AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Skeptical
(When you do not believe something)

สำหรับเหล่ามนุษย์ที่จะกลายเป็นผู้ที่เจริญ, ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขามีความพร้อม และ ความเต็มใจที่จะเชื่อ, แต่พวกเขามีความพร้อมที่จะตั้งขัอสงสัย. ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อหมั้น, เราต้องไม่มีข้อสงสัย: แต่ถ้าเราเริ่มต้นที่จะสงสัย, เราต้องจบสิ้นความเชื่อหมั้น.  “The biggest cause of trouble in the world today is that the stupid people are so sure about things and the intelligent folks are so full of doubts.” ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในวันนี้คือคนโง่แน่ใจในทุกสิ่ง และ คนที่ฉลาดเต็มไปด้วยความสงสัย. อย่างไรก็ตาม, ถ้าเราแน่ใจว่าเราเดินมาถูกเส้นทาง, สิ่งที่เราจะต้องทำคือก้าวต่อไปโดยที่เราไม่แบกเอาความสงสัย และ ความหวาดกลัวร่วมเดินทางไปด้วย, ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้อาจจะเป็นเครื่องกีดขวางที่ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมาย. ความสงสัยเป็นบ่อกำเนิดของปัญญา, ซึ่งคือแสงสว่างที่จะนำพาเราไปสู่โลกของความเป็นจริง – โลกแห่งความถูกต้อง – โลกที่ความเท็จไม่สามารถถูกปกปิดได้. “Doubt is the father of inventionความสงสัยเป็นบิดาของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ. ด้วยเหตุนี้, เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ารากฐานของปัญญาเกิดขึ้นมาจากความสงสัย. ศัพท์ และ สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวกับความสงสัยมีดังนี้:

1) Doubt [transitive verb not in progressive] to think that something may not really be true or that someone may not really be telling the truth, even though you are not completely sure: คิดว่าบางสิ่งอาจจะไม่จริง หรือ ใครบางคนอาจจะไม่บอกความจริง, แม้ว่าคุณไม่แน่ใจทั้งหมด: “สงสัย”.
Ex1
: You can complain (บ่น, ร้องทุกข์), but I doubt if it'll make any difference. คุณสามารถร้องเรียน, แต่ฉันสงสัยว่ามันจะทำอะไรให้แตกต่าง – จะเป็นเหมือนเดิม.
Ex2: 'Do you think there'll be any tickets left?' 'I doubt it (I don't think so).' เธอคิดว่าจะมีตั๋วเหลือใหม? ฉันสงสัยนะ (ฉันไม่คิดอย่างนั้น).

2) Disbelieve [intransitive and transitive] Formal: to not believe something, especially something that someone has told you: เป็นทางการ: ไม่เชื่อบางสิ่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางสิ่งที่ใครบางคนได้บอกคุณ: “ไม่เชื่อ”.
Ex1
: I see no reason to disbelieve him. ฉันไม่เห็นจะมีเหตุผลที่ไม่เชื่อเขา.
Ex2
: She has nothing to gain from lying so we see no reason to disbelieve her. หล่อนไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากการโกหก ดังนั้นเราไม่เห็นจะมีเหตุใดที่ไม่เชื่อหล่อน.

3) Not believe [transitive verb not in progressive] to not believe that something is true or that someone is telling the truth: ไม่เชื่อว่าบางสิ่งจริง หรือ ใครบางคนกำลังพูดความจริง: “ไม่เชื่อ”.
Ex1
: She doesn't believe anything he tells her. หล่อนไม่เชื่อสิ่งใดๆที่เขาบอกหล่อน.
Ex2: He says he’s going to send me the money, but I don't believe a word of it. เขากล่าวว่าเขาจะส่งเงินมาให้ฉัน, แต่ฉันไม่เชื่อเขาสักคำ.

4) Incredulous: อินเคร้ดจะลัส [adjective] unable to believe something because it is so surprising that it seems impossible: ไม่สามารถที่จะเชื่อบางสิ่งเพราะมันน่าประหลาดอย่างมากที่จะเป็นไปได้: “ไม่เชื่อเลย, สงสัยมาก”.
Ex1: 'You sold the car?' she asked, incredulous. เธอได้ขายรถ? หล่อนถาม, อย่างไม่น่าเชื่อ.  
Ex2: Everyone looked incredulous when I said I used to be a cop. ทุกคนมองอย่างแทบไม่ยากเชื่อเมื่อฉํนกล่าวว่าฉันเคยเป็นตำรวจ.

5) Skeptical/US, Sceptical/UK [adjective] someone who is skeptical about something is not sure whether it is true, or does not really believe it: ใครที่ skeptical เกี่ยวกับบางสิ่ง ไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่, หรือไม่เชื่อว่ามันเป็นจริง: “กังขา”.
Ex1
: I'm extremely skeptical about what I read in the press. ฉันกังขาอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันอาจในสื่อ.
Ex2
: He is highly skeptical of the reforms. เขากังขาอย่างสูงกับการปฏิรูป.

6) Cynical [adjective] someone who is cynical is not willing to believe that people have good or honest reasons for doing something: ใครบางคนที่ cynical ไม่เต็มใจที่จะเชื่อว่าคนมีเหตุผลที่ดี หรือ ความซื่อสัตย์ในการทำบางสิ่ง: “คิดแง่ร้าย”. 
Ex1: The public is cynical about election promises. สาธารณชนมองในแง่ร้ายกับสํญญาช่วงหาเสียง – คงพูดแล้วไม่ทำ.
Ex2: Since her divorce, she's become very cynical about men. ตั้งแต่การหย่าร้างของหล่อน, หล่อนได้เริ่มมองผู้ชายในแง่ร้าย – ชายที่ดีก็ยังมีอีกเยอะนะ.

7) Take something with a grain of salt/US; take something with a pinch of salt/UK [verb phrase] to not completely believe what someone says to you because you know that he/she does not always tell the truth: ไม่เชื่อทั้งหมดในสิ่งที่ใครบางคนพูดกับคุณ เพราะคุณรู้ว่า เขา/หล่อนไม่ค่อยจะพูดความจริง: “ฟังหูใว้หู”.
Ex1:  Most of what he says should be taken with a grain of salt. สิ่งที่เขากล่าวควรที่จะฟังหูใว้หู.
Ex2: I try to take everything with a grain of salt. ฉันพยายามที่ฟังหูใว้หูสำหรับทุกสิ่ง.

“When you are in danger, don’t ever doubt at yourself” เมื่อคุณอยู่ในอันตราย, ห้ามสงสัยในตัวคุณเอง.  เพราะความสงสัย, ความกังวล, หรือ ความกลัว จะนำคุณไปสู่ความหายนะ. เมื่อความสงสัย, ความกังวล, หรือ ความกลัว มาเยือน, อย่าเปิดประตูรับ แต่ ปล่อยให้รอ และ ท้ายสุดสิ่งเหล่านั้นจะจากไป. “It will be the tragedy of teaching children not to doubt.” มันจะเป็นโศกนาฎกรรมถ้าสอนให้เด็กไม่ต้องสงสัย. และ ถ้าปราศจากข้อมูลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์, เราต้องสงสัยใว้ก่อน.  If you know the enemy and know yourself, your victory will not stand in doubt; if you know Heaven and know Earth, you may make your victory complete. We can be skeptical without being cynical.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com