AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Jealous
(คนที่ชอบอิจฉา หนึ่งในนั้นคือ บุคคลที่ชอบ ประจบ และ สอพลอ)

บุคคลใดที่มีความสามารถย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเป็นที่อิจฉาของคนซึ่งไร้ประสิท
ธิภาพ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ทำได้เพียง “ประจบ และ สอพลอ”
(Obsequious & Servile) หรือภาษาพูดคือ ชอบเลีย (Ass kissing. คนที่ชอบ
เลียคือ Ass kisser. ใครหนอ?). ความอิจฉาจะไม่แสดงออกโดยคำพูด, แต่จะเป็นการกระทำ. เช่น การไม่ให้ความร่วมมือ (เพื่อให้ถอดใจ), การกีดกัน (เพื่อให้ถอดใจ), การกลั่นแกล้ง (เพื่อให้ถอดใจ), หรือ แม้กระทั่งการข่มขู่ (เพื่อให้ถอดใจ). There is no sweeter sound than the crumbling of ones fellow man. ไม่มีเสียงใดไพเราะเท่าเสียงแตกเป็นเสี่ยงๆของคนอีกคน. อย่างไรก็ตาม, การอิจฉาไม่ทำให้อะไรดีขึ้น, ยกเว้นหัวใจของผู้อิจฉาจะถูกกัดกร่อน.“Envy and wrath shorten our life”. ความอิจฉา และ การโมโหร้าย ทำให้ชีวิตของเราสั้นลง. ความอิจฉา และ ริษยา เป็นอันตราย. สามารถทำลายตัวเอง และ ทำร้ายผู้อื่นใด้. ศัพท์ และ สำนวนที่แสดงถึงความอิจฉา และ ริษยา มีดังนี้:

1) Jealous: เจ๊ลลัส [adjective not usually before noun] 1) feeling angry and unhappy because someone has something that you wish you had: รู้สึกโกรธ และ ไม่มีความสุข เพราะใครบางคนมีบางสิ่งที่คุณปราถนาอยากจะมี “อิจฉา”.
Ex1
: Why are you so jealous of his success? ทำไมเธออิจฉาความสำเร็จของเขาอย่างมาก?
2) feeling angry and unhappy because someone you like or love is showing interest in another person, or another person is showing interest in them: รู้สึกโกรธ และ ไม่มีความสุข เพราะใครบางคนที่คุณชอบ หรือ รัก กำลังแสดงความสนใจในบุคคลอื่น, หรือ บุคคลอื่นกำลังแสดงความสนใจในคนนั้น: “หึงหวง”.
Ex2
: She gets jealous if I even look at another woman. หล่อนเกิดหึงหวง ถ้าผมแม้มองที่หญิงอื่น. FYI: Do not say 'jealous about' someone or something or 'jealous with' someone. Say jealous of someone or something.

2) Jealousy: เจ๊ลลัสซิ [uncountable noun] a feeling of wanting something that someone else has, especially when this makes you angry or unhappy: ความรู้สึกต้องการบางสิ่งที่ใครบางคนมี, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสิ่งนี้ทำให้คุณโกรธ หรือ ไม่มีความสุข: “ความหึงหวง, ความริษยา”.
Ex1: Sexual jealousy is a common motive for murder. ความหึงหวงด้านชู้สาวเป็นสาเหตุสามัญสำหรับการฆาตกรรม.
Ex2
: Acknowledge your jealousy, laugh at your unreasonable behavior, and don't take yourself so seriously. It’ll make your life happier. ยอมรับว่าคุณมีความริษยา, หัวเราะให้กับพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลของคุณ, และ อย่าทำตัวคุณเองเคร่งเครียดเกินไป. มันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้น.

