AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Hot Weather

     Hot sun Beating Down (If the SUN beats down, it shines very brightly and the weather is hot. If the RAIN beats down, it is raining very hard). Burning my feet just walking around. อาทิตย์ที่ร้อนส่องแสงแรงกล้า. เผาเท้าของฉันขณะเดิน. เป็นท่อนหนึ่งของเพลง I can’t dance ของวง Genesis, ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินความจริง เพราะถ้าคุณเดินเท้าเปล่า, เท้าคุณพองแน่. ช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อน, ซึ่งทำให้, ร่างกายร้อน, จิตใจเดือด, น้ำเหือดแห้ง, และ ใจคนแล้ง (cold-hearted). คนหลายคนเป็นคนที่แล้งน้ำใจ ไม่ว่าฤดูใหนก็ปราศจากน้ำใจ, ซึ่งน่ากลัวกว่าอากาศร้อน และ น้ำแล้ง. ศัพท์ที่นำเสนอเป็นกลุ่มคำที่ใช้ในช่วงอากาศร้อน, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

     1) Hot [adjective] something that is hot has a high temperature: บางสิ่งที่ร้อนมีอุณหภูมิสูง: “ร้อน”.
Ex1: It's so hot
in here. Can I open the window? มันร้อนมากในนี้. ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ใหม?
Ex2: Thailand has very hot
summer. ประเทศไทย มีฤดูร้อนที่ร้อนมาก.

     2) Warm [adjective] pleasantly hot, but not too hot: ร้อนสบาย, แต่ไม่ร้อนมาก: “อุ่น”.
Ex1: I hope we get some warm weather soon. ฉันหวังเราจะมีอากาศอุ่นเร็วๆนี้.
Ex2
: The house is nice and warm. บ้านสวย และ อุ่น.

     3) Humid [adjective] if the weather is humid, you feel uncomfortable because the air is very wet and usually hot: ถ้าอากาศ ชื้น, คุณรู้สึกไม่สุขสบาย เพราะอากาศเปียกมาก และ ปกติแล้วร้อน: “ร้อนชื้น”.
Ex1: Thailand is extremely humid in mid-summer. ประเทศไทย ร้อนชื้นอย่างมากในกลางฤดูร้อน.
Ex2: Summers in Thailand are hot and humid.ฤดูร้อนในประเทศไทย ร้อน และ ชื้น.

     4) Mild [adjective] mild winter weather is pleasant because it is not as cold as it usually is; fairly warm: อากาศไม่เย็นมาก คืออากาศที่สบาย เพราะไม่หนาวเช่นมันควรจะเป็น; ค่อนข้างอุ่น: “ไม่เย็นมาก”.
Ex1: It seems quite mild for December and January. มันดูเหมือนอากาศสำหรับ ธันวาคม และ มกราคม ค่อนข้างเย็น.
Ex2: We had a mild winter last year. เรามีฤดูหนาวที่ไม่เย็นมากปีที่แล้ว.

     5) Boiling/Scorching [adjective] especially spoken: extremely hot: โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้พูด: ร้อนมาก: “ร้อนตับแตก”.
Ex1
: Here in Pattaya, it is a scorching 100? Fahrenheit today. ที่นี่ใน พัทยา, มันร้อนตับแตก 100 แฟ้เรนไฮท์ วันนี้.
Ex2: It's boiling out here! Let's go inside and get a cool drink. มันร้อนตับแตกข้างนอกนี้! เราเขาไปข้างใน และ ดื่มเครื่องดื่มเย็นกันเถอะ.

     “We may have hot weather in Thailand, but the smile on people’s face keeps us calm and cool. There’s a truth in our heart that says everything will be okay”. เราอาจจะมีอากาศร้อนในประเทศไทย, แต่ยิ้มบนใบหน้าของผู้คนช่วยให้เราสงบ และ เยือกเย็น. มีความจริงในใจเราที่บอกว่าทุกสิ่งนั้นหนาจะไม่เป็นไร. ความร้อนเป็นเพียงอากาศ, จงอย่าขาดสติ. ความเหือดแห้งเป็นเพราะอุณภูมิ, โปรดอย่าแล้งน้ำใจเพราะไม่มีน้ำ. ความนิ่งของจิตใจ ไม่ว่าอากาศจะร้อน หรือ หนาวเพียงใด ปัญหาจะเล็ก หรือ ใหญ่แค่ใหน, ตราบใดที่ใจยังแกร่ง และ สติยังเข้มแข็ง พายุจะแรงแค่ใหน อุปสรรคจะมากสักเท่าไร คุณก็จะไม่แพ้.
I am with all of you in spirit. ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน.

 

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com