AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Stingy and Mean
(งก และ ใจดํา)

      บุคคลซึ่งผมเกลียดมากที่สุดคือพวกเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบคนอื่น. คนเหล่านี้จะกดขี่ลูกจ้าง, และข่มเหงผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า. “คำว่า “ให้” ไม่มีในความคิดหรือจิตใจของคนพวกนี้”. พวกคนเหล่านี้คือพวกคนโง่. ไม่ฉลาดเป็นทาสของกระดาษ. They are the lowest of the low (Informal: Someone you think is completely unfair, cruel, immoral etc: ใครบางคนซึ่งคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมอย่างมาก, โหดร้ายมาก, ผิดศีลธรรมอย่างมาก ฯลฯ). พวกเขาเป็นที่สุดของความต่ำช้า. และ “The lowest of the low” ยังมีอีกความหมาย: Someone from a low social class - often used humorously: ใครบางคนจากสถานะทางสังคมที่ตํ่า – ใช้ในเชิงขบขัน.Ex: Amornie is the lowest of the low – he is a lotus, which is under a hundred meters of cement. อาม๊อร์นี่เป็นคนที่เป็นที่สุดของความต่ำต้อย – เขาเป็นดอกบัวอยู่ใต้ปูนซีเมนต์หนาหนึ่งร้อยเมตร. ดอกบัวที่ไม่เหนือน้ำก็อยู่ใต้น้ำ, ใต้ดิน, แต่ผมเป็นดอกบัวที่อยู่ใต้หินและปูนซีเมนต์โบกทับอีกที.จะไม่เป็นเป็นที่สุดของความต่ำต้อยได้อย่างไร? ถึงผมจะต่ำต้อยเพียงใด, ผมก็จะไม่เป็นคนที่ต่ำช้าโดยเด็ดขาด. ฉบับที่แล้วผมได้ค้างผู้อ่านไว้เรื่องของพวกคนงกหรือเค็ม, ซึ่งมีศัพท์หลายคำที่น่าสนใจ:

1) Miser: ไม๊เซ่อะร์: someone who hates spending money, and tries to spend as little as possible, especially someone who stores his/her money in a secret place: ใครบางคนซึ่งเกลียดการเสียเงินอย่างมากและพยายามเสียเงินน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครบางคนผู้ซึ่งเก็บเงินในสถานที่ลับ.
Ex1
: Everyone said Mrs. Spy was a miser who had thousands of dollars hidden under her bed. ทุกคนพูดว่านางสายลับเป็นคนซึ่งเกลียดการเสียเงินผู้ซึ่งมีเงินหลายพันดอลลาร์ซ่อนอยู่ใต้เตียงของหล่อน.
Ex2
:  Mrs. Hog was a terrible miser – she would walk in lashing rain rather than pay a bus fare. นางหมูตอนเป็นคนงกมาก - หล่อนจะเดินฝ่าสายฝนที่ตกลงมาเหมือนแส้เฆี่ยนดีกว่าจะเสียค่าโดยสารรถประจำทาง.

2) Tightwad: ไท้หวาด/US. Skinflint: ซ๊ะกินฟลินท์/UK. Informal: Someone who hates to spend or give money away. ใครบางคนผู้ซึ่งเกลียดการเสียเงินหรือให้เงิน.
Ex1
: We waited for the old tightwad to find her purse and pay us our money. เราคอยคนแก่งกไปหากระเป๋าเงินของหล่อนและจ่ายเงินแก่เรา.
Ex2: Susan is such a skinflint that she won’t even buy her own pen. ซูซั่นเป็นคนงกมากหล่อนจะไม่ซื้อแม้กระทั่งปากกาสำหรับตัวเอง.

3) Stingy: ซ๊ะตินจิ่: Not generous with your money, even though you are not poor ไม่อยากให้เงินของคุณ, แม้ว่าคุณไม่จน (ตัวทำลายเศรษฐกิจ)
Ex1
: Don’t be so stingy, it’s your turn to buy me a drink. อย่างกให้มากนักเลย (เงินมีตั้งเยอะแยะ), มันคือตาคุณซื้อดื่มให้ผมแล้ว.
Ex2: It’s no use asking them—they are too stingy to give money to charity. มันไม่มีประโยชน์ที่จะขอจากพวกเขา – พวกเขางกมาก (แม้ว่าจะมีเงินมากมายมหาศาล) คงไม่ให้เงินเพื่อการกุศลหรอก.

4) Tight-fisted: ไท้-ฟิททิค: Informal. Not generous with money - use this about people who annoy you because they have money but do not like spending it. ไม่อยากให้/ไม่อยากเสียเงิน ใช้คำนี้เกี่ยวกับคนซึ่งรบกวนคุณเพราะพวกเขามีเงินแต่ไม่ยอมเสีย/ใช้.
Ex1: She is known to have lots of money from her rented apartments, but is nevertheless “notoriously” (โหน่ทอเรียส: famous or well-known for something bad – Synonym Infamous: ชื่อเสียงในทางที่เลว) tight-fisted. เป็นที่รู้กันดีว่าหล่อนมีเงินมากมายจากอพารทเม็นต์ให้เช่าของหล่อน, แต่อย่างไรก็ตามหล่อนก็มีชื่อเสียในการเป็นคนงก (เอ่ยชื่อปุ๊บคนก็รู้จักปั๊บว่าเป็นใคร)

