AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Hurricane

            New Orleans (นูว อ๊อร์ลีนซ์) เป็นเมืองในรัฐ Louisiana (ลูอิซิเเอ๊หน่ะ) (the US bought from France in 1803). เป็นเมืองเก่าของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นตำหรับของ Jazz มีงาน Mardi Gras (หม๊าดิกร้า) ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังในการทำอาหารแบบ Cajun (เคจั่น: ผู้ที่มีเชื้อสาย ฝรั่งเศส-แคนาดา อาหารซึ่งผู้คนชอบมากคือ Jambalaya: แจมบะลายะ: A dish from the southern US, containing rice and seafood: อาหารจากทางใต้ของอเมริกา, มีข้าวและอาหารทะเล -- รสค่อนข้างเผ็ด). เมืองที่สวยงามแห่งนี้ต้องพบกับภัยพิบัติจากพายุ Hurricane Katrina. เป็นความเสียหายที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็ว่าได้. มิหนำซ้ำยังมี Loot: ลูท: To steal things especially from stores or houses that have been damaged in a war or riot: การขโมยสิ่งของจากร้านหรือบ้านซึ่งถูกทำให้เสียหายในระหว่างสงครามหรือการจราจล. ส่วนพวกที่กระทำการดังกล่าวคือ Looter. มนุษย์ถ้าปราศจากกฎระเบียบและวินัยในตัวเองก็ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์. พายุที่เกิดขึ้นในตอนใต้ของอเมริกาคือ Hurricane. อย่างไรก็ตาม, มีคนจำนวนมากเข้าใจผิดและสับสนกับคำเหล่านี้.  Tornado, Twister, Cyclone, Storm, Thunderstorm, Blizzard, Hurricane, และ Typhoon.

1) Tornado: โถ่รเน๊โด: a small but very powerful twisting mass of air that causes a lot of damage. Tornadoes are most common in the central area of the US. They usually move over water: พายุหมุนขนาดเล็กแต่มีอานุภาคสูง สร้างความเสียหายอย่างมาก. Tornado เกิดขึ้นบ่อยในตอนกลางของอเมริกา.  โดยปกติเคลื่อนไหวเหนือน้ำ: Tornado หรือว่า พายุหมุนยังมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการอีกว่า Twister: ทวิสเตอร์: Informal: a Tornado.
Ex1
: A tornado destroyed 20 homes in Memphis, Tennessee. โถ่รเน๊โดทำลายบ้าน 20 หลังในเม็มฟิส, เท็นนะซี.
Ex2
: When Judy arrived, she burst into (to move somewhere suddenly or quickly, especially into or out of space) the coffee shop like a tornado. เมื่อจูดี้มาถึง, หล่อนเข้าไปในร้านกาแฟอย่างรวดเร็วเหมือนพายุโถ่รเน๊โด.

2) Cyclone: ไซ๊โคลน: a very strong wind that moves very fast in a circle. ลมแรงมากซึ่งเคลื่อนไหวเร็วมากในลักษณะ วงกลม:  
Ex1. The east and the west winds met where the church stood, and made it the exact center of the cyclone. ลมตะวันออกและตะวันตกประจบกันตรงที่โบสถ์ตั้งอยู่ และทำให้ศูนย์กลางของพายุ ไซโคลน.
Ex2
: Since then we have had cyclones, so many people live in despair (ดิสแปร์: A feeling that you have no hope at all: ความรู้สึกที่คุณไม่มีความหวังเลย) ตั้งแต่เรามีพายุไซโคลนมาเยือน, คนจำนวนมากมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง.