3) Envious: เอ๊นเฝียส [adjective] Especially written: you feel envious when someone has something nice or special, and you wish that you had it too: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเขียน: คุณรู้สึก envious เมื่อใครบางคนมีบางสิ่งที่ดี หรือ พิเศษ, และ คุณปราถนาที่จะมีสิ่งนั้นเช่นกัน: “ความอิจฉา”.
Ex1
: Colleagues are envious of her success. เพื่อนร่วมงานเกิดความอิจฉาในความสำเร็จของหล่อน.  
Ex2: I see people who have opportunities (อ๊อพพะทู๊เนอะทิ) I don't have, and I get envious. ฉันเห็นผู้คนซึ่งมีโอกาสที่ฉันไม่มี, และ ฉันเกิดความอิจฉา.

4) Envyเอ๊นฝิ [transitive verb] to wish that you had the same abilities, possessions etc as someone else: ปราถนาว่าคุณมีความสามารถ, มีทรัพย์สิน ฯลฯ เหมือนคนอื่น: “อิจฉา”.
Ex1: I really envy you and Roger, you seem so happy together. ฉันอิจฉาเธอ และ ร๊อเจ่อะร์, พวกคุณดูเหมือนว่ามีความสุขมากด้วยกัน.
Ex2: He has a lifestyle which most people would envy. เขามีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คนส่วนมากจะอิจฉา.

5) Envyเอ๊นฝิ [uncountable noun] the feeling you have when you want something that someone else has: ความรู้สึกที่คุณมีเมื่อคุณต้องการบางสิ่งที่ใครบางคนมี: “ความอิจฉา”.
Ex1: she watches the others with envy. หล่อนมองคนอื่นด้วยความอิจฉา.
Ex2: Patty could see that all the other girls are “green with envy” (feeling a lot of envy). แพ็ดดิ่ สามารถเห็นว่าเด็กหญิงทั้งหมดเกิดความอิจฉาอย่างมาก.

6) Sour grapes [plural noun] Spoken: say this when you think that someone's bad or angry behavior is caused by jealousy: ภาษาพูด: กล่าวคำนี้เมื่อคุณคิดว่าใครบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือ โมโหซึ่งเกิดจากความริษยา: “อิจฉาตาร้อน”.
Ex1: Ben said his rival's comments were just sour grapes. เบ็นกล่าวว่าคำวิจารณ์จากคู่แข่งของเขาเป็นเพียงความอิจฉาตาร้อน.
Ex2
: Criticisms (คริ้ททิซิซึ่ม) from ex-players, in my opinion, are nothing but sour grapes. คำวิจารณ์จากอดีตนักเล่นทั้งหลาย, ในความเห็นของฉัน, ไม่มีอะไรเลยนอกจากความอิจฉาตาร้อน.

ความริษยาโดยส่วนมากเกิดจากความกลัวที่จะสูญเสียบางสิ่งที่บุคคลนั้นมี หรือ เกรงว่าใครบางคนจะมีเทียบเท่าตน หรือ มากกว่าตนเอง. แต่, ความอิจฉาคือความปราถนาที่จะมีในสิ่งที่คนอื่นมี. Let age, not envy or jealousy, draw wrinkles on our cheeks. ให้อายุ, ไม่ใช่ความอิจฉา หรือ ริษยาทำให้แก้มเราเหี่ยวย่น. สนิมกัดกินเหล็ก และ ความอิจฉากัดกินหัวใจของผู้นั้น. และ, “อย่าอิจฉาพวกคนบาป, เพราะพวกเขาไม่รู้หรอกว่ามีมหันตภัยที่เลวร้ายเพียงใด รอคอยพวกเขา และ ครอบครัวของพวกเขาอยู่”. อย่างไรก็ตาม, ความอิจฉา และ ความริษยา สามารถใช้ในทางบวกใด้. ใช้ให้เป็นเครื่องกระตุ้น และ แรงบันดาลใจ เพื่อทำให้เราทำงานหนักมากขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการ. โปรดจดจำเสมอว่า “It is better to be envied than pitied”. มันดีกว่าที่ถูกอิจฉามากกว่าถูกสมเพช. That’s all for this issue. Remember folks our envy of others devours us most of all. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com