AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Happiness
(A happy feeling)

     คนแต่ละคนแสวงหาความสุขแตกต่างกัน. เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เดินบนถนนเดียวกับคุณไม่ได้หมายความว่าพวกเขาหลงทาง. ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา และ ปราถนาด้วยกันทั้งสิ้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีชีวิตยากลำบาก. “Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action”. การกระทำไม่สามารถนำความสุขมาให้เสมอไป; แต่ไม่มีความสุขใดที่ปราศจากการกระทำ; โดยเฉพาะการกระทำที่ดี. ใครมีความสุขมากที่สุดระหว่างราชา และ ชาวนา? คำตอบนี้แสนง่าย. ชายใดที่หาความสงบได้ในจิตใจจะกลายเป็นบุคคลที่มีสุขมากที่สุด. “Nobody really cares if you’re miserable, so you might as well be happy”. ไม่มีใครสนใจสักเท่าไรว่าคุณทุกข์แค่ไหน, ดังนั้นคุณจงมีความสุขดีกว่า. เนื่องด้วยเวลานี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขจึงนำเสนอศัพท์ที่มีความหมายถึงความสุข, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

1) Joy [uncountable noun] Especially written: a feeling of great happiness, often because something good has happened: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเขียน: ความรู้สึกสุขอย่างมาก, บ่อยครั้งเพราะว่าสิ่งที่ดีได้เกิดขึ้น: “ปิติ”.
Ex1
: Christmas is a time of joy. คริ๊สหมัส คือเวลาแห่งความปิติ.
Ex2: People at the wedding laughed and danced with joy. ผู้คนที่งานแต่งหัวเราะ และ เต้น ด้วยความปิติ.

2) Bliss [uncountable noun] a feeling of very deep happiness and extreme pleasure: ความรู้สึกที่มีความสุขอย่างมาก และ เต็มไปด้วยความพอใจ: “สำราญใจ”.
Ex1: If you like oyster, this menu is bliss. ถ้าคุณชอบหอยนางรม, รายการอาหารนี้สำราญใจแน่.
Ex2: Lying in the sand, listening to the sea is sheer bliss. นอนบนทราย, ฟังเสียงทะเล เป็นความสำราญใจยิ่ง.

3) Delight [uncountable noun] great happiness and excitement, especially about something good that has happened: ความสุข และ ความตื่นเต้นอย่างมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งดีที่ได้เกิดขึ้น: “ความสำราญ”.
Ex1
: The kids are screaming with delight. เด็กๆ กำลังร้องด้วยความสำราญใจ.
Ex2
: Robin laughed with delight as the birthday cake was carried in. ร้อบิ่น หัวเราะด้วยความสำราญขณะที่เค้กวันเกิดถูกหิ้วเข้ามาข้างใน.

4) Pleasure [uncountable noun] the feeling you have when you are doing something you enjoy or when something very nice had happened to you: ความรู้สึกที่คุณมีเมื่อคุณกำลังทำบางสิ่งที่คุณชอบ หรือ บางอย่างที่ดีมากได้เกิดขึ้นกับคุณ: “ความเพลิดเพลิน”.
Ex1
: She sipped her drink with obvious pleasure. หล่อนจิบเครื่องดื่มของหล่อนด้วยความเพลิดเพลินที่เห็นได้ชัดเจน.
Ex2
: The garden has given pleasure to many people. สวนให้ความเพลิดเพลินแก่คนจำนวนมาก.

5) Happiness [uncountable] the state of being happy: ช่วงขณะที่มีความสุข: “ความสุข”.
Ex1
: Happiness is more important than money. ความสุขสำคัญมากกว่าเงิน.
Ex2: Patty's eyes shone with happiness. ดวงตาของแพ็ดดิ่เปล่งปลั่งด้วยความสุข.

6) Contentment [uncountable noun] a quietly happy and satisfied feeling: ความรู้สึกที่มีความสุข และ พอใจโดยไม่แสดงออกมาก: “สุขเกษม”.
Ex1
: He gave a sigh of contentment, and fell asleep. เขาแสดงออกถึงความสุขเกษม, และ หลับไป.
Ex2
: The people of the village seem to live in peace and contentment. ผู้คนของหมู่บ้านดูเหมือนว่าอยู่อย่างสันติ และ สุขเกษม.

7) Elation: อิเล้ฉั่น [uncountable noun] written: a strong feeling of happiness, excitement, and pride: งานเขียน: ความรู้สึกที่มีความสุข, ตื่นเต้น, และ ภูมิใจ อย่างยิ่ง: “ดีอกดีใจ”.
Ex1: As he spoke you could hear the elation in his voice. ขณะที่เขาพูดคุณสามารถได้ยินความดีอกดีใจในเสียงของเขา.
Ex2
: The troops sense of elation at the victory was not to last. ความรู้สึกดีอกดีใจของเหล่าทหารกับชัยชนะอยู่ไม่นาน.

8) Euphoria: ยูฟ้อเรีย [uncountable noun] an extremely strong feeling of happiness and excitement that continues for a short time: ความรู้สึกที่มีความสุข และ ตื่นเต้นอย่างมากที่ดำเนินไปในช่วงเวลาที่สั้น: “สุขชั่วคราว”.
Ex1: The euphoria that new parents feel quickly changes to exhaustion. ความสุขชั่วคราวที่ผู้ปกครองใหม่ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นความเหนื่อยที่มาก.
Ex2: The whole country experienced a period of euphoria after winning the war. ทั้งประเทศได้ประสบกับความสุขชั่วคราวหลังจากการชนะสงคราม.

     “The grand essentials of happiness are: something to do, something to hope for, and something to love” สิ่งสำคัญที่ทำให้มีความสุขคือ: มีสิ่งให้ทำ, มีสิ่งให้หวัง, และ มีสิ่งให้รัก. มีคนจำนวนมากที่ไม่มีเงิน และ ทรัพย์สินที่มากมาย, แต่พวกเขากลายเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด, เพราะพวกเขาฉลาด และ ตระหนักเสมอว่า Money is not the key to happiness. เงินไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข. มีหนึ่งความสุขในชีวิตที่ทุกคนประสงค์คือ, การให้รัก และ ได้กลับคืน. อย่างไรก็ตาม, if you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don’t, they never were. ถ้าคุณรักใคร, ปล่อยคนนั้นไป. ถ้าคนนั้นกลับมา, คนนั้นหนาเป็นของคุณมาตลอด. ถ้าคนนั้นไม่กลับ, คนนั้นไม่เคยเป็นของคุณ. ช่วงเวลาที่มีความสุขคือเวลาที่คุณยิ้ม และ หัวเราะ. คุณจะรู้ว่ารอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะมีค่าอย่างยิ่งก็เมื่อคุณได้เสียน้ำตา. ดังนั้นจงทำตัวเองให้มีความสุข. หัวเราะให้กับชัยชนะที่เรามี. ยิ้มให้กับอุปสรรคที่เราเผชิญ. อย่าท้อแท้, อย่าหวาดกลัว, และ อย่าหวั่นไหว. “ผมขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคน = I am with you in spirit”. Merry Christmas 2007. ขอให้ความสุขอยู่กับคนที่ไม่กลัวความทุกข์. And don’t forget to cast a vote on December, 23rd 2007. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com