AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
   
 

Party

            ผู้ที่ชื่นชอบการไปงานเลี้ยงเป็นประจำบุคคลนั้นคือ “Party animal” (informal: someone who enjoys going to parties and drinking a lot of alcohol, and behaving in a loud and often rude way). อ๊ามอร์นิ่ เคยเป็น party animal ในสมัยที่เรียน, ทํางาน, และอาศัยในอเมริกา. เกือบทุกวันศุกร์ตอนเย็นเขาจะหิ้วเบียร์ไปที่งานสังสรรค์, เพราะงานเลี้ยงที่อเมริกาจะเป็นแบบ “BYOB” หรือ Bring Your Own Bottle/Beer/Booze, โดยเฉพาะในบรรดากลุ่มนักศึกษา. อ๊ามอร์นิ่ จะเดินทางกลับยังสถานที่พักในวันถัดไปแล้วกลับมาใหม่หลังจากทําการชําระร่างกาย. ทุกครั้งที่เขาดื่ม, เขาจะดื่มในปริมาณที่มากซึ่งทําให้เขาปวดหัวเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาตื่น. “I wanted to cut my head off” หรือ “ฉันต้องการตัดหัวตัวเองทิ้ง” เป็นประโยคที่เขากล่าวกับตัวเองและยังเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าของเขา, เนื่องจากอาการ hangover มันช่างเจ็บปวดและทรมาน.  งานสังสรรค์ หรือ งานเลี้ยง คือ “Party” (พ๊าร์ดิ่: a social event, especially in someone's house, when people talk, drink, eat, and dance) จะมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง, สังสรรค์, พบปะ, หรือ มีขึ้นเพื่อความสนุก. งานสังสรรค์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายงาน, ซึ่งได้แก่:

1.1 A birthday/Halloween/Christmas/engagement etc party: to celebrate a birthday, Halloween etc. เพื่อฉลองวันเกิด, ฮะละวีน, ฯลฯ.
Ex1
: Over a hundred children came to the annual Christmas party. มีเด็กมากกว่าร้อยมางานเลี้ยง คริ๊สหมัส ประจําปี.
1.2 Dinner party: a party at someone's house in the evening, when people have a meal. งานเลี้ยงที่บ้านใครบางคนในตอนเย็น, มีการทานอาหาร.
Ex1
: I gave my first dinner party last weekend. ฉันจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นครั้งแรกของฉันปลายสัปดาห์ที่แล้ว.
1.3 Office party: a party for people who work together. งานเลี้ยงสําหรับผู้คนที่ทํางานด้วยกัน.
Ex1: Office parties are fun if you're young, free, and single. งานเลี้ยงที่สํานักงานสนุก ถ้าคุณหนุ่ม, ว่าง, และ โสด.
1.4 Fancy dress party /costume party: a party where people wear strange, funny, or historical clothes. งานเลี้ยงที่ซึ่งผู้คนแต่งตัวแปลก, ตลก, หรือ ชุดโบราณ.
Ex1: You're invited to a fancy dress party. คุณได้ถูกเชิญไปงานเลี้ยงแต่งตัวแปลก.
1.5 Cocktail party: a fairly formal party in the evening, at which alcoholic drinks are served. งานเลี้ยงที่ค่อนข้างที่เป็นทางการในยามเย็น, ที่ซึ่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ดื่ม.
Ex1: I went to a cocktail party in the lobby of the “Ritz” (a famous large hotel, named after the original Swiss owner, C?sar Ritz. Several large cities, including London and Paris, have Ritz hotels) once. ฉันครั้งหนึ่งไปงานเลี้ยง ค็อกเทล ในห้องรับแขกของโรงแรม ริทซ์.

 2) Get-together [countable noun] an informal party, often to celebrate something. งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ, บ่อยครั้งมีขึ้นเพื่อฉลองบางสิ่ง.
Ex1: Last year we had a big family get-together. ปีทีแล้วเรามีงานเลี้ยง สามัคคีชุมนุมครอบครัวที่ใหญ่มาก.

3) Do [countable noun] British spoken: a party. แบบ อังกฤษ ภาษาพูด: งานเลี้ยง.
Ex1
: A friend of mine's having a bit of a do in town tomorrow night. เพื่อนของฉันจะจัดงานเลี้ยงเล็กๆในเมืองคืนพรุ่งนี้.
Ex2: Are you going to Darren's leaving do? เธอจะไปงานเลี้ยงอําลาของแด๊เร้นใหม?

4) Shower/US [countable noun] a party at which presents are given to a woman who is getting married or having a baby. งานเลี้ยงที่ซึ่งของขวัญได้ถูกมอบให้แด่หญิงผู้ซึ่งกําลังจะแต่งงาน หรือ มีลูก.
Ex1
: We're giving a shower for Beth next week. เราจะจัดงานเลี้ยงก่อนการแต่งงาน/ก่อนคลอดโดยจะให้ของขวัญแด่ เบ็ธ สัปดาห์หน้า.
4.1 Bridal/wedding shower: for a woman who is getting married. งานเลี้ยงสําหรับหญิงที่กัาลังจะแต่งงาน.
Ex1: What did you give Alisa for her wedding shower? อะไรเธอให้แก่ อ๊ะลิสะ สัาหรับงานเลี้ยงก่อนแต่งงานของหล่อน.
4.2 Baby shower: for a woman who is going to have a baby. งานเลี้ยงสําหรับหญิงที่กัาลังจะมีเด็ก.
Ex1
: Instead of friends bringing baby shower gifts, suggest they buy growth mutual funds for the new arrival. แทนที่เพื่อนๆจะเอาของขวัญมาให้, แนะนําพวกเขาให้ซื้อกองทุนเงินที่เติบโตสําหรับเด็กที่จะเกิด.

