก  -- เรารู้สึกดีแก่ตัวเรา และ โลก. True forgiveness isn't easy, but it transforms us significantly. การให้อภัยที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ง่าย, แต่มันเปลี่ยนแปลงเราอย่างใหญ่หลวง. การให้อภัยเป็นคุณธรรมของผู้กล้า, แต่คนที่อ่อนแอและตาขาวจะให้อภัยไม่เป็น. การให้อภัยจึงเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่เข้มแข็งและกล้าหาญ. ศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับการให้อภัยมีดังนี้:

1) Forgive [intransitive/transitive verb not in progressive] to stop being angry with someone for something bad he/she done, especially when he/she upset you or done something unkind. หยุดโกรธใครบางคนสำหรับสิ่งที่ไม่ดีที่ เขา/หล่อน ได้กระทำ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ เขา/หล่อน ทำให้คุณไม่พอใจ หรือ ทำในสิ่งที่โหดร้าย: ให้อภัย
Ex1
: If anything happened to the kids, I'd never forgive myself. ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเด็กๆ, ฉันจะไม่ให้อภัยตัวของฉันเอง.  
Ex2: 'I'm really sorry.' 'It's okay, you're forgiven.' ฉันขอโทษจริงๆ. ไม่เป็นไร, เธอได้รับอภัย.

2) Excuse: เอ็กศคิ้วซ์ [transitive verb not in progressive] to forgive a small fault such as carelessness, rudeness, lateness etc. ยกโทษในสิ่งที่ผิดเล็กน้อย เช่น ความไม่ใส่ใจ, ความหยาบ, ความล่าช้า ฯลฯ: ยกโทษให้.
Ex1
: I'll excuse you this time, but don't be late again. ฉันจะยกโทษให้เธอครั้งนี้, แต่อย่ามาสายอีกครั้ง.
Ex2
: Please excuse my bad handwriting. โปรดยกโทษให้ฉันสำหรับลายมือที่แย่.

3) Pardon: พ๊าร์เดิ่น [transitive verb not in progressive] Formal: to forgive someone for something that is not serious, such as impolite or bad-tempered behavior. ทางการ: การให้อภัยใครบางคนสำหรับสิ่งที่ไม่ร้ายแรง, เช่น ไม่สุภาพ หรือ อารมณ์ฉุนเฉียว: ให้อภัย.
Ex1
: Pardon the mess -- I got home late last night and didn't have time to clean up. ขออภัยสำหรับความเลอะเทอะ – ฉันกลับมาบ้านดึกคืนวาน และ ไม่มีเวลาทำความสะอาด.
Ex2
: I am so sorry about that, Mr. Judd. Please pardon my daughter for her little outburst (something you say suddenly that expresses a strong emotion, especially anger: อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นทันที). ฉันเสียใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนั้น, คุณ จั๊ดด์. โปรดให้อภัยแก่ลูกสาวของฉันสำหรับอารมณ์ฉุนเฉียวนิดหน่อยของหล่อน. อย่างไรก็ตาม, สำนวน Pardon my French ไม่ได้มีความหมายว่า ขออภัยภาษา ฝรั่งเศษ ของฉัน, แต่ใช้ในเชิงขบขันเมื่อคุณได้พูดคำไม่สุภาพ.

4) Forgive and forget: To forgive someone for something that happened in the past, usually a long time ago. ให้อภัยใครบางคนสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต, โดยปกติ นานมาแล้ว: อภัย และ ลืม.
Ex1
: Maybe you can forgive and forget, but I can't. บางทีเธออาจจะสามารถ ให้อภัย และ ลืม, แต่ฉันไม่สามารถทำได้.
Ex2
: You two haven't said a word to each other for a year now. Don't you think it's time to forgive and forget? เธอทั้งสองไม่พูดกันสักคำเป็นปีแล้วนะ. เธอไม่คิดว่ามันถึงเวลาที่จะ อภัย และ ลืม เหรอ?

5) Let bygones be bygones [verb phrase] Spoken: to forgive someone for something bad he/she did to you in the past, and stop being unfriendly towards him/her. ภาษาพูด: ให้อภัยใครบางคนสำหรับสิ่งที่ไม่ดีที่ เขา/หล่อน ทำแก่คุณในอดีต, และ ยุติการไม่เป็นมิตรต่อ เขา/หล่อน: ให้อดีต เป็น อดีต.
Ex1: Why don't we let bygones be bygones and forget about the whole thing? ทำไมเธอไม่ปล่อยให้อดีต เป็น อดีต และ ลืมทุกสิ่ง?
Ex2: We will let bygones be bygones. เราจะให้อดีต เป็น อดีต.

If the other person injures you, you may forget the injury, and forgive those who have hurt you; but if you injure him you will always remember. ถ้าใครบางคนทำให้คุณบาดเจ็บ, คุณอาจจะลืมความบาดเจ็บ, และให้อภัยคนที่ทำให้คุณเจ็บ; แต่ถ้าคุณทำให้ใครบาดเจ็บ คุณจะจำได้เสมอ. การอภัยไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้, แต่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้. การให้อภัยคือการให้ความรัก, และความรักเป็นสิ่งที่ควรมอบให้ซึ่งกันและกัน.  "It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend." ให้อภัยศัตรูง่ายกว่าให้อภัยเพื่อน. One of the hardest things is to forgive yourself. สิ่งที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งคือการให้อภัยตัวเอง. Well, folks you can forgive your enemies, but never forget their names!! Most importantly, forgive yourself for your faults and your mistakes and move on. Nobody’s perfect. Neither am I. I am an ordinary man. Not a real gentleman and I still do faults. So please forgive me if I had done or said anything that might offend you :-)

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com