AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 
The Rich (Version 2.0 Complete version)

บุคคลที่มีความสามารถในการบริหารเงินหรือทำเงินมากจนกลายเป็นเศรษฐีถือได้ว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต. ถ้าเงินตราที่ได้มาอย่างสุจริต, บุคคลนั้นควรได้รับการยกย่อง. และถ้า, ผู้ที่เป็นเศรษฐีมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า,สมควรอย่างยิ่งที่คนเหล่านั้นจะได้ความรักและเคารพจากคนทั่วไป. และที่สําคัญกว่าอื่นใด, สิ่งที่ดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาและคนที่พวกเขารัก. แต่ในทางตรงกันข้าม, ถ้าทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการฉ้อฉล, ทุจริต, เอาเปรียบ, กดขี่, หรือ โกงกิน. คนที่รวยด้วยวิธีนี้ควรที่จะได้รับการประณามและ เราไม่ควรนับถือ หรือ เคารพ คนรวยที่เลว. ถ้าหลีกเลี่ยงได้, ไม่ควรคบค้า และ สมาคมกับโจรที่ใส่สูท. สิ่งที่ดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นกับคนพวกนี้และคนที่พวกเขารักคงเป็นไปได้ยาก, ซึ่งคือกฏของธรรมชาติ; ทําดีย่อมได้ดี และ ทําชั่วย่อมได้ชั่ว – ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถเอาชนะหรือฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้ได้. คนรวยแบ่งได้ 7 ประเภทใหญ่ๆ, ซึ่งได้แก่ดังนี้:

1) Millionaire: มิลเลียแนร์: A person who has a million dollars or more. บุคคลซึ่งมี 1 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า: “เศรษฐี”.
Ex1
: I can't afford a new car just now. I'm no millionaire, you know. ฉันไม่มีความสามารถที่จะซื้อรถใหม่ตอนนี้ได้. ฉันไม่ใช่เศรษฐี, คุณรู้ใหม.
Ex2: The money to keep the hospital open was provided by a Phoenix millionaire. เงินที่ใช้ในการทําให้โรงพยาบาลยังเปิดอยู่ได้ถูกจัดหาโดยเศรษฐี เมืองฟี๊นิกส์.

2) Multi-millionaire: มัลติ-มิลเลียแนร์: A person who has many million of dollars: บุคคลผู้ซึ่งมีเงินหลายล้านดอลลาร์: “มหาเศรษฐี”.
Ex1
: Thomas is a multi-millionaire who made his money in the textiles business.  ธ๊อมัสเป็นมหาเศรษฐีผู้ซึ่งทําเงินจากธุรกิจสิ่งทอ.

3) Man/Woman /Person of means: a person who is very rich, usually because they own land, property etc, or because they have a family that has always been rich. บุคคลผู้ซึ่งรวยมาก, ปกติเพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าของที่ดิน, ตึก, บ้าน, หรือเพราะว่าครอบครัวพวกเขารวยมานานแล้ว: “เศรษฐีที่ดิน”.
Ex1
: Jonathan is a man of means. He owns several apartments in New York. จอนนะแธ็นเป็นเศรษฐีที่ดิน. เขาเป็นเจ้าของอพาทเม้นต์มากมายใน นูว ย๊อร์ค.
Ex2
: These are people of means who could afford to pay expensive legal fees. คนเหล่านี้คือเศรษฐีที่ดินผู้ซึ่งมีความสามารถที่จะจ่ายค่าทนายที่มีราคาแพงได้.

4) The wealthy: เว็ลธิ: People who are rich, especially through owning land, property, or value possessions over a long period of time, who have a lot of power or influence in society. คนที่เป็นคนรวย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเป็นเจ้าของที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, หรือเป็นเจ้าของสิ่งที่มีค่ามาเป็นเวลานาน, พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในสังคม: “เศรษฐีมีอิทธิพล”
Ex1
: The wealthy runs and owns this city, one of these days the people will take it back. เศรษฐีที่มีอิทธิพลบริหารและเป็นเจ้าของเมืองนี้, สักวันหนึ่งผู้คนจะเอาเมืองกลับคืน.

