AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Stereotype

     สิ่งที่ทำให้ใครบางคนไม่สามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของอีกคน, ไม่ใช่ชุดที่บุคคลนั้นสวมใส่, ผู้ค้นหาไม่สบาย, หรือ มีสายตาที่ไม่ดี, แต่เป็นเพราะว่าผู้ค้นหามีอคติ หรือ มีความคิดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้วต่อบุคคลนั้น.  อคติ ต่อคนใดคนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากบุคคลนั้นมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ, ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมต่อคนนั้น. Prejudice and discrimination have always been a big part of our life. They cannot be eliminated without changing education. การเหยียดหยาม และ การเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นส่วนสำคัญที่อยู่กับชีวิตเรามาตลอด. ทั้งสองสิ่งนี้ไม่สามารถถูกกำจัดโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา. โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว, แต่ยังมีคนจำนวนมากที่รังเกียจ และ ปฎิบัติอย่างเลวร้ายต่อมนุษย์ด้วยกันเนื่องเราพวกเขาเหล่านั้นมีความแตกต่างจากตน. ศัพท์ที่นำเสนอประจำสัปดาห์นี้เป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการมี อคติ, รังเกียจ, เลือกที่รักมักที่ชัง, ฯลฯ, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

1) Bias [singular, uncountable] An opinion about whether a person, group, or idea is good or bad which influences how you deal with it: ความเห็นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบุคคล, กลุ่มคน, หรือ ความคิดดี หรือ ไม่ดี ซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณในการแสดงปฏิกิริยาออกมา. Bias คือการที่มีจิตใจโอนเอียง หรือ อคติ.
Ex1: Everyone was given the same opportunity to compete in the market without bias. ทุกคนได้ถูกให้(รับ)โอกาสที่เหมือนกันเพื่อแข่งขันในตลาดโดยปราศจากการโอนเอียง หรือ อคติ – ไม่ว่าเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติก็ได้สิทธิ์เท่ากัน.
Ex2
: It is unequivocal (avd อันอิควิ้ฝะคั่ล) that the company has a bias against minorities. มันชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยว่าบริษัทมีอคติต่อชนกลุ่มน้อย. บริษัทคนผิวขาวอาจไม่จ้างคนกลุ่มน้อย หรือ ปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ดี หรือ เทียบเท่าคนกลุ่มใหญ่ (majority group).

2) Prejudice: เพร็จจะดิส [uncountable and countable] An unreasonable dislike and distrust of people who are different from you in some way, especially because of their race, gender, religion etc - used to show disapproval: การไม่ชอบ หรือ ไม่เชื่อใจกลุ่มคน โดยไม่มีเหตุผลเนื่องจากพวกเขามีความแตกต่างจากคุณบ้าง, โดยเฉพาะเชื้อชาติ, สีผิว, เพศ, ศาสนา, ฯลฯ – ใช้ในเชิงลบ. Prejudice คือ การเหยียดหยาม และ รังเกียจ คน หรือ กลุ่มคนที่แตกต่างจากคุณ เพราะคุณคิดว่าพวกเขาต่ำกว่าคุณ.
Ex1
: Indian tourists still face prejudice in Thailand. นักท่องเทียวชาวอินเดียยังคนเผชิญการถูกรังเกียจในประเทศไทย.
Ex2: Being an Asian man, I had to deal with prejudice every day. การเป็นชายชาวเอเชีย, ผมต้องต่อสู้กับการถูกเหยียดหยามทุกวัน.

3) Discrimination: ดิสกริมะเน้ฉั่น [uncountable] The practice of treating one person or group differently from another in an unfair way: การปฎิบัติต่อบุคคล หรือ กลุ่มคน อย่างแตกต่างจากอีกกลุ่มโดยวิธีที่ไม่ยุติธรรม. Discrimination คือ เลือกที่รักมักที่ชัง เช่นชนกลุ่มน้อยในประเทศใดก็ตามจะถูกผู้รักษากฏหมายลงโทษบ่อยกว่า และ จ่ายแพงกว่าคนเจ้าของประเทศ หรือ คนน่าตาดี และ ชาติตระกูลสูง จะได้รับบริการดีกว่าคนน่าตาธรรมดา และ คนชาติตระกูลต่ำ ฯลฯ.
Ex1: Federal law forbids discrimination on the basis of race, sex, or color. กฎหมายสหพันธรัฐห้าม เลือกที่รักมักที่ชัง ต่อ เชื่อชาติ, เพศ, หรือ สีผิว.
Ex2: Apu believed that his company had violated the age/sex/racial/religious discrimination law. อาพู เชื่อว่าบริษัทของเขาได้ละเมิด กฎหมายเลือกที่รักมักที่ชัง ต่อ อายุ/เพศ/เชื้อชาติ/ศาสนา. อาพูถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจาก อายุ/เพศ/เชื้อชาติ/ศาสนา ที่แตกต่าง.

