AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

A Little, Little, and Less

            A Little และ Little หมายความว่า small amount หรือ จำนวนที่เล็กน้อย. ปกติจะตามด้วยนามที่นับไม่ได้ หรือ ตามด้วยนามที่เป็นเอกพจน์. หลักการใช้ A Little และ Little มีดังนี้:

            A Little: a small amount มีความหมายว่า นิดหน่อย หรือ เล็กน้อย. ใช้สื่อถึงจำนวนหรือปริมาณที่น้อย, ซึ่งนับไม่ได้ หรือ ตามด้วยนามที่เป็นเอกพจน์. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: Would you like “a little” more milk in your coffee? คุณต้องการนมอีกหน่อยใส่กาแฟของคุณไหม?
Ex2
: Susan speaks “a little” French. ซู๊ซั่น พูดฝรั่งเศสนิดหน่อย.
Ex3: “A little” over half the class can swim. เกินครึ่งเล็กน้อยของห้องสามารถว่ายน้ำได้.
Ex4
: Fortunately he had “a little” time to spare. อย่างโชคดีเลย เขามีเวลาเล็กน้อยให้.
Ex5: 'I have “a little” idea about what is going on'. ฉันมีความรู้บ้างนิดหน่อยว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น หรือ 'I have SOME idea about what is going on'.

Infinity


            Little: only a small amount or hardly any of something: ใช้สื่อถึงจำนวนหรือปริมาณที่น้อยมาก หรือ แทบไม่มีเลย หรือ มีแต่ไม่เพียงพอ, ซึ่งใช้กับนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างการใช้:
Ex1: Many of the students speak “little” or no English. นักเรียนจำนวนมากพูด อังกฤษ แทบไม่ได้ หรือ ไม่ได้เลย.
Ex2
: “Little” of their wealth now remains. ความมั่งคั่งของพวกเขาแทบไม่เหลือ.
Ex3: He knows “little” or nothing about fixing cars. เขาแทบไม่รู้เลย หรือ ไม่รู้เลยเกี่ยวกับการซ่อมรถ.
Ex4: He did “precious little” (very little) to help. เขาทำการช่วยเหลือน้อยมากๆ หรือ แทบไม่ช่วยเลย.
Ex5: 'I have “little” idea about what is going on'. ฉันมีความรู้ที่น้อยมากว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น หรือ 'I have NO idea about what is going on'.

            Less: a smaller amount or not as much มีความหมายว่า น้อยลง หรือ น้อยกว่า. ใช้กับนามที่นับไม่ได้และตามด้วยนามที่เป็นเอกพจน์. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: We enjoy “less” freedom this year than last. เราเพลิดเพลินกับเสรีภาพปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว.
Ex2: Doctors recommend eating “less” salt. เหล่าหมอแนะนำให้กินเกลือน้อยลง.
Ex3
: People today seem to have “less” time for each other. คนทุกวันนี้ดูเหมือนว่ามีเวลาน้อยลงให้แก่กัน.
Ex4
: Flying is “less” of a risk than driving. การบินเสี่ยงน้อยกว่าการขับ.
Ex5: She knows “less” than I do about it. หล่อนรู้น้อยกว่าฉันรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น.

*สรุป* A Little: เล็กน้อย, Little: น้อยมากๆ, และ Less: มีน้อยกว่า ใช้กับนามที่นับไม่ได้.

Daily Deals Up to 50% Off - Shop Now!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com