3) Storm: สตรอม: a period of very bad weather, when there is a lot of rain, wind, and sometimes thunder and lightning. ช่วงเวลาของอากาศที่แย่มากเมื่อมีฝน, ลม, และ บางครั้งมีฟ้าร้อง และ ฟ้าแลบ.
Ex1
: It was the first big storm we have had all season. มันเป็นพายุที่มีลมแรง, ฝน, ฟ้าร้อง, ฟ้าแลบ ที่ใหญ่ลูกแรก ที่เรามีในฤดูนี้.
3.1) Thunderstorm
: ธั๊นเด่อะร์สตรอม: a storm where there is a lot of thunder and lightning. พายุที่มี ฟ้าร้อง และฟ้าแลบมาก.
Ex
1: There was a spectacular (ซเป็คแท๊คคิวเล่อร์ 1) is very impressive and exciting 2) Unusually great or large 1.ประทับใจมาก และ ตื่นเต้นมาก 2.ใหญ่หรือดีมากผิดปกติ) thunderstorm last night: มีพายุซึ่งมีฟ้าร้องและฟ้าแลบขนาดใหญ่ผิดปกติเมื่อคืนวานนี้.
3.2) Thunder  ธั๊นเด่อะร์: The loud crashing noise that you hear in a storm. เสียงคล้ายวัตถุปะทะกันที่ดังมากซึ่งคุณได้ยินเวลามีพายุ.
Ex1
: They could hear thunder rumbling (รั๊มบลิ่ง: a series of long low sound: เสียงไม่ดังแต่ยาวที่เกิดอย่างต่อเนื่อง) in the distance far away. พวกเขาสามารถได้ยินเสียงของฟ้าร้องที่ไม่ดังซึ่งเป็นเสียงยาวและต่อเนื่องที่ห่างไกลจากพวกเขา.
3.3) Lightning
: ไล้นิ่ง: A bright, flash or light in the sky during a storm: ประกายไฟที่ส่องแสงซึ่งกระพริบในท้องฟ้าระหว่างพายุ.
Ex1: There was a great summer storm, with thunder and lightning and heavy rain: มีพายุที่มีฝน, ลม, ฟ้าร้อง, ฟ้าแลบ, ที่ใหญ่มากในฤดูร้อนและมีฝนตกแรงมาก. มีพายุชนิดหนึ่งที่บ้านเราโชคดีที่ไม่มี:

4) Blizzard: บลิ๊ซเซอร์ด: A storm with a lot of snow and strong winds. พายุซึ่งมีหิมะตกมากและลมแรงมาก.
Ex1
: Benjamin had to drive Mrs. Robinson home in the blizzard. เบ็นจะมินต้องขับรถไปส่งคุณนายร๊อบินสันในขณะที่มีพายุหิมะ.

5) Hurricane / typhoon. เฮ๊อริเคน / ไทฟูน: a severe storm with very strong winds that causes a lot of damage. Hurricanes happen in the western Atlantic Ocean. Typhoons happen in the western Pacific Ocean. พายุที่มีขนาดใหญ่มากมีลมเร็วและแรงมาก และสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก. เฮอริเคนเกิดขึ้นในฝั่งมหาสมุทรแอ็ทแลนทิคตะวันตก (ทวีปอเมริกา). ไทฟูน เกิดขึ้นในฝั่งมหาสมุทรแพ๊ซิฟิคตะวันตก แถวเอเชียเรา. อย่าสับสนหรือเข้าใจผิดคิดว่า Hurricane ใหญ่กว่า Typhoon. Hurricane และ Typhoon เกิดคนละที่. อย่าไปบอกฝรั่งว่ามี Hurricane ในบ้านเราเชียวล่ะ, เดี๋ยวเขาจะตกใจทำให้ไก่ตื่น.
Ex1
: The hurricane devastated Florida and killed at least 50 people. พายุเฮ๊อริเคนทำความเสียหายอย่างมากแก่ฟล๊อริดะและเอาชีวิตคนอย่างน้อย 50 คนแล้ว.
Ex2:
I have moved to Bangkok during a typhoon in Hong Kong. ฉันได้ย้ายไป กรุงเทพระหว่างที่มีพายุไทฟูนในฮ่องกง.

สภาพดินฟ้าหรืออากาศสุดยากที่จะคาดคะเน, แต่การรวนเรของจิตใจคน, มันอันตรายกว่าพายุเฮอริเคนหรือพายุฝน. มันสามารถสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น. และ, การใช้อารมณ์อย่างไม่มีเหตุผล, มันอาจจะนําหายนะมาสู่ตนและคนอื่นได้เช่นกัน. ดังนั้น, Don’t lose your head! อย่าเสียสติ! and keep your composure (stay calm). You may stop a big hurricane, a moving train, or a falling rain. But you can’t stop me missing you (my readers). That’s it for this week. Sleep tight and see you all in my dream tonight. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com