AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Now, Right Now, and At the moment

Airfarewatchdog

            Now, Right Now, และ At the Moment มีความหมายไม่ต่างกันเท่าไร.

Now (1) [adverb] at the present time or immediately: ณ เวลาขณะนี้ หรือ โดยทันที. ตัวอย่าง:
Ex1: They “now” live in Bangkok. พวกเขาขณะนี้อยู่ในกรุงเทพ.
Ex2: If we leave “now”, we'll be there before dark. ถ้าเราไปในทันที, เราจะถึงที่นั้นก่อนค่ำ.
Now (2) หรือ Now that [conjunction] because of something or as a result of something: เพราะบางสิ่ง หรือ ผลลงเอยของบางสิ่ง. Now นี้เป็น conjunction หรือ สันธาน, ซึ่งคือคำที่ใช้เชื่อมประโยค เช่น and, but, or, because เป็นต้น.
Ex1: I'm going to relax “now” the school year is over. ฉันจะผ่อนคลายเพราะว่าปีการศึกษาสิ้นสุด.
Ex2: “Now that” we know each other a little better, we get along fine. เพราะว่าเรารู้จักกันมากขึ้นหน่อย, เราไปกันได้ดี.

Right Now: now or immediately: ตอนนี้ หรือ ในทันที, ซึ่งไม่ต่างจาก Now แต่จะเป็นการเน้น.
Ex1: Do you need me “right now”? เธอต้องการฉันตอนนี้ไหม?
Ex2: We need to deal with this problem “right now”. เราต้องจัดการกับปัญหานี้เดี๋ยวนี้.
Right now อาจแปลเป็นไทยว่า “ณ บัดนี้”. Now และ Right Now สามารถใช้เป็นคําสั่งได้ ดังตัวอย่าง:
Ex1: Give it to me. “Now!” ให้มันแก่ฉัน. เดี๋ยวนี้!
Ex2: I want you to leave. “Right now!” ฉันต้องการให้เธอไป. ณ บัดนี้!

At the moment: now: ขณะนี้. At the moment เป็นประโยคที่เป็นทางการสำหรับ American English และใช้ในงานเขียน, แต่สำหรับ British English เป็นประโยคพูดธรรมดา. ตัวอย่าง:
Ex1: Jim's on vacation in Spain “at the moment”. จิมอยู่ในช่วงพักร้อนในสเปนขณะนี้.
Ex2: “At the moment”, the situation in Libya is very tense. ณ ช่วงเวลานี้, สถานการณ์ใน ลิเบีย ตรึงเครียดมาก.

Daily Deals Up to 50% Off - Shop Now!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com