AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
สํานวนที่ใชRain แต่ไม่เกี่ยวกับนักร้อง Rain


สำนวนที่ใช้ Rain แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักร้องที่ชื่อ Rain ของประเทศเกาหลี ใต้. จริงๆแล้ว, มีหลายสำนวนที่ใช้คำว่า Rain, แต่จะนำเสนอสำนวนที่ฮิตและติดปากเท่านั้น, ซึ่งได้แก่สำนวนเหล่านี้:

1) Save something for a rainy day: To save something, especially money, for a time when you will need it: การรักษาบางสิ่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงิน, เพื่อใช้ในกรณีจำเป็น. Ex1: Put it in a piggy bank and save it for a rainy day. ใส่ในกระปุกออมสินและเก็บใว้ใช้ในกรณีจำเป็น.

2) Take a rain check (on something) Informal: especially American English: used to say that you will do something in the future but not now: ไม่เป็นทางการ: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อังกฤษ อเมริกัน: ใช้เพื่อที่จะกล่าวว่าคุณจะทำบางสิ่งในอนาคต แต่ ไม่ใช่ตอนนี้.

Ex1: 'Do you care for a drink?' 'I'll take a rain check, thanks.' คุณสนใจที่จะดื่มใหม? ฉันขอเป็นโอกาสหน้า, ขอบคุณ.
2.1) American English
: a ticket for an outdoor event, such as a sports game, that you can use again if it rains and the action stops. อเมริกัน อังกฤษ: ตั๋วสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง, เช่นตั๋วชมกีฬา, ซึ่งคุณสามารถนำมาใช้อีกครั้งเนื่องจากฝนตกขณะที่มีการแข่งขันทำให้การแข่งขันต้องหยุดฉงัก. พูดง่ายๆคือเกมส์ยังไม่จบแต่ดันมีฝนตกเสียก่อน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬา เบสบอล. จึงออก ตั๋วฝน เพื่อให้มาดูอีกครั้งจนจบเกมส์.

3) As right as rain: completely healthy. มีสุขภาพที่ดีมาก.
Ex1: You’ll soon be as right as rain. คุณจะมีสุขภาพที่ดีี่มากเร็วๆนี้.
Ex2
: She is as right as rain. หล่อนมีสุขภาพที่ดีมาก.

4) (come) rain or shine
: spoken whatever happens or whatever the weather is like. ภาษาพูด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือ ไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรก็หยุดยั้งไม่ได้.
Ex1
: Don't worry. I'll be there - rain or shine. อย่าห่วง. ฉันจะไป – ไม่ว่าฝนจะตก หรือ แดดจะออกก็ไปแน่.
Ex2
: Barry runs three miles everyday, rain or shine. แบ๊ริ่วิ่งสามไมล์ทุกวัน, ไม่ว่าฝนจะตก หรือ แดดจะออกก็ตามต้องวิ่ง.

5) It never rains but it pours: spoken used to say that as soon as one thing goes wrong, a lot of other things go wrong as well. ภาษาพูด ใช้เพื่อกล่าวว่าทันที่ที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น, สิ่งร้ายหลายอย่างก็เกิดขึ้นพร้อมกัน: ผีซ้ำด้ามพลอย. Ex1: There is a proverb saying, "It never rains but it pours.  มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า ผีซ้ำด้ามพลอย.

โปรดจดจําเสมอว่า the sunshine follows the rain, ซึ่งมีความหมายว่าชีวิตของคนเราหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคก็จะพบกับความสําเร็จ. ชีวิตมีขึ้น และ มีลง เช่นเดียวกับสภาพ ดิน, ฟ้า, และ อากาศ. และดวงอาทิตย์จะส่องแสงหลังจากฝนหยุดตก.

ย้อนกลับ

 

 

 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com