AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Garbage Version 2.0
Complete Version

            การทิ้งขยะไม่เป็นที่สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ. เมื่อฝนตก, ท่อน้ำอุดตัน, ทำให้น้ำท่วม, รถติด, และ สูญเสียน้ำมันทิ้ง. รัฐบาลบางประเทศต้องใช้เงินปีละหลายหมื่นล้านทุกปีเพื่อไม่ให้เมืองน้ำท่วม, แต่ก็ท่วมอยู่ดีเพราะท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากพิษขยะ. เมื่อพุดถึงขยะแล้ว, มันก็มีหลายขยะ. มีทั้งขยะดีและไม่ดี, ซึ่งได้แก่:

1) Garbage: ก๊าบิจ (US) Rubbish: รับบิช (UK) Waste material and food thrown away. วัตถุที่ทิ้งแล้วหรือเศษอาหาร ขยะเปียก
Ex1:
Can you take out the garbage when you go? คุณเอาขยะออกไปทิ้งได้มั้ยเมื่อคุณจะไป? คำว่า Garbage (US) หรือ Rubbish (UK) ยังมีความหมายว่า Stupid words, ideas. คำพูดที่โง่ ความคิดที่โง่
Ex2:
You’re talking garbage. คุณกำลังพูดโง่ๆ (ไร้สาระ). ส่วนภาชนะที่ใส่ขยะมีฝาปิด, เขาเรียกว่า Garbage can (US) หรือ Dustbin (UK). ผู้ที่เก็บขยะก็คือ Garbage (Collector/ Garbage man/US) Dustman (UK). ทุกบ้านของชาวอเมริกันจะมี Garbage disposal: ดิสโพเซิ่ล หรือ Waste disposal (UK). เครื่องบดเศษอาหารในซิ้งค์นั่นล่ะครับ.

2) Trash แทร๊ช: Things that you throw away such as empty bottles, used papers. สิ่งที่คุณโยนทิ้ง เช่น ขวดเปล่า, กระดาษที่ใช้แล้ว, พลาสติก, ขยะแห้ง. ขยะนี้เป็นเศษขยะ ที่มีค่าสามารถนำไปขาย หรือ นำกลับมาใช้ใหม่อีกได้.
Ex1:
Will someone take out the trash? ใครก็ได้เอาขยะไปทิ้งได้มั้ย
Ex2: Just put in the trash. ทิ้งลงขยะเลย. Trash ยังมีอีกความหมาย; Informal: Something that is of very poor quality. สิ่งที่มีคุณภาพที่แย่ไม่ดี
Ex3:
How can you buy that trash? คุณซื้อของห่วยนั้นได้อย่างไร?
White trash = คือคำที่ใช้บ่อยกับคนผิวขาว, แต่ความหมายไม่ดี. An insulting expression used to talk about white people who are poor and uneducated. คำกล่าวดูถูกซึ่งใช้กับคนผิวขาว ที่จนและไร้การศึกษา. ขยะต่อมาคือ

3) Junk จั้งค: Old or unwanted objects that have no use or value: วัตถุที่เก่าและไม่เป็นที่ต้องการไม่ใช้อีกและหรือไม่มีค่าเลย.
Ex1:
This cupboard (คัพเบริ์ด) is full of junk: ตู้เก็บถ้วยชามเต็มไปด้วยของเก่า (ถ้วยเก่า, แก้วแตก ซึ่งมีค่าน้อยและไม่เป็นที่ต้องการอีกแล้ว) ร้านที่รับซื้อหรือขายของเก่าพวก Junks นี่ล่ะครับที่เขาเรียกว่า Thrift shop. ธิฟช๊อบ: A shop that sells used good, especially clothes, furniture etc often in order to get money for charity. ร้านที่ขายสินค้าที่ใช้แล้ว, เช่น เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เพื่อที่จะนำเงินไปบริจาค.
Ex2:
After lunch, which I again finished alone, I went to a thrift shop. หลังจากอาหารเที่ยง, ซึ่งผมทานคนเดียวเสมอ (ไม่มีหวานใจกินด้วย) ผมไปร้านขายของมือสอง. สถานที่ขายชิ้นส่วนมือสองของรถคือ Junk yard: Place where old or broken furniture, cars, etc can be left or bought and sold.

