AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Fuddy-Duddy
Semtember 17th, 2009

บุคลลที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และ สนับสนุนการรักษาระเบียบแผนเดิม คือ
พวกนักอนุรักษ์นิยม (conservative) หรือ พวกหัวโบราณ (old-fashioned หรือ
fogy= โฟ้กี่), เป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นประเพณี, การเมือง, กฏระเบียบ, ดนตรี, ความคิด, หรือแม้กระทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่. พวกคนเหล่านี้คือคนที่เราเรียกว่า:

Fud
dy-duddy (ฟั้ดดิ่-ดัดดิ่)
: [countable noun] Someone who has
old-fashioned ideas and attitudes: ใครบางคนผู้ซึ่งมีความคิด และ ทัศนคติที่โบราณ: “โบร่ำ-โบราณ, คนหัวโบราณ”.

ตัวอย่างการใช้สํานวน:
Ex1: You're such an old “fuddy-duddy”!. คุณช่างเป็นคนหัวโบร่ำ-โบราณมาก!.
Ex2: That dress makes you look like such a “fuddy-duddy”. ชุดนั้นช่างทำให้เธอดูเหมือนคนโบร่ำ-โบราณ.
Ex3
: I know I sound like some “fuddy-duddy” here. ฉันรู้ฉันฟังดูเหมือนคนหัวโบร่ำ-โบราณที่นี้.

ผู้ใหญ่ และ คนมีอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าเชย หรือ หัวโบราณ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนรุ่นใหม่ และ วัยรุ่นทั้งหลาย. ประสบการณ์ และ ความรู้ทั้งหลายที่พวกเขามีสามารถที่จะเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ใด้ หากเยาวชนทั้งหลาย เพียงแค่เสียเวลาฟังพวกเขาสักนิดอาจป้องกันตัวเองไม่ให้ทำผิดพลาด. “A man doesn't begin to attain wisdom until he is being mature”. ผู้ชายไม่เริ่มที่จะได้รับความรอบรู้จนกระทั่งเขาเป็นผู้ใหญ่เพียงพอ. เยาวชนทั้งหลายจงจำไว้ว่า Wisdom comes from experience, and that usually is a function of age. ความรอบรู้มาจากประสบการณ์, และปกติแล้วมันคือการทำงานของอายุ.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com