5) Cheap: ฉีพ/US. Mean/UK. Especially spoken. Someone who is cheap does not like spending money, and always tries to avoid spending it. ใครบางคนผู้ซึ่งไม่ชอบการเสียเงิน และ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเสียเงินเสมอ. เป็นคนงกและเห็นแก่ตัวอีกแบบ, แต่พวกนี้ไม่ใช่คนร่ำรวย. ก็เพราะทำอย่างนี้ถึงไม่เป็นเศรษฐีกับเค้าสักที.
Ex1
: Tom is very cheap – he never brings anything to a party. ทอมงกมาก-เขาไม่เคยนำอะไรมาที่งานเลี้ยง. งานเลี้ยงของคนอเมริกันเจ้าภาพอาจจะจัดเตรียมแค่สถานที่หรือขนมขบเคี้ยวบ้าง. ผู้ที่ถูกรับเชิญมีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องดื่มไปเอง. งานเลี้ยงแบบนี้คือ “BYOB”: Bring Your Own Bottle/Beer/Booze; used when inviting someone to an informal party to tell them that they must bring their own bottle of alcoholic drink: นำ/เบียร์/เหล้าของคุณมาเอง. เมื่อเชิญชวนใครบางคนมางานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ พวกเขาต้องนำเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์มาเอง.
Ex1
: By the way, the party at Tom’s is BYOB. เกือบลืมบอก, งานเลี้ยงที่บ้านทอมคือบีวายโอบี.

6) Mean: มีน/UK. Cheap/US: someone who is mean does not like spending money or sharing what they have with other people. ใครบางคนผู้ซึ่งไม่ชอบการเสียเงินหรือแบ่งปันสิ่งที่มีแก่ใคร.
Ex1
: Tom's so mean he never even buys his wife a birthday present. ทอมงกและเห็นแก่ตัวมากเขาไม่เคยซื้อของขวัญวันเกิดแก่เมียของเขา. “Mean” สําหรับอเมริกันคือ cruel or not kind: โหดร้าย หรือ ใจดํา.
Ex2: Mean people suck! คนโหดร้ายใจดําห่วย!

7) Cheapskate ฉี๊พสเกท: informal: Someone who dislikes spending money, and does not care if they behave in an unreasonable way to avoid spending it. ใครบางคนผู้ซึ่งไม่ชอบการเสียเงิน, นั่งเฉยเวลาบิลมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร.
Ex1
: Leonard rode with us in the “cab/US: taxi/UK”, but the cheapskate didn't offer to pay any of the fare. เล็นเนิร์ดโดยสารในแท็กซี่กับเรา, แต่เจ้างกนั่นไม่เสนอที่จะช่วยออกค่าโดยสาร.
Ex2
: I’m not going out with those cheapskates again. ผมจะไม่ไปกับคนงกพวกนั้นอีกแล้ว. (ไปไหนถ้าคุณต้องจ่ายให้เสมอ, ทั้งที่คนนั้นมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน. เลิกคบเถอะ! พวกเขาไม่ใช่พ่อแม่คุณ, และไม่มีบุญคุณอะไร. ทำไมต้องดีกับคนเหล่านี้)

      พวกที่มีเงินมากมายแต่ไม่เคยให้. มีเงินมากมายเท่าไหรก็ไม่มีความสุข. สามีนอกใจ, ภรรยามีชู้, ลูกติดยา, คนเกลียดทั้งเมือง, ไม่มีใครเป็นเพื่อน ฯลฯ. “If you plant bean sprouts, you won’t get an apple tree” “ถ้าคุณปลูกถั่วงอก,  คุณจะไม่ได้ต้นแอ๊บเปิ้ล”  “ถ้าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวและเป็นคนชั่ว, สิ่งที่ดีทั้งหลายก็คงไม่เข้ามาในชีวิตของคุณ”. “เช่นเดียวกับผู้หญิงที่ใบหน้าและวาจาไม่งาม, จิตใจยังทราม, และไม่เป็นกุลสตรี - คงไม่ได้สามีที่ประเสริฐ.  ผู้หญิงแบบนี้. ยกให้ฟรี. จ้างให้เป็นสามีผมก็ไม่เอา. ชายใดต้องการก็เชิญ”. “It is more rewarding to give than to receive.  No one was ever honored for what he received but for what he/she gave” “การให้เป็นความรู้สึกที่ดีกว่าการได้รับ. ไม่มีใครเคยถูกยกย่องสําหรับสิ่งที่เขารับแต่สําหรับสิ่งที่เขาให้. การให้ไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่คุณสามารถให้แก่ตัวเอง” และถ้าคุณ “Give willingly and joyfully and joy will be your reward” ให้อย่างเต็มใจและเต็มที่ความสุขจะเป็นรางวัลของคุณ. แต่ที่สําคัญที่สุดโปรดอย่าลืมกฎข้อนี้ “You can’t give what you don’t have”. “คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณไม่มี”. I really loathe stingy and mean people. To me, they are the scum of the earth – and don’t expect me to retract this statement. Please my friends don’t be stingy and mean. That’s it for this week. Sleep tight and see you all in my dream tonight. Catch you all later. Y’all take care. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com