AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Reject
(Always say no to drugs)

     ชีวิตเป็นเรื่องที่ตลก; ถ้าคุณปฏิเสธที่จะรับสิ่งใดก็ตามยกเว้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด, บ่อยครั้งมากคุณจะได้รับมัน. “Our lives are shaped by those who love us and by those who refuse to love us” ชีวิตของพวกเรานั้นถูกทำให้เป็นรูปร่างโดยคนที่รักเรา และโดยคนที่ปฏิเสธที่จะรักเรา. ถ้าชีวิตเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ, มันคงจะเป็นชีวิตที่น่าปราถนา. แต่เราต้องปฏิเสธมัน เพราะจะเป็นชีวิตที่น่าเบื่อ และ เราจะไม่เรียนรู้อะไรเลยจากชีวิต. “Pain and death are part of life. To reject them is to reject life itselfความเจ็บปวด และ ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต. ถ้าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้คือการปฏิเสธชีวิตของตนเอง. และอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องปฏิเสธคือยาเสพติด. Always say no to drugs. ต้องพูดว่าไม่เสมอต่อยาเสพติด. เราต้องปฏิเสธสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเพื่อตัวเรา และ บุคคลที่เรารัก. ศัพท์ และ สำนวนที่มีความหมายถึงการปฏิเสธมีคำที่น่าสนใจดังนี้:

1) Reject: [transitive verb] To say no very firmly to an offer or suggestion. Reject is more formal than not accept and say no: กล่าวปฏิเสธอย่างมั่นคงต่อสิ่งที่เสนอ หรือ แนะนำ. Reject เป็นทางการมากกว่า not accept และ say no.
Ex1
: Sarah rejected her brother's offer of help. แซร่ะห์ ไม่ยอมรับข้อเสนอของน้องชายของหล่อนที่จะช่วยเหลือ.
Ex2
: The United States rejected the proposal. สหรัฐ อเมริกา ไม่ยอมรับข้อเสนอ.

2) Not accept [verb phrase] To say no to an offer or invitation, especially because you think it would not be right to accept it: กล่าวปฏิเสธต่อสิ่งที่เสนอหรือเชิญชวน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณคิดว่ามันไม่ถูกต้องถ้าตอบรับมัน.
Ex1
: I decided not to accept their invitation. ฉันได้ตัดสินใจไม่ตอบรับการเชิญชวนของพวกเขา.
Ex2
: The University (ยูเนอะเฝ้อเซอะทิ) will not accept responsibility (ริสป็อนเซอะบิ๊ลเลอะทิ) for items lost or stolen. มหาลัยจะไม่รับผิดชอบสำหรับสิ่งของที่สูญหายหรือถูกขโมย.

3) Say no: [verb phrase] Especially, spoken: not accept an offer or suggestion: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูด: ไม่รับสิ่งที่เสนอหรือแนะนำ.
Ex1: I asked him if he wanted a drink, but he said no. ฉันถามเขาว่าต้องการดื่มใหม, แต่เขากล่าวว่าไม่.
Ex2
: Every time I volunteer to cook for mom, she says no. ทุกครั้งที่ฉันอาสาทำอาหารให้แม่, หล่อนพูดไม่.

4) Refuse: ฟิ้ิวซ์ [intransitive/transitive verb] To say you do not want something that you have been offered: กล่าวเมื่อคุณไม่ต้องการบางสิ่งที่คุณได้ถูกนำเสนอ.
Ex1: She asked him to leave, but he refused. หล่อนขอร้องเขาให้หนี, แต่เขาปฏิเสธ.
Ex2: I absolutely refuse to take part in anything illegal (อิลลี้เกิ่ล). ฉันปฏิเสธอย่างแน่นอนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆที่ผิดกฎหมาย.

5) Turn down [transitive phrasal verb] To say no to an offer-use this especially when someone refuses a good offer or opportunity, and this is surprising: ใช้กล่าวปฏิเสธต่อสิ่งที่เสนอ–ใช้สำนวนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครบางคนปฏิเสธข้อเสนอหรือโอกาสที่ดี, และน่าประหลาดใจ.
Ex1: They offered her a really good job, but she turned it down. พวกเขาเสนองานที่ดีมากแก่หล่อน, แต่หล่อนปฏิเสธ.
Ex2
: If you turn down the opportunity to go to college, you'll always regret it. ถ้าเธอปฏิเสธโอกาสที่จะไปเรียนที่วิทยาลัย, เธอจะเสียใจตลอดไป.

6) Decline [intransitive/transitive verb] Formal: to say no politely when someone invites you to do something: เป็นทางการ: กล่าวปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อใครเชิญชวนคุณทำบางสิ่ง:
Ex1 Mary declined a hot drink and went to her room. แม๊ริ่บอกปัดเครื่องดื่มร้อน และไปที่ห้องของหล่อน.
Ex2
: Every lady declined Amornie's invitation to dinner. ทุกสตรีบอกปัดคำเชิญทานอาหารเย็นกับอามอร์นี่. เงินไม่มี. หน้าตาไม่ดี. ทุกสตรีเลยบอกปัด.

7) I’ll take a rain check: spoken use this to tell someone that you cannot accept their invitation at the time they have suggested, but would like to do it at some time in the future: ภาษาพูด ใช้สำนวนนี้เพื่อบอกใครบางคนว่าคุณไม่สามารถรับคำเชิญที่ถูกเชิญ ณ ตอนนี้, แต่อยากตอบรับในอนาคตข้างหน้า.
Ex1
: 'Care for a drink?' 'I'll take a rain check, thanks.' สนที่จะดื่มใหม? ฉันต้องขอเป็นโอกาสหน้า, ขอบใจ.
Ex2: "How about dinner tonight?" "Sorry -- I'll have to take a rain check on that" ทานอาหารเย็นกันใหม? เสียใจ–ฉันขอเป็นโอกาสหน้าสำหรับมื้อเย็น.

     วิธีที่จะทำให้เราสามารถปฏิเสธความอาฆาต, ความก้าวร้าว, ความเกลียด, และความแค้น คือ ความรัก. เราต้องปฏิเสธความเกลียดชังโดยไม่ใช้ความเกลียด. อย่างไรก็ตาม, การปฏิเสธวรรณคดีหรือการอ่าน เป็นการแสดงถึงความถดถอยของประเทศ, เพราะทุกตัวอักษร และกระดาษทุกหน้าคือบ่อเกิดของปัญญา. โปรดจดจำเสมอว่า “Failure is not falling down but refusing to get upความล้มเหลวไม่ใช่การล้มลง แต่เป็นการปฏิเสธที่จะลุกขึ้น. “You can lay down and die, or you can get up and fight, but that's it. It’s your call. คุณสามารถที่จะนอนลง และ ตาย, หรือคุณสามารถลุกขึ้น และสู้, มีแค่นี้แหละ. มันเป็นทางเลือกของคุณ. That’s all for this issue. Sleep tight and see you all in my dream tonight. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com