AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Restroom Version 2.0
(ห้องนํ้าสะอาด, กระดาษชําระมี, ใช้บริการฟรี, ได้ใหมในเมืองนี้?)

            ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความใส่ใจ, ดูแล, และ รักษา ห้องนําให้สะอาดอยู่เสมอเพื่ออนามัยที่ดีและยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค.
ไม่ว่าจะเป็นห้องนํ้าในสถานที่พักอาศัย, ที่ทํางาน หรือ ห้องนํ้าสาธารณะ. สิงคโปร์ โปรโมตการท่องเที่ยวของตนเองด้วยแคมเปญ “Clean Toilet” หรือ ห้องนํ้าสะอาด, ซึ่งประสบความสําเร็จและหลายประเทศกําลังเอาเป็นแบบอย่าง.เมืองใดก็ตามที่มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรอย่าง
ยิ่งที่จะปฎิบัติตามสิงคโปร์โดยใช้นโยบาย “ห้องนํ้าสะอาด, กระดาษชําระมี, ใช้บริการฟร” นโยบายนี้ต้องเน้นที่ห้องนํ้าสาธารณะก่อน, แล้วขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากห้างสรรพสินค้า. ศัพท์ที่น่าสนใจและควรรู้เกี่ยวกับห้องนํ้ามีอยู่หลายคําด้วยกัน. คําบางคําอาจใช้ได้กับบางประเทศ, แต่อาจไม่เหมาะสมในอีกประเทศ, ฉะนั้นพึงระวังก่อนการพูด.

1) Restroom/US: a room with a toilet, in a public place such as a restaurant, office, or theater. อเมริกัน: ห้องที่มีสุขา, ในที่สาธารณะเช่นร้านอาหาร, ที่ทํางาน, หรือ โรงหนัง.
Ex1: Do you have restrooms here? คุณมีห้องนํ้าที่นี่ไหม?
Ex2
: There's no paper in the restroom. ไม่มีกระดาษในห้องนํ้า.

2) Washroom/US: a room in a public building where you can wash and use the toilet. อเมริกัน: ห้องในตึกสาธารณะที่ซึ่งคุณสามารถชําระล้างและใช้สุขา.
Ex1: I went down to the washroom to have a shave. ฉันลงไปห้องนํ้าข้างล่างเพื่อโกนหนวด/ขา. ก่อนที่พวกฝรั่งหญิงมีเดท, พวกหล่อนจะโกนขาของตัวเองขณะอาบนํ้าเพื่อที่จะให้มือที่หยาบกร้านของพวกผู้ชายได้ลูบไล้อย่างราบรื่น. Restroom และ washroom ไม่ต่างกันสักเท่าไร, แต่ washroom จะฟังดูดีกว่านิดหน่อย.

3) Toilet/UK: a room or building containing a toilet. อังกฤษ: ห้องหรือตึกซึ่งมีสุขา.
Ex1: "Where's the toilet?""Downstairs on the left." ห้องนํ้าอยู่ที่ไหน? ชั้นล่างทางซ้าย.
Ex2
: Susan refuses to use the public toilets in this country because they are always so dirty. ซูซั่นปฎิเสธที่จะใช้ห้องนํ้าในประเทศนี้เพราะมันสกปรกมากอยู่เสมอ. “F.Y.I/For Your Information”: ถ้าท่านเดินทางไปอเมริกา, โปรดอย่าใช้คําว่า “Toilet” โดยเด็ดขาดเพราะตรงกับภาษาไทยคือคําว่า “ส้วม”, ซึ่งอเมริกันถือว่าไม่สุภาพ. พวกเขาใช้ Restroom, ซึ่งตรงกับภาษาไทยคือ ห้องนํ้า หรือ ห้องสุขา.

4) Bathroom: a room where there is a bath or shower, a basin, and sometimes a toilet, especially in someone's house. ห้องที่ซึ่งมีอ่างอาบนํ้า หรือ ฝักบัว, อ่างล้างมือ, อาจจะมีสุขา, โดยเฉพาะในบ้านใครบางคน.
Ex1
: I really need to go to the bathroom (use a restroom). ฉันต้องการใช้ห้องนํ้าเป็นอย่างมาก.
Ex2
: "Can I use your bathroom?" "Sure, go ahead." “ฉันสามารถใช้ห้องนํ้าของเธอได้ไหม?” “แน่นอน, ได้เลย”

5) John/US, Loo or Bog/UK: Informala toilet: ภาษาพูด ส้วม.
Ex1: Bob's in the john. He'll be back in a minute. บ็อบอยู่ในห้องนํ้า. เขาจะกลับมาในไม่กี่นาที.
Ex2
: Where's the loo? ห้องนํ้าอยู่ที่ไหน?
Ex3
: It's a good bar/US, pub/UK, but the bogs are terrible! มันเป็นบาร์/ผับที่ดี, แต่ห้องนํ้าสกปรกมาก. อเมริกันเรียกสถานที่ที่คนเข้าไปดื่มสุราว่า  Bar, แต่อังกฤษเรียกว่า Pub- ออกเสียง พับ ไม่ใช่ ผับ.

