AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Hate

การเกลียดใครบางคนเหมือนการเผาบ้านของตัวเราเองเพื่อกำจัดหนูหนึ่งตัว. ความเกลียดทำให้ชีวิตเป็นง่อย; ความรักปลดปล่อยเราให้อิสระ; ความเกลียดทำให้ชีวิตสับสน; ความรักทำให้ชีวิตปลอดโป่ง. Hatred darkens life; love “illuminates” (อิลลู้มมะเน็ท: ส่องสว่าง) it. ความเกลียดทำให้ชีวิตมืดมัว; ความรักทำให้ชีวิตสว่างสไว.ความเกลียดไม่ต่างอะไรไปจากสนิมที่กัดกร่อนชีวิตของบุคคลนั้น. ความเกลียดทำให้คนเห็นความสวยกลายเป็นความน่าเกลียด, และ เห็นความน่าเกลียดเป็นความงาม,แต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือเห็นความผิดเป็นถูกและเห็นถูกเป็นผิด. ศัพท์ทีมีความหมายว่าเกลียดมีอยู่ด้วยกันหลายคำและน่าสนใจดังนี้:

1) Hate [intransitive/transitive verb not in progressive] to dislike something or someone very much. ไม่ชอบบางสิ่ง หรือ บางคนอย่างมาก: “เกลียด”.
Ex1: It's the kind of movie you either love or hate. มันเป็นภาพยนตร์ชนิดที่คุณไม่รักก็เกลียด.
Ex2
: Paul hates having his picture taken. พอลเกลียดที่จะถูกถ่ายรูป.
Ex3
: I love her and “vice versa” (used to mean the opposite of a situation you have just described). ฉันทั้งรักและทั้งเกลียดหล่อน

2) Hate somebody’s guts [verb phrase not in progressive] Informal: to hate someone very much. ไม่เป็นทางการ: เกลียดใครบางคนอย่างมาก: “เกลียดเข้าใส้”
Ex1
: I wish she'd die tomorrow. I hate her guts. ฉันอยากให้หล่อนตายพรุ่งนี้. ฉันเกลียดหล่อนเข้าใส้.
Ex2: The two of them hate each other's guts. ทั้งสองคนเกลียดกันเข้าใส้.

3) Can’t stand [verb phrase] Especially spoken: to have a very strong feeling of dislike for a person or for their behavior because they make you feel very angry or uncomfortable when you are with them. มีความรู้สึกไม่ชอบใครบางคน หรือ ไม่ชอบพฤติกรรมของบุคคลนั้นเพราะมีการกระทำที่ทำให้คุณโกรธ หรือ รู้สึกไม่ดีเมื่อคนนั้นอยู่ใกล้คุณ: “เกลียดจนทนไม่ได”
Ex1: I can't stand bad manners. ฉันเกลียดจนทนไม่ได้กับมารยาทที่ไม่ดี.  
Ex2: I can't stand people smoking around me when I'm eating. ฉันเกลียดจนทนไม่ได้กับคนที่สูบบุหรี่ใกล้ตัวขณะที่ฉันกำลังกิน.

4) Detest: ดิเท้สท [transitive verb not in progressive] to have a strong feeling of hatred, especially for a particular kind of person, or a particular type of behavior. มีความรู้สึกเกียจชัง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง, หรือ ต่อพฤติกรรมบางย่าง: “จงเกลียดจงชัง”.
Ex1: Taeng and Mo detested each other. แตง และ โม จงเกลียดจงชังกัน.
Ex2
: You don't understand. It's not just that I don't like garlic -- I absolutely detest it! คุณไม่เข้าใจ. มันไม่ใช่ที่ฉันไม่ชอบกระเทียม – ฉันจงเกลียดจงชังมันเป็นอย่างมาก. สงสัยผู้พูดเป็น vampire (แฝ้มไพเออะ: a creature who drinks people's blood in order to stay alive).