5) Magnate แม็กเหนท / Tycoon ไทคูน: A rich and powerful person in a particular industry or business. คนรวยและมีอำนาจในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง: “เจ้าพ่อกิจการ”.
Ex1
: She married a Texan oil magnate: หล่อนแต่งงานกับเจ้าพ่อกิจการน้ำมันชาวเท็กซัส.
Ex2
: Jane, the actress married media tycoon “Ted Turner” (1938- a US businessman and sportsman who started CNN [Cable News Network], a cable television company that was the first to broadcast news all day and night). เจน, นักแสดงหญิงแต่งงานกับเจ้าพ่อกิจการสื่อ เท็ด เท๊อเน่อร์ (นักธุรกิจอเมริกันผู้ก่อตั้ง CNN: Cable News Network)
.
6) Moneybags: Informal: use this when you are saying in a humorous way. พูดในทำนองตลกขบขัน: “ถุงเงิน”.
Ex1: Nowadays, if you're not a moneybags, some people/places don't want to have anything to do with you. ปัจจุบันนี้ถ้าคุณไม่ใช่ถุงเงิน, คนบางคน/บางสถานที่ ไม่ต้องการที่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณ. ถ้าคุณไม่รวย, คนส่วนมากก็ไม่ปรารถนาที่จะสนทนาเสียเวลาคุยด้วย, โดยเฉพาะเพศตรงข้าม.

7) Fat cat: someone who makes a lot of money from particular industry or business – use this about people who you think do not deserve to earn so much because they do not run their industry well, do not provide a good service etc.: ใครบางคนผู้ซึ่งทำเงินจำนวนมากมายจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง --ใช้คำนี้กับคนซึ่งคุณคิดว่าไม่สมควรจะได้รับเงินมากมายเพราะว่าพวกเขาไม่มีการบริหารที่ดี, สินค้าไม่มีคุณภาพ ฯลฯ: “แมวอ้วน”.
Ex1
: That fat cat got rich because his business is “monopoly” (มะน๊อพะลิ่: if a company or government has a monopoly of a business or political activity, it has complete control of it so that other organizations cannot compete with it: ผูกขาด). แมวอ้วนตัวนั้นร่ำรวยเพราะว่าธุรกิจของเขาผูกขาด.โลกเรามีอินเตอร์เน็ตและชาวจีนก็มีมนุษย์อวกาศแล้ว. ธุรกิจผูกขาดอยู่ได้ไม่นาน. วิธีเดียวที่จะอยู่รอดคุณต้องพัฒนาสินค้าและบริการของคุณ. “ลูกค้าคือพระเจ้า” อย่าพูดแต่ปากโปรดทำด้วย. อย่าเป็นแมวอ้วน, เป็นเสือธุรกิจเถอะครับ!

ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่า อาม๊อร์นิ่เป็น 1 ใน 7 ของผู้ร่ำรวยหรือไม่. ขอตอบเลยว่า “My pocket’s got holes and there’s no any penny”. กระเป๋าผมมีรูและไม่มีเงินอยู่สักสลึง. คิดเอาเองเถิดว่าผมรวยหรือไม่. อย่างไรก็ตาม, ตราบใดที่ยังมีหนึ่งสมองและสองมือ, ผมเชื่อว่า “สู้แล้วรวย”. ถ้าสู้แล้วไม่รวย, ผมนี่แหละจะไปเผาสถานีทีวีที่ออกอากาศรายการนี้. ข้อหาหลอกลวงประชาชน. “A man cannot be measured by the size of his bank account but what he contributes to the world”. ค่าของคนไม่วัดกันที่ขนาดของบัญชีธนาคารแต่วัดจากสิ่งที่เขาให้แก่โลก. มหาตมะคานธี ไม่เคยถูกลิสต์ใน Forbes 400 คนที่รวยที่สุดในโลกหรือในอินเดีย, แต่หลักคำสอนและจิตใจที่งดงามของท่านทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี, และมีคนจํานวนมากนําคําสอนของท่านไปเป็นแบบอย่างและนําไปปฎิบัติ. ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอาจจะเป็นผู้ที่เอาเปรียบและไม่ยอมให้คืนแก่สังคม. “ใครก็ตามที่ต้องการได้ฝ่ายเดียว, เอาเปรียบ, และไม่รู้จักให้, คนนั้นมีค่าด้อยกว่าแบ็คทีเรีย. แบคทีเรียทำให้ พืช, ผัก, เนื้อ, เน่าเสีย, แต่ข้อดีของมันคือทำให้ขยะไม่ล้นโลก. ผู้ที่มีเงินมากมายแต่ไม่รู้จักให้ก็ไม่ต่างอะไรกับพยาธิ. แบคทีเรียยังมีค่ามากกว่าคนพวกนี้”. What is the point of being rich if you are stingy and mean? What a waste of life! I wish to affirm that I loathe stingy and mean people. I do not wish to meet any one of them period. That’s it for this week. See you all in my dream. Adios!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com