5) Tea party [countable noun] a small party in the afternoon at which tea, cake etc is served. งานเลี้ยงที่เล็กในตอนบ่ายที่ซึ่งมีชา, เค้ก ให้บริการ.
Ex1: I think you should let me throw you a little tea party. ฉันคิดว่าเธอควรให้ฉันจัดงานเลี้ยงชาเล็กๆแก่เธอ.

6) Bash [countable noun] Informal: a big party. ไม่เป็นทางการ: งานเลี้ยงที่ใหญ่.
Ex1: The band is flying out to “Ibiza” (a Spanish island southwest of Majorca, where a lot of European tourists go) tonight for a huge four-day celebrity bash. วงดนตรีได้บินไปยัง เกาะอิ๊บิซะ คืนนี้เพื่อไปฉลองงานเลี้ยงสี่วันที่ยิ่งใหญ่ของคนมีชื่อเสียง.

7) Block party/US [countable noun] a party held in the street for all the people living in the area. งานเลี้ยงที่จัดขึ้นในถนนสําหรับทุกคนที่อาศัยในละแวกนั้น.
Ex1
: The “borough” (a town, or part of a large city, that is responsible for managing its own schools, hospitals, roads etc) of Brooklyn went wild, turning into one long block party. งานเลี้ยงบนถนนของเมือง บรู๊คลิ่น ควบคุมไม่ได้, กลายเป็นงานเลี้ยงบนถนนที่ยาวมาก.

8) Garden party/UK [countable noun] a formal party for a lot of people which is held in a large garden in the afternoon. งานเลี้ยงที่เป็นทางการสําหรับคนจํานวนมากที่จัดขึ้นในสวนในยามบ่าย.
Ex1
: I was at his recent garden party and I have actually shaken his hand. ฉันได้ไปงานเลี้ยงในสวนของเขาที่มีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ และ ฉันก็ได้จับมือกับเขา.

9) Tailgate party also tailgate/US [countable noun] a party before an American football game, where people eat and drink near their cars in the “parking lot/US; car park/UK” of the place where the game is played. งานเลี้ยงก่อนกีฬา อเมริกัน ฟุตบอล, ที่ซึ่งผู้คนกิน และ ดื่มใกล้รถของพวกเขาในลานจอดรถ.
Ex1
: We’re going to have a tailgate party before the AZ Cardinals play. เราจะมีงานเลี้ยงท้ายรถก่อน ทีม เอ ซิ๊ ค๊าร์ดินั่ลส์ เล่น.

10) Bachelor party/US; Stag night/UK [countable noun] a party for a man and his male friends before he gets married, especially on the night before his wedding. งานเลี้ยงสําหรับชาย และ เพื่อนชายของเขาก่อนเขาแต่งงาน, โดยเฉพาะคืนก่อนวันแต่งงาน.
Ex1
: Before Amornie gets married, his male friends will throw him a bachelor party. ก่อนที่ อ๊ามอร์นิ่ แต่งงาน, เพื่อนๆผู้ชายของเขาจะจัดงานเลี้ยงสละโสดแก่เขา.

11) Hen party/Hen night; UK [countable noun] Informal: a party for women only, which happens just before one of them gets married. ไม่เป็นทางการ: งานเลี้ยงสําหรับผู้หญิงเท่านั้น, ซึ่งมีขึ้นก่อนที่หนึ่งในนั้นแต่งงาน.
Ex1: Are you going to Patty’s hen party? เธอจะไปงานเลี้ยงสละโสดของแพ็ดดิ่ใหม?

12) Slumber party/US [countable noun] a children's party when a group of children sleep at one child's house. งานเลี้ยงของเด็กเมื่อกลุ่มของเด็กนอนค้างที่บ้านของเด็กอีกคน.
Ex1
: How was the slumber party last night? งานเลี้ยงนอนค้างเมื่อคืนวานเป็นไง?

ผู้ที่เป็น host หรือ เจ้าภาพ ต้องรับผิดชอบต่อแขกที่มาร่วมงานโดยมิให้แขกที่เมาขับรถกลับบ้าน, ซึ่งอาจจะนําไปสู่อุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของตัวเองและคนอื่น. ที่อเมริกาได้ออกกฎหมายให้มีการฟ้องร้องชดเชยค่าเสียหายต่อชิวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งบทลงโทษต่อเจ้าภาพที่ปล่อยแขกที่เมาขับรถกลับบ้าน. งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา. ถ้าเมาแล้วอย่าขับ, อาจจะไม่ได้กลับบ้าน, แต่จะไปพบซาตานแทน. ชีวิตใคร ใครก็ห่วงแหน. ใช้ทดแทนกันไม่ได้. เมาแล้วโปรดอย่าขับ. I must say this again: please don’t drink and drive. If you drive, do not drink. If you drink, do not drive. Drive and drink responsibly. Currently, Amornie is still single and available. He’s not taken yet, and if you throw a bachelor party, don’t forget to invite him. Let’s have a party! That’s all for this issue. See y’all in my dream. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com