5) Loathe: โลธ [transitive verb not in progressive] to have a very strong feeling of hatred for someone or for a type of behavior, because you think that they are the very worst kind of person or behavior that there is. มีความรู้สึกเกลียดชังใครบางคน หรือ พฤติกรรมบางอย่างของคนนั้น, เพราะคุณคิดว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ต่าช้าอย่างมาก หรือ มีพฤติกรรมที่เลวร้ายอย่างยิ่ง: “เกลียดชังอย่างมาก”
Ex1: I really loathe it when people make promises and then don't keep them. ฉันเกลียดชังอย่างยิ่งต่อคนที่สัญญาแต่ไมรักษาสัญญา.
Ex2
: Amornie really loathes stingy and mean people. อาม๊อร์นิ่เกลียดชังคนงก และ ใจดำ.

6) Despise: ดิสไป้ซ์ [transitive verb not in progressive] to hate someone or something and think they have no importance or value. เกลียดใครบางคน หรือ บางสิ่ง และ คุณคิดว่าบุคคลนั้นไม่สำคัญ หรือ มีค่า.
Ex1
: She despised her neighbors. หล่อนเกลียดเพื่อนบ้านของหล่อน.
Ex2
: I felt that the other kids despised me for having the wrong accent and the wrong color skin. ฉันรู้สึกว่าเด็กคนอื่นเกลียดฉันที่มีสำเนียงที่ผิด และ มีสีผิวที่ผิด.

7) Abhor: อับฮอ/แอบฮอ [transitive verb not in progressive] Formal: to hate a particular kind of behavior or attitude, especially because you think it is morally wrong. เป็นทางการ: เกลียดพฤติกรรม หรือ ทัศนคติ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณคิดว่ามันไม่ถูกต้อง.
Ex1
: I abhor discrimination (ดิสคริมะเน้ฌั่น: การปฏิบัติอย่างแตกต่างกัน; การเหยียดหยาม) of any kind. ฉันเกลียดการปฏิบัติอย่างแตกต่างกันไม่ว่าแบบใหนก็ตาม.
Ex2: The president (เพรซซะเด็นท) abhorred all forms of racism (เร้ซิซึม: พวกดูถูกเผ่าพันธุ์อื่น โดยเฉพาะที่สีผิว). ประธานาธิบดีเกลียดการเหยียวผิดทุกแบบ.

“Hatred (เฮ้เทร็ด: ความเกลียดชัง) does not cease (ซีดซ: หยุด) by hatred, but only by love; this is the eternal (อิเท้อนั่ล: ที่ชั่วนิรันดร, ที่ถาวร) rule”. ความเกลียดไม่สามารถหยุดได้โดยความเกลียด, แต่ได้ด้วยความรัก; นี่คือกฎที่นิรันดร์. Buddha. จึงกล่าวได้ว่า Hatred can be overcome only by loveความเกลียดสามารถเอาชนะด้วยเพียงความรัก. เราเกลียดใครบางคนเพราะเราไม่จักเขาดี, และเราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักบุคคลนั้นถ้าตราบใดที่เรายังเกลียดคนนั้นอยู่. The strong person is the person who can cut off the chain of hate, the chain of evil. บุคคลที่ที่เข้มแข็งคือบุคคลผู้ซึ่งสามารถตัดห่วงของความเกลียดออก, ซึ่งคือห่วงของความชั่วร้าย. “Always remember, others may hate you, but those who hate you don't win unless you hate them-and then you destroy yourself”. “ขอให้จำเสมอว่า, ผู้คนอาจจะเกลียดคุณ, แต่คนที่เกลียดคุณไม่สามารถเอาชนะคุณนอกเสียจากว่าคุณเกลียดพวกเขากลับ-และคุณจะทำลายตัวคุณเอง”. Nixon, Richard (1913-94 a US politician in the Republican Party who was President of the US from 1969 to 1974. He helped to end the Vietnam War and improved the US's political relationship with China. He is most famous for being involved in Watergate and for officially leaving his position as President before Congress could impeach  him [charge him with a serious crime]. Many people thought he was dishonest, and because of this he was sometimes called 'Tricky Dicky') อย่างไรก็ตาม, Passionate hatred can give meaning and purpose to an empty life. That’s all folks. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com