AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Perfection
(Very good, with nothing wrong)

        หลายคนมีความเชื่อว่า การฝึกฝนทำให้ดีเลิศ หรือ Practice makes perfect, แต่ในความเป็นจริงแล้ว "Practice doesn't make perfect. Perfect practice makes perfect" หรือ การฝึกฝนไม่ทำให้ดีเลิศ. การฝึกฝนที่ดีเลิศทำให้ดีเลิศ. ในอีกความหมายหนึ่งคือ การฝึกฝนที่ไม่ทุ่มเท หรือ ปราศจากความตั้งใจที่แท้จริง คงไม่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศ, ซึ่งไม่แตกต่างไปจาก อาสาสมัครหนึ่งคนทำงานได้ดีกว่าคนถูกบังคับสองคนหรือมากกว่า. ความพอใจในงานทำให้ได้ผลงานที่ดีเลิศ หรือ “Pleasure in the job puts perfection in the work”. ความพอใจคือความสุขที่ได้ทำสิ่งนั้น และ การทำอะไรด้วยความตั้งใจย่อมทำให้ผลงานออกมาดี. ศัพท์ และ สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีเลิศ, ซึ่งนำเสนอโดย อามอร์นี่ ชายที่เป็นคนธรรมดา ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่ดีเลิศ: ได้แก่กลุ่มคำเหล่านี้:

1) Perfect: เพ้อฟิคท์ [adjective] someone or something that is perfect is good in every way and could not be any better: บางคน หรือ บางสิ่ง ที่ perfect ดีทุกด้าน และ ไม่สามารถดีกว่านี้ได้: “ดีเลิศ”.
Ex1
: The car is in perfect condition. รถยนต์อยู่ในสภาพที่ดีเลิศ.
Ex2: In a perfect world, we wouldn't need an army.ในโลกที่ดีเลิศ, เราจะไม่ต้องการกองทัพ.

2) Flawless/faultless: ฟล้อเล็ส/ฟ้อลท์เล็ส [adjective] Formal: completely perfect, with no mistakes or faults at all: เป็นทางการ: ดีเลิศอย่างสมบูรณ์, ไม่มีข้อผิดพลาด หรือ ข้อตำหนิ ใดๆทั้งสิ้น: “ไม่ผิดพลาด”.
Ex1
: Lana’s English is flawless. ภาษาอังกฤษของ ละนา ยอดเยี่ยม.
Ex2
: His presentation was faultless. การนำเสนอของเขาไม่ผิดพลาด.

3) Model: ม้อเดิ่ล [adjective only before noun] someone who has all the qualities that a husband, wife, student etc should have: ใครบางคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ สามี, ภรรยา, นักเรียน ฯลฯ ควรมี: “ตัวอย่างที่ดี”.
Ex1: Louis is a model student. ลูอิส เป็นนักเรียนแบบอย่างที่ดี.
Ex2
: Robert always gets to work early and leaves late - the model employee. รอเบิอร์ท มาทำงานก่อน และ กลับหลังเสมอ – ลูกจ้างตัวอย่างที่ดี.

4) Impeccable: อิมเพ็คกะเบิ่ล [adjective] Formal: behavior that is impeccable, is so good that it is impossible to find anything wrong with it: เป็นทางการ: ความประพฤติที่ impeccable, คือ ดีมาก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะหาสิ่งใดที่ผิด: “ไม่มีที่ติ”.
Ex1
: His qualifications seem to be impeccable. คุณสมบัติทั้งหลายของเขาดูเหมือนไม่มีที่ติ.
Ex2
: Although he is an underclass, he has impeccable manners. แม้ว่าเขาเป็นคนต่ำต้อยที่สุดของสังคม, เขามีมารยาทไม่มีที่ติ. “เชื่ออามอร์นี่เถอะ เงินไม่สามารถทำให้ใครมีมารยาท หรือ มีคลาสได้”.

5) Can’t fault [verb phrase] say you can't fault something, when you cannot criticize it because it has no faults or mistakes: คุณกล่าว can't fault บางสิ่ง, เมื่อคุณไม่สามารถวิจารณ์มัน เพราะมันไม่มีความผิด หรือ ข้อผิดพลาด: “ว่าไม่ได”.
Ex1
: I can't fault her food, except that it took too long. ฉันว่าอาหารของหล่อนไม่ได้, นอกจากมันค่อนข้างใช้เวลานานเกินไป.
Ex2
: No one could fault the way he handled the conflict. ไม่มีใครว่าเขาได้ในการจัดการกับความขัดแย้ง.

6) Unblemished: อันเบล่มิสท์ [adjective] perfect over a long period of time: ดีเลิศ ตลอดช่วงเวลาที่ยาวนาน: “ไร้ตำหนิ, ไร้มลทิล”.
Ex1
: She is a woman with smooth unblemished skin. Ex1: หล่อนเป็นผู้หญิงผิวนุ่มไร้ตำหนิ (ไม่มีจุดด่างดำ).
Ex2: He has established an unblemished reputation for honesty. เขาได้สร้างชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ที่ไร้ตำหนิ.

7) Perfection: เพอเฟ็คฉั่น [uncountable noun] when something is so good that it could not be any better: เมื่อบางสิ่งดีมากซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่า: “ความดีเลิศ, ความสมบูรณ”.
Ex1: Our parents expect perfection from all of us. ผู้ปกครองของเราคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากเราทั้งหมด.
Ex2
: Don't expect perfection in your relationships. อย่าคาดหวังความดีเลิศในความสัมพันธ์ของคุณ.

เราควรตั้งเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จ, ไม่ใช่ความดีเลิศ. และเราต้องไม่หวาดกลัวความผิดพลาด, เพราะความหวาดกลัวจะทำให้เราสูญเสียความสามารถ และ โอกาส ที่จะเรียนรู้สิ่งใหมๆ และ จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ช้ามาก. จริงๆแล้ว, Perfection doesn't exist... only good attempts: ความดีเลิศไม่มี... มีเพียงแค่ความพยายามที่ดี. ถ้าคุณแสวงหาคนที่สมบูรณ์แบบ, คุณจะตายโดยที่ไม่มีโอกาสได้เจอบุคคลนั้น. คนที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าหญิง หรือ ชาย ในโลกใบนี้คุณหาไม่ได้ เพราะพวกเขาคือคนที่ตายไปแล้ว - พวกคนเหล่านี้จะไม่โอกาสทำผิดพลาดได้อีก. “ความดีเลิศเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้, อยากมี, และ อยากเป็น, แต่ความดีเลิศนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่อยากคิด, ไม่อยากทำ, และ ไม่อยากเหนื่อย”. If you wait for the perfect moment when all is safe and assured, it may never arrive. Nobody has a perfect life and no man is perfect. Therefore, there’s no need to be afraid of making mistakes. That’s all for this issue. Adios

 

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com