AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Sell, Sale, and Sales

            ธุรกิจถ้าปราศจากการขายคงอยู่ไม่ได้. ศัพท์มี่หมายความว่าขายมีอยู่ด้วยกัน 3 คำคือ Sell, Sale, และ Sales. เวลาพูดอาจไม่มีปัญหาเท่าไรนักเนื่องจากออกเสียงคล้ายกัน; อย่างไรก็ตาม, อาจเกิดความสับสนเวลาเขียน. เพื่อความกระจ่างผู้อ่านควรศึกษาและท่องจำการใช้ 3 คำเหล่านี้:

          Sell (verb) to give something to someone in exchange for money: การให้บางสิ่งแก่ใครบางคนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน: “ขาย”. Sell เป็นกิริยา ตัวอย่างการใช้:
Ex1: I want to “sell” my old car. ฉันต้องการขายรถเก่าของฉัน.
Ex2
: This store “sells” Thai products. ร้านนี้ขายสินค้าไทย.

          Sale (noun) when you sell something: เมื่อเธอขายบางสิ่ง: “การขาย”. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: We made almost 100 bucks at our garage sale. เราทำได้เกือบ 100 เหรียญในการขายของเก่าที่บ้าน. “Garage Sale” คือการขายของเก่าเช่น เสื้อผ้าเก่า, เฟอร์นิเจอร์เก่า, ของมือสองทั้งหลาย ฯลฯ และ ขายที่โรงเก็บรถ, ซึ่งจะเรียกว่า “Yard Sale” ก็ได้ แต่จะขายที่สนามหญ้าและอาจมีของที่โรงเก็บรถขายด้วย.
Ex2
: The use and “sale” of marijuana remains illegal. การใช้ และ การขาย กัญชา ยังคงผิดกฏหมาย.


On sale เป็นอีกคำหนึ่งที่พบบ่อยมี 2 ความหมายด้วยกัน. ความหมายแรกคือ a) available to be bought in a store: จะมีให้ซื้อที่ร้านค้า. ตัวอย่าง:
Ex1: Stephen King's new novel will go “on sale” (will begin to be sold) next week. นิยายใหม่ของ สตีเฟ่น คิง จะถูกขาย หรือ จะถูกให้ซื้อ สัปดาห์หน้า.
Ex2: The new model will go “on sale” next month. รุ่นใหม่จะถูกขาย หรือ จะถูกให้ซื้อ เดือนหน้า.

On sale ความหมายที่สอง b) especially American English: available to be bought at a lower price than usual: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อเมริกัน อังกฤษ: มีให้ซื้อที่ราคาที่ตำกว่าปกติ: “ลดราคา”. ตัวอย่าง:
Ex1: These gloves were “on sale” for only $9. ถุงมือเหล่านี้ลดราคาเหลือ 9 ดอลล่าร์.
Ex2: Don’t buy it yet. It’ll “go on sale” in a couple of days. อย่าเพิ่งซื้อมัน. มันจะลดราคาในสองวัน.

For sale คำนี้ก็คุ้นหูและคุ้นตาเช่นกันมีความหมายว่า available to be bought หรือ พร้อมที่จะให้ซื้อ “สำหรับขาย”. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: There are several houses “for sale” in our street. มีบ้านหลายหลังพร้อมที่จะให้ซื้อ หรือ สำหรับขายในถนนของเรา.
Ex2
: There was "for sale" notice in the car's window. มีใบประกาศพร้อมที่จะให้ซื้อ หรือ สำหรับขายในกระจกหน้าต่างรถ.


          Sales (noun) เป็นรูปพหูพจน์มี 2 ความหมาย. ความหมายแรกคือ a) the total number of products that are sold during a particular period of time: ยอดขายทั้งหมดของสินค้าซึ่งขายระหว่างช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง. ตัวอย่าง:
Ex1: “Sales” of automobiles are up this year. ยอดขายทั้งหมดของยานยนต์เพิ่มขึ้นปีนี้.
Ex2
: We did not reach our summer “sales” targets. เราไม่ถึงยอดขายที่ตั้งเป้าฤดูร้อน.

Sales (adjective) ความหมายที่สองเป็น คุณศัพท์ b) pertaining to or engaged in sales: เกี่ยวกับ หรือ ยุ่งเกี่ยวกับการขาย. เช่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายเรียกว่า Salesman หรือ Saleswoman ถ้าเรียกรวมคือ Salesperson. แผนกที่เกี่ยวข้องกับการขายเรียกว่า Sales Department และ ผู้จัดการขายคือ Sales Managerการส่งเสริมการขายคือ Sales Promotion. ตัวอย่าง:
Ex1: She found a job in “sales”. หล่อนหางานได้ในด้านการขาย.
Ex2
: To increase the market share, we need to create a global “sales” force. เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด, เรามีความจำเป็นต้องสร้างทีมงานขายทั่วโลก. 

          ตัว, วิญญาณ, และ ศักดิ์ศรี ของข้าราชการ, นักการเมือง, นักวิชาการ, นักสื่อสารมวลชน, ฯลฯ เป็นสิ่งที่ซื้อได้, เพราะคนจำนวนมากยินดีขายเพื่อความสบาย. “Everyone can be bought. Everyone has a price. What is your price?” ทุกคนซื้อได้. ทุกคนมีราคา. ราคาของคุณเท่าไร?   

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com