AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Principal and Principle

            Principal และ Principle ทั้งสองคำสะกดคล้ายกันมาก และ ออกเสียงเหมือนกันด้วย เพราะ Principal และ Principle ออกเสียงว่า พริ๊นซิเพิ่ล และ stress เสียงที่ตัวแรกเช่นกัน. ด้วยเหตุนี้, จึงทำให้คนใช้ผิด, เข้าใจผิด,  และ สะกดผิดเป็นจำนวนมาก.

Principal (noun) คำแรกเป็น นาม คือ someone who is in charge of a school หรือ “Headmaster” ในประเทศ อังกฤษ หรือ อาจารยใหญ่ หรือ ครูใหญ่ นั้นเอง. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: The “principal” addressed the teachers, the parents, and the students. อาจารย์ใหญ่กล่าวปราศัยต่อบรรดาครู, เหล่าผู้ปกครอง, และ หมู่นักเรียน. 
Ex2: It is a small kindergarten with three teachers and the “principal”. มันเป็นโรงเรียนอุบาลเล็กกับสามครูและครูใหญ่.

Principal (adjective) คำที่สองนี้เป็น คุณศัพท์ หมายความว่า most important or main หรือ สำคัญที่สุด หรือ ตัวหลัก, สิ่งหลัก, ฯลฯ ตัวอย่างการใช้คำ:
Ex1: His “principal” reason for making the journey was to visit his family. เหตุผลที่สำคัญของเขาสำหรับการทำการเดินทางคือการไปเยี่ยมครอบครัวของเขา. Ex2: Teaching is her “principal” source of income. การสอนคือแหล่งรายได้หลักของหล่อน.
Ex3: He was the “principal” speaker at the conference. เขาเป็นคนพูดหลักที่การประชุมใหญ่.

Principle (noun) เป็นคำนาม คือ a law or a rule of conduct หรือ กฎ หรือ ระเบียบ ที่ปฎิบัติ, ซึ่งคือ หลักศีลธรรม, หลักจริยธรรม, หลักปฏิบัติ ฯลฯ. ตัวอย่างประโยค:
Ex1: Schools try to teach children a set of “principles”. โรงเรียนทั้งหลายพยายามสอนเด็กๆหลักของศีลธรรม.
Ex2
: It's against my “principles” to accept gifts from clients. มันผิดกฏปฏิบัติของฉันที่จะรับของขวัญจากบรรดาลูกค้า.
Ex3
: The general “principle” is that “education” (เอ็ดจูเค้ฉั่น) should be available to all children up to the age of 18. มันเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปที่การศึกษาต้องมีให้แก่เด็กทุกคนจนถึงอายุ 18.  
Ex4
: Another general “principle” is that all men are created equal. ข้อปฏิบัติทั่วไปอีกอย่างคือมนุษย์ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน คือ มีความเป็นคน, ศักดิ์ศรี, และ สิทธิเท่าเทียมกัน.

            **สรุป**:  “Principal” (noun) ที่เป็นนามคือ ครูใหญ่ หรือ อาจารย์ใหญ่, “Principal” (adjective) ที่เป็นคุณศัพท์คือ สิ่งหลัก หรือ สำคัญที่สุด, และ “Principle” (noun) คือ ข้อปฏิบัติ และ หลักศีลธรรม.

Netfirms Web Hosting for Small Business

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com