4) Hate Crime: [uncountable and countable] A crime that is committed against someone only because they belong to a particular race, religion, color etc: อาชญากรรมซึ่งก่อขึ้นต่อใครบางคน เพียงเพราะว่าเขาเป็นคนเชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ ที่แตกต่าง: “อาชญากรรมเกลียดคนที่แตกต่าง”.
Ex1: Gay man was murdered due to hate crime. ชายเกย์ถูกฆาตกรรมเนื่องจาก อาชญากรรมเกลียดคนที่แตกต่าง (เกลียดเกย์).
Ex2:  The police is “mulling over” (mull: เมาล์ something over: to think about a problem, plan etc for a long time before making a decision) to set up a hate crime unit. ตำรวจกำลังพินิจพิเคราะห์ที่จะจัดตั้งหน่วย อาชญากรรมเกลียดคนที่แตกต่าง. หวังว่าเมืองไทยคงไม่มีหน่วยงานนี้. ทุกเชื้อชาติ, ศาสนา, ฐานะ, สีผิว ฯลฯ น่าจะอยู่กันโดยสันติ.

5) Stereotype: สะเตเรียไท้พ์ [countable noun] A belief or idea of what a particular type of person or thing is like. Stereotypes are often unfair or untrue: ความเชื่อ หรือ ความคิด ของลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล หรือ บางสิ่งว่าควรเป็นอย่างไร. สะเตเรียไท้พ์ บ่อยครั้ง ไม่ยุติธรรม หรือ ไม่จริง. ขออธิบายเสริม. Stereotype คือ การคิดแบบเหมารวมว่าคน หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องเป็นเหมือนกันหมด; อาทิเช่น: คนจีนเก่งคณิตศาสตร์, คนไทยกินเผ็ด, คนแก่อ่อนแอ, เด็กวัยรุ่นเลือดร้อน, คนผิวดำไม่ขยัน, คนอเมริกันไม่สนใจประเทศอื่น, นักดนตรีใช้ยาเสพติด, สาวผมบลอนด์โง่ ฯลฯ. 
Ex1: His book is full of stereotypes: smart Jews, stupid blondes, lazy blacks, stingy Chinese, and gay men with huge muscles. หนังสือของเขาเต็มไปด้วยความคิดที่เหมารวมของกลุ่มคน: คนยิวฉลาด, สาวบลอนดส์โง่, คนผิดดำขี้เกียจ, คนจีนขี้เหนียว, และ เหล่าเกย์ชายมีกล้ามเนื้อมหึมา.
Ex2:  It was a stereotype to think that Eddy is lazy because he is a black man. มันเป็นการคิดเหมารวมที่คิดว่า เอ็ดดิ่ ไม่ขยัน เพราะว่าเขาเป็นคนดำ.

ห้ามเรียกคนผิวดำว่า Negro หรือ Nigger โดยเด็ดขาด เพราะคุณอาจถูกฆาตกรรม เนื่องจากเป็นคำดูถูก และ เหยียดหยามพวกเขา. เรียกพวกเขาว่า Black man/woman/person/American/ English/Canadian หรือ พูดให้ถูกต้อง (Political Correctness, Politically Correct: PC) African American หรือ African English, etc. “Human beings will be much more happier, not when they can cure cancer, AIDS, or travel faster than the speed of light, but to completely get rid of prejudice, discrimination, bias, stereotype, and hate crime”.มนุษย์ทั้งหลายจะมีความสุขมากทวีคูณ, ไม่ใช่เมื่อพวกเขาสามารถรักษา มะเร็ง, เอดส์, หรือ เดินทางเร็วกว่าความเร็วแสง, แต่สามารถขุดรากถอนโคน การเหยียดหยาม, เลือกที่รักมักที่ชัง, อคติ, ความคิดที่เหมารวม, และ อาชญากรรมที่ก่อขึ้นเพราะเกลียดคนที่แตกต่างจากเรา. “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character”, Martin Luther King, Jr. We must treat each other without discrimination, respecting each other's dignity and rights. Let freedom ring!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com