6) The men's room/US, the gents/UK: the men's restrooms in a public place. ห้องนํ้าของผู้ชาย/สุภาพบุรุษในสถานที่สาธารณะ.
Ex1
: Can you tell me where the men's room is please? คุณสามารถบอกผมได้ไหมครับว่าห้องนํ้าชายอยู่ไหน?
Ex2
: "Where's Louis?" "He went to the gents." ลูอิสอยู่ไหน? เขาไปห้องนํ้าชาย.

7) The ladies' room/US, the ladies/UK: the women's toilets in a public place. ห้องนํ้าหญิง/สุภาพสตรีในสถานที่สาธารณะ.
Ex1
: Wait for me a few minutes. I'm going to the ladies. รอฉันสักครู่. ฉันจะไปใช้ห้องนํ้าสตรี.
Ex2
: The ladies' room is just “around the corner” (near). ห้องนํ้าสตรีอยู่ใกล้ๆนี่แหละ.

8) Lavatory: หล้าฝะทอริ่: Formal: a room containing a toilet, especially in a school, hospital, airplane etc: ภาษาทางการ: ห้องที่มีสุขา, โดยเฉพาะในโรงเรียน, โรงพยาบาล, เครื่องบิน ฯลฯ.
Ex1
: The lavatory is occupied. You must wait for your turn. ห้องนํ้าถูกใช้งานอยู่. คุณต้องรอให้ถึงตาคุณ.
Ex2
: The public lavatories are situated on the Beach road. ห้องนั้าสาธารณะตั้งอยู่บนถนนชายหาด.

9) WC หรือ Water Closet/UK: a restroom - used especially on signs in public places and used especially in written information about buildings. อังกฤษ: ห้องนํ้า – WC, ใช้คํานี้บนป้ายเพื่อบ่งบอกห้องนํ้าในสถานที่สาธารณะและใช้ในการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตึก.
Ex1
: Our apartment/US, flat/UK has a double bedroom, small kitchen, bathroom, and WC. อพาร์ทเม็นท์ของเรามีสองห้องนอน, ครัวเล็กๆ,ห้องนํ้าที่อาบนํ้าได้, และ ห้องสุขา.

10) Public convenience/UK Formal: a toilet in a public place. ภาษาทางการ: ห้องนํ้าในที่สาธารณะ.
Ex1
: It was used as a public convenience for more than a hundred years. มันได้ถูกใช้เป็นห้องนํ้าสาธารณะมามากกว่าร้อยปีแล้ว.

ห้างสรรพสินค้าถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะ, และจะต้องรับผิดชอบในการจัดหากระดาษชําระ (toilet paper) ให้แก่ลูกค้าและควรมีอยู่ทุกห้อง. ภาพที่น่าละอายใจภาพหนึ่งเกิดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนําแห่งหนึ่ง, ซึ่งมีโรงภาพยนต์ด้วยในเมืองชายหาดแห่งหนึ่งคือภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติล้วงหาเงินเหรียญเพื่อซื้อกระดาษชําระจากเครื่องขายกระดาษ. เขาไม่ทราบความแตกต่างของแต่ละเหรียญ, และเขาคงช็อกที่ห้างใหญ่โตในประเทศไทยขายกระดาษเพื่อที่จะแสวงหากําไรไม่กี่บาท. ถ้าเขาไม่มีเหรียญ, และต้องการใช้ห้องนํ้าอย่างเร่งด่วนหละ-อะไรจะเกิดขึ้น? เพื่อความสะดวกของลูกค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้านายของคุณ, โปรดจัดหากระดาษชําระแด่พวกเขาด้วยเทอญ. พวกเขาและครอบครัวจะมาจับจ่ายใช้สอยบ่อยขึ้น. เป็นนายทุนหน้าเลือดหรือเศรษฐีที่มีคนว่า, ด่า, และ เกลียด เพราะเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวผมว่าอย่าเป็นเลย. อายแบ็คทีเรียมันบ้างเถอะ. หรือว่าคุณได้ขายความเป็นมนุษย์และวิญญาณให้แก่ซาตานไปนานแล้วเพื่อแลกกับเงิน? That’s all folks. Take care because I care, but more importantly y’all take it easy and see y’all in my dream. If you have to use a public restroom/toilet, don’t forget your change or better bring your own paper. Hey, don’t ever say that I never told ya. Adios senor, senora, senorita, y mi amigos.

ย้อนกลับ


 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com