AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Rip Off
August 28th, 2007

Theif

ในอดีตถ้า อามอร์นี่ มีความจำเป็นที่จะ
ต้องนำรถยนต์เข้าอู่เพื่อตรวจสอบหรือ
ซ่อมแซมพาหนะของตนเอง, เขาจะ
โดนโกร่งราคาแทบทุกครั้ง เนื่องจาก
เป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
เลย. ด้วยเหตุนี้, เขาจึงต้องจ่ายค่าซ่อมที่ไม่สมควรจ่าย และ จ่ายเกินราคาอีกด้วย. เมื่อไรก็ตามที่คุณถูกโกร่งราคา หรือ พูดง่ายๆคือถูกโกง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือ บริการ หรือ ทั้งสอง - อย่างนี้เขาเรียกว่าโดนสองเด้ง, คุณสามารถใช้สำนวนที่ฮิตและติดปาก
สำนวนนี้:
Rip off, ซึ่งเป็นได้ทั้ง noun และ verb ความหมาย 1) [countable noun] Informal: something that is unreasonably expensive: ไม่เป็นทางการ: บางสิ่งที่มีราคาที่แพงไม่สมเหตุ - แพงเกินควร.

ตัวอย่างการใช้:
Ex1: The meal was a rip-off and the service was appalling (อะพ๊อลลิ่ง: 1 very unpleasant and shocking, 2 very bad). ราคาอาหารแพงเกินควร และ บริการ แย่มาก.

2)
[transitive phrasal verb] Spoken informal: to make someone pay much more for something than it is worth: ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ: การทำให้ใครจ่ายสำหรับสิ่งใดมากกว่าค่าที่มี, ซึ่งคือ overcharge ทำให้เราจ่ายเกินราคา.
Ex2: The bars by the sea make huge profits by ripping off tourists. บาร์หลายแห่งใกล้ทะเลทำกำไรอย่างมากโดยการทำให้นักท่องเที่ยวจ่ายเกินราคา, ซึ่งคือการโกร่งราคา.

3) [phrasal verb] to steal something, words, ideas etc from someone else's work: การโขมยสิ่งของ, คำพูด, ความคิด, ฯลฯ จากผลงานของใครบางคน.
Ex3
: Somebody has come in and ripped off the TV and radio. ใครบางคนได้เข้ามาข้างใน และ โขมย ทีวี และ วิทยุ.

ที่อเมริกามีองค์กร FTC” หรือ the “Federal Trade Commission”, ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซื้อขายระหว่างพ่อค้า และ ลูกค้าว่าเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และ ยุติธรรมหรือไม่. และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมาก. เมืองไทยก็มีองค์นี้เช่นกันชื่อว่า  DIT หรือ The Department of Internal Trade, ซึ่งคือ กรมการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์. เวลาน้ำมันขึ้นราคา, สินค้า และ บริการก็ขึ้นตาม. แต่ เวลาน้ำมันลดราคา, สินค้า และ บริการ ไม่ลดลงด้วย. ท่านผู้อ่านโปรดคิดเองว่ากรมนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com