AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Patch something/somebody up
September 14th, 2009


บุคคลที่เป็นเลิศในด้านมนุษยสัมพันธ์จะมีความสามารถในการรักษามิตรภาพต่อ
ผู้คนที่ตนเองรู้จัก และ ได้พบเจอ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะรู้วิธีการรักษาน้ำใจของผู้อื่น. การรักษามิตรภาพง่ายๆวิธีหนึ่งคือ การยุติข้อขัดแย้ง หรือ ประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง.

วิธีต่อมาอาจเป็นการกล่าวขออภัยในสิ่งที่ตนเองได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ หรือ อาจมีสิ่งของมาชดเชย. มีคนกล่าวว่า “Sorry seems to be the hardest word”: คำพูดเสียใจ (ขอโทษ) ดูเหมือนว่าเป็นคำที่ยากที่สุด, แต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความสัมพันธ์. การปรับความเข้าใจ หรือ ขออภัย เพื่อที่จะรักษามิตรภาพคือ:
Patch something/somebody up: To end an argument because you want to stay friendly with someone: เพื่อยุติการการโต้แย้ง เพราะว่าคุณต้องการที่จะรักษามิตรภาพกับใครบางคน: การปรับความเข้าใจ.

ตัวอย่างการใช้สํานวน:
Ex1. Please try to “patch up” your differences with my dad before he leaves. โปรดพยายามปรับความเข้าใจที่แตกต่างของคุณกับพ่อของฉันก่อนเขาจากไป.
Ex2: He has to go back to “patch things up” with his wife. เขาต้องกลับไปปรับความเข้าใจกับภรรยาของเขา.

Patch something/somebody up หรือ Patch up ยังมีอีก  2 ความหมาย ได้แก่:
1) To repair a hole in something by putting a piece of something else over it: ซ่อมแซม รู ในบางสิ่ง โดยการวางบางสิ่งอยู่เหนือมัน: ปะ, อุด, ฉาบ, ชุน.
Ex3: We'll have to patch up the hole in the roof. เราจะต้องอุด รู ในหลังคา.

2) To give quick and basic medical treatment to someone who is hurt: การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วแก่ใครบางคนผู้ซึ่งบาดเจ็บ.
Ex4: We patched up the wounded as best we could. เราให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วแก่ผู้บาดเจ็บเท่าที่เราสามารถทำได้.

      บาดแผลทั้งกาย และ ใจ ถ้าไม่รีบรักษา และ ถ้าช้าไป เราอาจจะเป็นผู้เสียใจในภายหลัง. ถ้าคุณทำให้ใครต้องเสียใจ, การกล่าวขออภัยคงไม่ใช่คำพูดที่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล. “To patch up is to make a mend and keeping friends closer to us”.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com