AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Miss a chance/opportunity
(www.AMORNIE.com is up. Don't miss it)

            ในช่วงหนึ่งของชีวิตสำหรับทุกคนอาจจะมีใครบางคนมาแตะที่ใหล่เราและเสนอโอกาสให้เราทำในสิ่งที่เราปราถนา – สิ่งที่เรารอคอยมาเป็นเวลาที่ยาวนาน และ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเป็นอย่างยิ่ง. มันจะเป็นโศกนาฎกรรมถ้าในช่วงเวลานั้นเราไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนั้น, ซึ่งอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่สำคัญของชีวิต.  “When one door closes, another opens. But we often look so regretfully upon the closed door that we don't see the one that has opened for us” (Helen Keller 1880-1968, American Blind/Deaf Author, Lecturer,) “เมื่อประตูหนึ่งได้ปิด, ยังมีอีกประตูที่เปิด. แต่เราบ่อยครั้งเฝ้ามองประตูที่ปิดอย่างแสนเศร้าจนทำให้เราไม่เห็นประตูที่เปิดใว้ให้แก่เรา” นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีในชีวิต. และโอกาสจำนวนมากได้สูญเสียไปเพราะคนจำนวนมากรอคอยโชค. โชคอยู่เคียงข้างกับบุคคลที่มีความตั้งใจจริง, และโชคเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาปราถนา. การที่เรารอคอยโชค, ลาภ, หรือ วาสนา อาจจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีตลอดชีวิตของเรา. ศัพท์ และ สำนวนที่เกี่ยวกับการพลาดโอกาสน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง. หวังว่าคงไม่พลาดที่จะอ่านเพราะนั้นคือการพลาดโอกาสที่จะให้ความรู้แก่ตัวเอง, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี่:

1) Miss a chance/opportunity (อ๊อพพะทู๊เนอะทิ่) [verb phrase]: to fail to use an opportunity to do something: พลาดที่จะใช้โอกาสในการทำบางสิ่ง.
Ex1
: He certainly isn't going to miss the chance of making some extra money. เขาแน่นอนจะไม่หลาดโอกาสการทำเงินเพิ่ม.  
Ex2
: The opportunity was too good to miss so we left immediately. โอกาสดีมากเกินกว่าที่จะเราจะไม่ฉวยดังนั้นเราจึงไปในทันที.

2) Miss out on [transitive phrasal verb] to not use the chance to do something enjoyable or useful, especially when this is a good thing: พลาดที่จะใช้โอกาสที่จะทำบางสิ่งที่สนุก หรือ มีประโยชน์, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสิ่งที่ดี.
Ex1
: Prepare food in advance to ensure you don't miss out on the fun! เตรียมอาหารล่วงหน้าเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดความสนุก.  
Ex2: If you don't come to the picnic you'll miss out on all the fun. ถ้าเธอไม่มา พิ๊กนิค เธอจะพลาดความสนุกทั้งหมด.

3) Blow it/blow your chance [verb phrase] Informal: to waste a chance that you had to do or get something good: ไม่เป็นทางการ: เสียโอกาสที่คุณมี หรือ ได้ในสิ่งที่ดี.
Ex1: You've got a great future ahead of you. Don't blow it: เธอมีอนาคตที่ดีมากรอเธออยู่. อย่าทำมันพัง.
Ex2
: We've blown our chances of getting that contract. เราได้ทำลายโอกาสของเราที่จะได้การทำสัญญา.

4) Miss the boat [verb phrase] Informal: to be too late to use an opportunity to do something good: ไม่เป็นทางการ: สายเกินไปที่จะใช้โอกาสทำในสิ่งที่ดี.
Ex1
: You'll miss the boat if you don't buy shares now: คุณจะเสียโอกาสถ้าคุณไม่ซื้อหุ้นตอนนี้.
Ex2
: He didn't get his application in early enough so he missed the boat. เขาไม่ได้ส่งใบสมัครทันเวลาดังนั้นเขาพลาดโอกาส.

5) Let something slip through your fingers [verb phrase] to not use a good opportunity when you are able to, especially an opportunity that you will not get again: ไม่ใช้โอกาสที่ดีเมื่อคุณสามารถทำได้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่คุณจะไมได้อีกครั้ง.
Ex1: Don't let a chance like that slip through your fingers! อย่าให้โอกาสอย่างนี้หลุดมือไป.
Ex2: We had an opportunity to win the championship last season and we let it slip through our fingers.
เรามีโอกาสที่จะชนะเป็นแช้มเปี้ยนในฤดูกาลที่แล้วและเราก็ปล่อยให้มันหลุดมือไป.

6) Lost opportunity [noun phrase] an opportunity that you wasted by not using it to become successful, enjoy yourself etc: โอกาสที่คุณเสียไปโดยที่ไม่ใช้มันเพื่อที่จะประสพความสำเร็จ, ให้ความสุขแก่ตัวเอง ฯลฯ.
Ex1
: If you hesitate, you may lose the opportunity. ถ้าคุณลังเล, คุณอาจจะเสียโอกาส. 
Ex2
: If you don't take the job it'll just be another lost opportunity in your life. ถ้าคุณไม่เอางานนี้มันเป็นการอีกเสียโอกาสในชีวิตของคุณ.

โอกาสส่วนมากอำพรางตัวมาในรูปแบบของการทำงานที่หนัก, แต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะสังเกตเห็น. โอกาสอาจมาในลักษณะของการพลาดโอกาส หรือ แม้กระทั่ง ความโชคร้าย หรือ การพ่ายแพ้.  เราไม่ควรที่จะรอคอยโอกาส หรือ รอคอยโอกาสที่ดีที่สุด เพราะ “If you wait for the best shot, you’ll miss the shot. When you have the opportunity, you shoot” ถ้าเรารอโอกาสที่ดีที่สุด, เราจะพลาดโอกาส. เมื่อเรามีโอกาส, เราต้องฉกฉวย” “Some say opportunity knocks only once. That is not true. Opportunity knocks all the time, but you have to be ready for it” บางคนกล่าวว่าโอกาสมาหาเพียงครั้งเดียว. ซึ่งไม่เป็นความจริง. โอกาสมาหาเราเสมอ, แต่เราต้องเตรียมพร้อมตลอด. What is opportunity, and when does it knock? It never knocks. You can wait a whole lifetime, listening, hoping, and you will hear no knocking. None at all. You are opportunity, and you must knock on the door leading to your destiny.  When the flower blooms, the bees come uninvited.  You can commit no greater folly (ฟ้อลลิ: ความเขลา) than to sit by the road side until someone comes along and invites you to ride with him to wealth or influence. FYI: WWW.AMORNIE.COM is up and running. Don’t miss a chance to check it out. Adios!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com