AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Immigrate and Emigrate

             การรวมกลุ่มของสหภาพอยุโรป (European Union) คือการรวมกลุ่มกันทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ, ซึ่งมีผลให้เกิดอำนาจการต่อรอง, การแลกเปลี่ยนความรู้, การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, การเคลื่อนย้ายทุน, และแรงงาน เป็นไปอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก. เมื่อพูดถึงการย้ายหรืออพยพของผู้คน, มีศัพท์ที่น่าสนใจอยู่ 2 คำ คือ Immigrate (อิ้มมะเกรท) และ Emigrate (เอ็มมะเกรท), ซึ่งสะกดและมีความหมายคล้ายกัน.
 
         Immigrate
[อิ้มมะเกรท] (verb) to come into a country in order to live there permanently: เข้ามาในประเทศเพื่อที่จะอยู่อาศัยถาวร: “เข้ามาอยู่”: ตัวอย่าง:
Ex1: They “immigrated” to America from Ukraine in 1919. พวกเขาเข้ามาอยู่ อเมริกา จากยูเครน อย่างถาวรในปี 1919.
Ex2: His ancestors had “immigrated” to the United States in the early l800s.บรรพบุรุษของเขาได้เข้ามาอยู่ สหรัฐ อเมริกา อย่างถาวรช่วงตอนต้น ค.ศ. 1800. 
            Emigrate [เอ็มมะเกรท] (intransitive verb) to leave your own country in order to live in another country, especially one which is far away: ออกจากประเทศของคุณเอง เพื่อที่จะอยู่ในประเทศอื่น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปประเทศที่ไกล: “ไปอยู่ต่างแดน, ออกจากประเทศ”. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: My grandparents “emigrated” from Italy. ปู่ย่าของฉันออกมาจาก อิตาลี่ หรือ อพยพมาจาก อิตาลี่.
Ex2: He “emigrated” to Australia as a young man. เขาย้ายไปอยู่ ออสเตรเลีย ขณะที่ยังหนุ่ม.

Airfarewatchdog

***Note*** เพื่อความกระจ่าง: Immigrate ต้องใช้ในรูป Immigrate to, แต่ Emigrate สามารถใช้ Emigrate to และ Emigrate from. Immigrate to และ Emigrate to มีความหมายที่แตกต่าง. พิจารณาตัวอย่างข้างล่าง:
Ex1: I immigrated to the US since I was young: ฉันเข้ามาอยู่อเมริกาตั้งแต่ฉันยังหนุ่ม. คนที่พูดอยู่ในอเมริกาขณะที่พูด.
Ex2: I emigrated to the US since I was young. ฉันย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ฉันยังหนุ่ม. คนที่พูดไม่ได้อยู่ในอเมริกาขณะที่พูด.
อย่างไรก็ตาม, ครูสอนอังกฤษ หรือ บางตำรา ไม่ให้ใช้ emigrate to ต้องใช้ immigrate to จึงถูกต้อง. Emigrate ต้องใช้ในรูป emigrate from เท่านั้น. กรณีศึกษา:
Ex3: He emigrated from Burma then immigrated to Bangladesh. เขาออกมาจาก หรือ อพยพมาจาก พม่า แล้ว เข้ามาอยู่ หรือ อพยพมาอยู่ หรือ อพยพสู่ บังคลาเทศ.
สรุป: ถ้าอพยพมาจากใหน ใช้ emigrate from, และ ถ้าอพยพสู่ที่อื่นต่อไป ใช้ immigrate to.

Daily Deals Up to 50% Off - Shop Now!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com