4) Litter: ลิ๊ดเด่อะ [uncountable noun] empty bottles, packets, and pieces of paper that people have dropped on the street or in a park. ขวดเปล่า, กระดาษห่อ, และ กระดาษที่คนทิ้งบนถนน หรือ ในสวนสาธารณะ.
Ex1
: People who drop litter can be fined in some cities. คนที่ทิ้งขยะบนถนน หรือ สวนสาธารณะจะถูกปรับในบางเมือง.
Ex2: This street is full of litter. ถนนสายนี้เต็มไปด้วยขยะ.

5) Waste paper [uncountable noun] paper that you throw away, especially because it has been used. กระดาษที่คุณโยนทิ้ง, โดยเฉพาะกระดาษที่ได้ถูกใช้แล้ว.
Ex1: He crumpled the letter up and put it in the waste paper basket. เขาขยี้จดหมาย และ ใส่ในตะกร้าสำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว.
Ex2
: There are two “bins/UK; trash can/US”. One is for plastic and one is for waste paper. มีถังใส่ขยะสองถัง. ถังแรกสำหรับพลาสติก และ ถังที่สองสำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว. อย่างไรก็ตาม, Loony Bin ไม่ได้มีความหมายว่าถังขยะ, แต่มีความหมายว่า โรงบาลบ้า ซึ่งเป็นภาษาพูด. “Loony Bin” [countable] Informal: an expression meaning a hospital for people who are mentally ill, usually considered offensive.
ศัพท์ที่เป็นทางการคือ “psychiatric: ไซกิแอ๊ถริก” hospital หรือ โรงพยาบาลบำบัดจิต.

6) Waste: [uncountable noun] useless materials which are left over, especially after an industrial process, and which must be thrown away. วัตถุที่เหลือซึ่งไม่มีคุณค่า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม, และ ต้องทิ้ง.
Ex1
: Too much waste has been dumped into the South Sea. ของเสียจากอุตสาหกรรมที่มากเกินไปได้ถูกทิ้งลงสู่ ทะเล ใต้.
Ex2: Industrial waste had leaked into the water supply. ของเสียจากอุตสาหกรรมรั่วไปยังแหล่งน้า.

7) Refuse: เร็ฟฟิวส [uncountable noun] Formal: all the things that are regularly thrown away from the houses, shops etc in an area; waste material that has been thrown away.ศัพท์ใช้เป็นทางการ: ทุกสิ่งที่ถูกทิ้งเป็นประจำจาก บ้าน, ร้านค้า; ของเสียที่ถูกทิ้ง
Ex1
: Refuse collection has been seriously affected by the strike. การเก็บขยะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการนัดหยุดงาน.

ขยะอีกประเภทหนึ่งที่ผมอดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวคือ ขยะสังคม. Scumbag/Scum of the earth: scum ซกั้ม: nasty, unpleasant people.
Ex1: You are scum of the earth/scumbag. เธอคือส่วนที่เลวของโลก
. เป็นคำด่าที่แรงมากนะครับ. พวกขยะสังคมคือพวกที่ทำแต่ความชั่ว, และอีกพวกคือพวกเห็นแก่ตัว—เอาเปรียบทุกคน. สลึงเดียวก็ไม่ยอมเสีย. พวกนี้สุดโง่. ไม่ฉลาด. เป็นทาสของเงิน.
Ex2: They are the lowest of the low. พวกนี้เป็นพวกที่ต่ำสุดของความเลว (ตัวทำลายเศรษฐกิจด้วย).
ที่บ้านผมมีขยะใหญ่ 2 ถัง. ถังหนึ่งสำหรับขยะเปียก, และอีกถังสำหรับขยะแห้งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก. เช่น; ขวด, แก้ว, กระดาษ, ฯลฯ. อย่าทำให้ขยะล้นโลก. ไม่จำเป็นก็อย่าใช้ถุงพลาสติก. เมื่อซื้อสินค้าจำนวนน้อยชิ้น, โปรดบอกพนักงานจำหน่ายสินค้าว่าคุณไม่ต้องการถุง. และ, ถ้าคุณถุงอยู่แล้วยิ่งไม่มีความจำเป็น. We don’t own this world; it belongs to our next generations. We must preserve this planet for them.โลกที่อยู่อาศัยไม่ใช่ของเรา. มันเป็นของลูกหลานเรา. เก็บรักษาไว้ให้พวกเขาเถอะครับ. “FYI”: You can listen to my talk show live at 101.25 MHz. Monday thru Friday from 5 PM to 7 PM. The show is called “the English Language and the Songs”. You can call in and request a song for yourself or dedicate the song to your friend. That’s it for this week, take care because I care. Sleep tight and see you all in my dream tonight.

 

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com